ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 27 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50041 ed. 2
Kat. čís.: 509765
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 × 80 - Dimensions and characteristics
Třídící znak: 354163Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60898-1 ed. 2
Kat. čís.: 507791
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
Třídící znak: 354170Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60898-2 ed. 3
Kat. čís.: 514879
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation
Třídící znak: 354170Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60898-1
Kat. čís.: 68639
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
Třídící znak: 354170Datum vydání: 01.10.2003Datum zrušení: 28.05.2024 Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 72088)Cena: 358 Kč
 
 Vydána: 01.04.2005Datum zrušení:  28.05.2024 
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 75335)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2006Datum zrušení:  28.05.2024 
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 82434)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.12.2008Datum zrušení:  28.05.2024 
  
Změna  : A13 (Katalogové číslo: 91707)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013Datum zrušení:  28.05.2024 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 72257)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2005Datum zrušení:  28.05.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 507792)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.07.2019Datum zrušení:  28.05.2024 
  
ČSN EN 60898-2 ed. 2
Kat. čís.: 78068
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation
Třídící znak: 354170Datum vydání: 01.03.2007Datum zrušení: 13.07.2024 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514880)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022Datum zrušení:  13.07.2024 
  
ČSN EN 62019
Kat. čís.: 58777
Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty
Electrical accessories - Circuit-breakers and similar equipment for household use - Auxiliary contact units
Třídící znak: 354172Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68640)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.10.2003  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 74956)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 96909)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.05.2015  
  
ČSN EN IEC 60934 ed. 3
Kat. čís.: 509776
Jističe pro zařízení (CBE)
Circuit breakers for equipement (CBE)
Třídící znak: 354175Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61008-2-1
Kat. čís.: 22141
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCBs functionally independent of line voltage
Třídící znak: 354181Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 56524)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.08.1999  
  
ČSN EN 63024
Kat. čís.: 506467
Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití
Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit-breakers, RCBOs and RCCBs for household and similar uses
Třídící znak: 354181Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61008-1 ed. 3
Kat. čís.: 92753
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules
Třídící znak: 354181Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96964)Cena: 599 Kč
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 99385)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.06.2016  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 503707)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.12.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96963)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.08.2015  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505861)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2018  
  
ČSN EN 61009-1 ed. 3
Kat. čís.: 92751
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules
Třídící znak: 354182Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96962)Cena: 599 Kč
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 99386)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.06.2016  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 501545)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.01.2017  
  
Změna  : A13 (Katalogové číslo: 513996)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.07.2022  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96961)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.08.2015  
  
ČSN EN 61009-2-1
Kat. čís.: 22142
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO s) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO s functionally independent of line voltage
Třídící znak: 354182Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 56339)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.08.1999  
  
ČSN EN 61543
Kat. čís.: 22119
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita
Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility
Třídící znak: 354183Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 69534)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.02.2004  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 74954)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 76393)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.09.2006  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66145)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2003  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 72503)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2005  
  
ČSN EN 62423 ed. 2
Kat. čís.: 92755
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses
Třídící znak: 354183Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514280)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 515954)NováCena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2023  
  
ČSN EN 62020
Kat. čís.: 57951
Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)
Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
Třídící znak: 354184Datum vydání: 01.07.2000Datum zrušení: 16.04.2024 Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74513)Cena: 358 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005Datum zrušení:  16.04.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513366)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021Datum zrušení:  16.04.2024 
  
ČSN EN IEC 62020-1
Kat. čís.: 513365
Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití
Electrical accessories - Residual current monitors (RCMs) - Part 1: RCMs for household and similar uses
Třídící znak: 354184Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 35 4185
Kat. čís.: 98471
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití
Residual current devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household and similar uses
Třídící znak: 354185Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501544)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.2017  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 513654)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
ČSN 35 4190
Kat. čís.: 65918
Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)
Electrical accessories - Portable residual current devices without integral overcurrent protection for household and similar use (PRCDs)
Třídící znak: 354190Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 69456)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2004  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 69455)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.02.2004  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 88130)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.07.2011  
  
ČSN EN IEC 63172
Kat. čís.: 511212
Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství
Electrical accessories - Methodology for determining the energy efficiency class of electrical accessories
Třídící znak: 354191Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63052
Kat. čís.: 514268
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití
Power frequency overvoltage protective devices (POPs) for household and similar applications
Třídící znak: 354195Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Další strana >>