ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 26 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3
Kat. čís.: 73261
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.06.2005Datum zrušení: 12.07.2025 Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85810)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010Datum zrušení:  12.07.2025 
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 87249)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.03.2011Datum zrušení:  12.07.2025 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81101)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2008Datum zrušení:  12.07.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516468)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023Datum zrušení:  12.07.2025 
  
ČSN EN 60669-2-4
Kat. čís.: 73952
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-4: Particular requirements - Isolating switches
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61058-2-4
Kat. čís.: 75872
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače
Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.06.2006Datum zrušení: 05.02.2024 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512661)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021Datum zrušení:  05.02.2024 
  
ČSN EN 61058-2-5 ed. 2
Kat. čís.: 89022
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče
Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.10.2011Datum zrušení: 05.02.2024 Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512813)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021Datum zrušení:  05.02.2024 
  
ČSN EN 61058-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 88683
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.09.2011Datum zrušení: 05.02.2024 Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513045)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021Datum zrušení:  05.02.2024 
  
ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2
Kat. čís.: 506012
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky
Switches for appliances - Part 1: General requirements
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2
Kat. čís.: 506996
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice
Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2
Kat. čís.: 512660
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače
Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61058-2-5 ed. 3
Kat. čís.: 512812
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče
Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61058-2-1 ed. 3
Kat. čís.: 513044
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61058-1-1
Kat. čís.: 501326
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače
Switches for appliances - Part 1-1: Requirements for mechanical switches
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507686)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2019  
  
ČSN EN 61058-1-2
Kat. čís.: 501327
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače
Switches for appliances - Part 1-2: Requirements for electronic switches
Třídící znak: 354107Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507687)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2019  
  
ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2
Kat. čís.: 508489
Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 354110Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62080
Kat. čís.: 86630
Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely
Sound signalling devices for household and similar purposes
Třídící znak: 354112Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 98908)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
ČSN EN IEC 62962
Kat. čís.: 510260
Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)
Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)
Třídící znak: 354115Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61915-2
Kat. čís.: 90363
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení
Low-voltage switchgear and controlgear - Device profiles for networked industrial devices - Part 2: Root device profiles for starters and similar equipment
Třídící znak: 354120Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61915-1
Kat. čís.: 81306
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení
Low-voltage switchgear and controlgear - Device profiles for networked industrial devices - Part 1: General rules for the development of device profiles
Třídící znak: 354120Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62094-1
Kat. čís.: 68259
Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 354140Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 70398)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.07.2004  
  
ČSN EN 61095 ed. 2
Kat. čís.: 84282
Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely
Electromechanical contactors for household and similar purposes
Třídící znak: 354151Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50047 ed. 2
Kat. čís.: 509763
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 × 55 - Dimensions and characteristics
Třídící znak: 354162Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Další strana >>