ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 22 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60512-2-6
Kat. čís.: 65795
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 2-6: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2f: continuity Housing (shell) electrical
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-3-1
Kat. čís.: 65796
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 3-1: Zkoušky izolace - Zkouška 3a: Izolační odpor
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 3-1: Insulation tests - Test 3a: Insulation resistance
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-4-2
Kat. čís.: 65797
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-2: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4b: Částečný výboj
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 4-2: Voltage stress tests - Test 4b: Partial discharge
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-4-3
Kat. čís.: 65798
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-3: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4c: Zkouška napětím předizolovaných zamačkávacích dutinek
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 4-3: Voltage stress tests - Test 4c: Voltage proof of pre-insulated crimp barrels
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-5-1
Kat. čís.: 65799
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-1: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5a: Oteplení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 5-1:Current-carrying capacity tests - Test 5a: Temperature rise
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-5-2
Kat. čís.: 65800
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 5-2: Current-carrying capacity tests - Test 5b: Current-temperature derating
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-6-1
Kat. čís.: 65801
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-1: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6a: Stálé zrychlení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-1: Dynamic stress tests - Test 6a: Acceleration, steady state
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-6-2
Kat. čís.: 65802
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-2: Dynamic stress tests - Test 6b: Bump
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-6-3
Kat. čís.: 65803
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6c: Údery
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 6-3: Dynamic stress tests - Test 6c: Shock
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-2
Kat. čís.: 65804
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-2: Klimatické zkoušky - Zkouška 11b: Kombinované postupné vlivy chladu, nízkého tlaku vzduchu a vlhkého tepla
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-2: Climatic tests - Test 11b: Combined/sequential cold, low air pressure and damp heat
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-3
Kat. čís.: 65805
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-3: Klimatické zkoušky - Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-3: Climatic tests - Test 11c: Damp heat, steady state
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-4
Kat. čís.: 65806
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-4: Climatic tests - Test 11d: Rapid change of temperature
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-5
Kat. čís.: 65807
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-5: Klimatické zkoušky - Zkouška 11e: Růst plísní
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-5: Climatic tests - Test 11e: Mould growth
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-6
Kat. čís.: 65808
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-6: Klimatické zkoušky - Zkouška 11f: Koroze, solná mlha
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-6: Climatic tests - Test 11f: Corrosion, salt mist
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-9
Kat. čís.: 65809
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-9: Klimatické zkoušky - Zkouška 11i: Suché teplo
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-9: Climatic tests - Test 11i: Dry heat
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-10
Kat. čís.: 65810
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-10: Klimatické zkoušky - Zkouška 11j: Chlad
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-10: Climatic tests - Test 11j: Cold
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-11
Kat. čís.: 65811
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-11: Climatic tests - Test 11k: Low air pressure
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-12
Kat. čís.: 65812
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-12: Klimatické zkoušky - Zkouška 11m: Vlhké teplo cyklické
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-12: Climatic tests - Test 11m: Damp heat, cyclic
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-13
Kat. čís.: 65813
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-13: Climatic tests - Test 11n: Gas tightness, solderless wrapped connections
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN IEC 60512-99-002 ed. 2
Kat. čís.: 514953
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for unmating under electrical load
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  Další strana >>