ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 25 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60947-5-7
Kat. čís.: 70399
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-7: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with analogue output
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-8
Kat. čís.: 69975
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 78674)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 91513)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.12.2012  
  
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3
Kat. čís.: 91514
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contractors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-5-3 ed. 2
Kat. čís.: 94966
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-3: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDDB)
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-2 ed. 4
Kat. čís.: 504242
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510786)Cena: 1147 Kč
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505594)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 60947-4-3 ed. 2
Kat. čís.: 96371
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60947-5-1 ed. 3
Kat. čís.: 505137
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
Třídící znak: 354101Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510804)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
ČSN EN 62683-1
Kat. čís.: 504089
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací
Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange - Part 1: Catalogue data
Třídící znak: 354102Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62626-1
Kat. čís.: 95918
Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby
Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment - Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947- 3 to provide isolation during repair and maintenance work
Třídící znak: 354104Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62026-2
Kat. čís.: 93762
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)
Třídící znak: 354105Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 2176 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508776)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN EN 62026-7
Kat. čís.: 93764
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 7: CompoNet
Třídící znak: 354105Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2
Kat. čís.: 509490
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules
Třídící znak: 354105Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62026-3 ed. 2
Kat. čís.: 97935
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet
Třídící znak: 354105Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 510088)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509682)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN EN 60669-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 78572
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)
Switches for household and similar fixed electrical installations Part 2- 3: Particular requirements - Time delay switches (TDS)
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60669-2-2 ed. 2
Kat. čís.: 78570
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)
Switches for household and similar fixed electrical installations Part 2-2: Particular requirements - Electromagnetic remote-control switches (RCS)
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60669-2-5
Kat. čís.: 501655
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-5: Particular requirements - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63180
Kat. čís.: 511347
Metody pro měření a deklarování rozsahu detekování detektorů - Pasivní infračervené detektory pro detekování malých a velkých pohybů
Methods of measurement and declaration of the detection range of detectors - Passive infrared detectors for major and minor motion detection
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4
Kat. čís.: 516467
Nová
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 516626)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN EN 60669-2-6
Kat. čís.: 92013
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2- 6: Particular requirements - Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60669-1 ed. 3
Kat. čís.: 505447
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 354106Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507190)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2019  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 510663)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
První strana Předchozí strana  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Další strana >>