ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 23 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2
Kat. čís.: 510610
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz --Tests 28a to 28g
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2
Kat. čís.: 511103
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2
Kat. čís.: 509383
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-1: Climatic tests - Test 11a - Climatic sequence
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-29-100
Kat. čís.: 98901
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 29 -100: Signal integrity tests up to 500 MHz on M12 style connectors - Tests 29a to 29g
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-99-002
Kat. čís.: 507864
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for unmating under electrical load
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2019Datum zrušení: 04.03.2025 Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514954)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022Datum zrušení:  04.03.2025 
  
ČSN EN 62197-1
Kat. čís.: 77751
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace
Connectors for electronic equipment - Quality assessment requirements - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 354056Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60352-3
Kat. čís.: 20039
Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections. Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections. General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.10.1996Datum zrušení: 14.05.2023 Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81093)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2008Datum zrušení:  14.05.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511631)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.2021Datum zrušení:  14.05.2023 
  
ČSN EN 60352-4
Kat. čís.: 21577
Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.07.1997Datum zrušení: 16.07.2023 Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 62972)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001Datum zrušení:  16.07.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512036)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  16.07.2023 
  
ČSN EN 60352-7
Kat. čís.: 67116
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 7: Spring clamp connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.05.2003Datum zrušení: 20.01.2024 Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513106)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.09.2021Datum zrušení:  20.01.2024 
  
ČSN EN 60352-6
Kat. čís.: 53573
Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 6: Insulation piercing connection s - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60352-1
Kat. čís.: 53348
Nepájené spoje - Část 1: Ovíjené spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 1: Wrapped connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2
Kat. čís.: 511630
Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 3: Accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4
Kat. čís.: 512051
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60352-4 ed. 2
Kat. čís.: 512035
Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60352-7 ed. 2
Kat. čís.: 513105
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 7: Spring clamp connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60352-5 ed. 3
Kat. čís.: 91783
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.11.2012Datum zrušení: 26.08.2023 Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 97224)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2015Datum zrušení:  26.08.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512052)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  26.08.2023 
  
ČSN EN 60352-2 ed. 2
Kat. čís.: 76931
Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 2: Crimped connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94852)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 60352-8
Kat. čís.: 89540
Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Solderless connections - Part 8: Compression mount connections - General requirements, test methods and practical guidance
Třídící znak: 354061Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50324-3
Kat. čís.: 66462
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon
Piezoelectric properties of ceramic materials and components - Part 3: Methods of measurement - High power
Třídící znak: 354070Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50324-2
Kat. čís.: 66461
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon
Piezoelectric properties of ceramic materials and components - Part 2: Methods of measurement - Low power
Třídící znak: 354070Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Další strana >>