ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 19 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60512-14-5
Kat. čís.: 76944
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 14-5: Sealing tests - Test 14e: Immersion at low air pressure
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-14-4
Kat. čís.: 76945
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 14-4: Sealing tests - Test 14d: Immersion - Waterproof
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-14-2
Kat. čís.: 76946
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 14-2: Sealing tests - Test 14b: Sealing - Fine air leakage
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-13-5
Kat. čís.: 76947
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 13-5: Mechanical operation tests - Test 13e: Polarizing and keying method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78346)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
ČSN EN 60512-13-2
Kat. čís.: 76948
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 13-2: Mechanical operation tests - Test 13b: Insertion and withdrawal forces
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78341)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
ČSN EN 60512-13-1 ed. 2
Kat. čís.: 76954
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 13-1: Mechanical operation tests - Test 13a: Engaging and separating forces
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78380)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
ČSN EN 60512-16-3
Kat. čís.: 82325
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-3: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16c: Contact-bending strength (IEC 60512-16-3:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-5
Kat. čís.: 82326
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-5: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16e: Gauge retention force (resilient contacts) (IEC 60512-16-5:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-6
Kat. čís.: 82327
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-6: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16f: Robustness of terminations (IEC 60512-16-6:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-7
Kat. čís.: 82328
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-7: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16g: Measurement of contact deformation after crimping (IEC 60512-16-7:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-14
Kat. čís.: 82329
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-14: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16n: Bending strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-14:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-16
Kat. čís.: 82330
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-16: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16p: Torsional strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-16:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-17
Kat. čís.: 82331
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-17: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16q: Tensile and compressive strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-17:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-9-3 ed. 2
Kat. čís.: 90127
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-3: Endurance tests - Test 9c: Mechanical operation (engaging/separating) with electrical load
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-25-7
Kat. čís.: 74623
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-7: Test 25g - Impedance, reflection coefficient and voltage standing wave ratio (VSWR)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-23-7
Kat. čís.: 74624
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 23-7: Screening and filtering tests - Test 23g: Effective transfer impedance of connectors
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-4-1
Kat. čís.: 69431
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 4-1: Voltage stress tests - Test 4a: Voltage proof
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2004    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-2-5
Kat. čís.: 69432
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 2-5: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2e: Contact disturbance
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2004    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-2-2
Kat. čís.: 69433
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 2-2: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2b: Contact resistance - Specified test current method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-11-7 ed. 2
Kat. čís.: 70352
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-7: Klimatické zkoušky - Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-7: Climatic tests - Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>