ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2181 produktů
Aktuální strana 21 z 110

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60512-6-3
Kat. čís.: 65803
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6c: Údery
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-3: Dynamic stress tests - Test 6c: Shock
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-6-4
Kat. čís.: 65913
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-4: Dynamic stress tests - Test 6d: Vibration (sinusoidal)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-6-5
Kat. čís.: 59166
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním - Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 6: Dynamic stress tests - Section 5: Test 6e: Random vibration
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-7-1
Kat. čís.: 86624
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 7-1: Impact tests (free connectors) - Test 7a: Free fall (repeated) (IEC 60512-7-1:2010)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-7-2
Kat. čís.: 90371
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 7-2: Impact tests (free connectors) - Test 7b: Mechanical strength impact
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-8-1
Kat. čís.: 87309
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-1: Static load tests (fixed connectors) - Test 8a: Static load, transverse (IEC 60512-8-1:2010)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-8-2
Kat. čís.: 89539
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-2: Static load tests (fixed connectors) - Test 8b: Static load, axial
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-9-1
Kat. čís.: 86520
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-1: Endurance tests - Test 9a: Mechanical operation (IEC 60512-9-1:2010)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-9-2
Kat. čís.: 90370
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-2: Endurance tests - Test 9b: Electrical load and temperature
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-9-3 ed. 2
Kat. čís.: 90127
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-3: Endurance tests - Test 9c: Mechanical operation (engaging/separating) with electrical load
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-9-4
Kat. čís.: 89652
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9- 4: Endurance tests - Test 9d: Durability of contact retention system and seals (maintenance, ageing)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-99-001
Kat. čís.: 92314
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-001: Test schedule for engaging and separating connectors under electrical load - Test 99a: Connectors used in twisted pair communication cabling with remote power
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2
Kat. čís.: 507320
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace
Connectors for electrical and electronic equipment - Test and measurements - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2
Kat. čís.: 509383
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-1: Climatic tests - Test 11a - Climatic sequence
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2
Kat. čís.: 504943
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing (axial)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2
Kat. čís.: 507773
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 23-3: Screening and filtering tests - Test 23c: Shielding effectiveness of connectors and accessories - Line injection method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-27-200
Kat. čís.: 516304
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-200: Dodatečné specifikace pro zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 27-200: Additional specifications for signal integrity tests up to 2 000 MHz on IEC 60603-7 series connectors - Tests 27a to 27g
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2
Kat. čís.: 510610
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz --Tests 28a to 28g
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2
Kat. čís.: 505470
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) - Test 8c: Robustness of actuating lever
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2
Kat. čís.: 511103
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>