ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 24 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50324-1
Kat. čís.: 66463
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice
Piezoelectric properties of ceramic materials and components - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 354070Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-6-2 ed. 2
Kat. čís.: 68857
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79778)Cena: 395 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 60947-5-5
Kat. čís.: 57917
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Controlcircuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.04.2000  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74512)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 93103)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.09.2013  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 502536)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN EN 60947-5-6
Kat. čís.: 60513
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-6: Control circuit devices and switching elements - DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR)
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4
Kat. čís.: 512877
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514181)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5
Kat. čís.: 512398
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 2036 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4
Kat. čís.: 512320
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 516250)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4
Kat. čís.: 510574
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510803)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 513583)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN IEC 60947-9-1
Kat. čís.: 508667
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-1: Active arc-fault mitigation systems - Arc quenching devices
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2
Kat. čís.: 508665
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-4: Ancillary equipment - PCB terminal blocks for copper conductors
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2
Kat. čís.: 513253
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-7-1 ed. 3
Kat. čís.: 85308
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment - Terminal blocks for copper conductors
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-7-3 ed. 2
Kat. čís.: 85831
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-3: Ancillary equipment - Safety requirements for fuse terminal blocks
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-7-2 ed. 3
Kat. čís.: 85306
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-2: Ancillary equipment - Protective conductor terminal blocks for copper conductors
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-3 ed. 3
Kat. čís.: 84878
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.02.2010Datum zrušení: 19.02.2024 Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 91367)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.12.2012Datum zrušení:  19.02.2024 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 99387)Cena: 358 Kč
 
 Vydána: 01.05.2016Datum zrušení:  19.02.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512878)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021Datum zrušení:  19.02.2024 
  
ČSN EN 60947-1 ed. 4
Kat. čís.: 80621
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.03.2008Datum zrušení: 19.02.2024 Náhled normy Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88975)Cena: 487 Kč
 
 Vydána: 01.09.2011Datum zrušení:  19.02.2024 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 97129)Cena: 599 Kč
 
 Vydána: 01.06.2015Datum zrušení:  19.02.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512659)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021Datum zrušení:  19.02.2024 
  
ČSN EN 60947-6-1 ed. 2
Kat. čís.: 76016
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95869)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.09.2014  
  
ČSN EN 60947-5-8
Kat. čís.: 78672
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.08.2007Datum zrušení: 02.04.2024 Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513254)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021Datum zrušení:  02.04.2024 
  
ČSN EN 60947-5-9
Kat. čís.: 80986
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-5-4 ed. 2
Kat. čís.: 70712
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Methods of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509619)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
První strana Předchozí strana  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Další strana >>