ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 21 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60512-1-3
Kat. čís.: 53614
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 3: Zkouška 1c: Elektrická vazební délka
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 1: General examination - Section 3: Test 1c - Electrical engagement length
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-19-3
Kat. čís.: 53657
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 19: Zkoušky chemické odolnosti - Oddíl 3: Zkouška 19c: Odolnost proti kapalinám
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 19: Chemical resistance tests - Section 3: Test 19c: Fluid resistance
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-16-20
Kat. čís.: 54999
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 20: Zkouška 16t : Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 16: Mechanical tests on contact and terminations - Section 20: Test 16t: Mechanical strenght (wired termination of solderless connections)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-14-7
Kat. čís.: 54325
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 14: Zkoušky těsnosti - Oddíl 7: Zkouška 14g: Stříkající voda
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 14: Sealing tests - Section 7: Test 14g: Impacting water
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-6-5
Kat. čís.: 59166
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním - Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 6: Dynamic stress tests - Section 5: Test 6e: Random vibration
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-8
Kat. čís.: 56983
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 8: Zkouška 11h - Písek a prach
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 11: Climatic tests - Section 8: Test 11h - Sand and dust
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-20-2
Kat. čís.: 61521
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 20-2: Zkouška 20b - Zkoušky hořlavosti - Ohnivzdornost
Elektromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 20-2: Test 20b - Flammability tests - Fireproofness
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-23-4
Kat. čís.: 63972
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-4: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23d: Odrazy v časové oblasti na přenosovém vedení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 23-4: Screening and filtering tests - Test 23d: Transmission line reflections in the time domain
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-12-7
Kat. čís.: 63987
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-7: Zkoušky pájení - Zkouška 12g: Pájitelnost, metoda smáčecích vah
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-7: Soldering tests - Test 12g: Solderability, wetting balance method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-22-1
Kat. čís.: 87877
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 22-1: Capacitance tests - Test 22a: Capacitance
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-21-1
Kat. čís.: 87879
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 21-1: R.F. resistance tests - Test 21a: R.F. shunt resistance
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-25-1
Kat. čís.: 64777
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-1: Zkouška 25a - Odstup přeslechu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-1: Test 25a - Crosstalk ratio
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-25-3
Kat. čís.: 64778
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-3: Zkouška 25c - Degradace doby náběhu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-3: Test 25c - Rise time degradation
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-25-4
Kat. čís.: 64779
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-4: Zkouška 25d - Zpoždění vlivem šíření
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-4: Test: 25d - Propagation delay
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-25-2
Kat. čís.: 66178
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-2: Test 25b - Attenuation (insertion loss)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-6-4
Kat. čís.: 65913
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-4: Dynamic stress tests - Test 6d: Vibration (sinusoidal)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-1-1
Kat. čís.: 65791
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-1: General examination - Test 1a: Visual examination
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-1-2
Kat. čís.: 65792
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-2: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a hmotnosti
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-2: General examination - Test 1b: Examination of dimension and mass
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-2-1
Kat. čís.: 65793
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 2-1: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2a: Contact resistance - Millivolt level method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-2-3
Kat. čís.: 65794
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-3: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2c: Změny přechodového odporu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 2-3: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2c: Contact resistance variation
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>