ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2201 produktů
Aktuální strana 19 z 111

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60512-15-5
Kat. čís.: 82024
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-5: Connector tests (mechanical) - Test 15e: Contact retention in insert, cable nutation (IEC 60512-15-5:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-6
Kat. čís.: 82023
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-6: Connector tests (mechanical) - Test 15f: Effectiveness of connector coupling devices (IEC 60512-15-6:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-7
Kat. čís.: 82022
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-7: Connector tests (mechanical) - Test 15g: Robustness of protective cover attachment (IEC 60512-15-7:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-8
Kat. čís.: 22056
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 15: Mechanical tests on contacts and terminations - Section 8: Test 15h - Contact retention system resistance to tool application
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-16-1
Kat. čís.: 82029
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-1: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16a: Probe damage (IEC 60512-16-1:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-11
Kat. čís.: 82259
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-11: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16k: Stripping force, solderless wrapped connections
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-13
Kat. čís.: 82260
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-13: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16m: Un-wrapping, solderless wrapped connections
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-14
Kat. čís.: 82329
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-14: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16n: Bending strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-14:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-16
Kat. čís.: 82330
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-16: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16p: Torsional strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-16:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-17
Kat. čís.: 82331
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-17: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16q: Tensile and compressive strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-17:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-18
Kat. čís.: 82261
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-18: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16r: Deflection of contacts, simulation
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-2
Kat. čís.: 82028
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-2: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16b: Restricted entry (IEC 60512-16-2:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-20
Kat. čís.: 54999
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 20: Zkouška 16t : Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 16: Mechanical tests on contact and terminations - Section 20: Test 16t: Mechanical strenght (wired termination of solderless connections)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-16-21
Kat. čís.: 91507
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-21: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16u: Whisker test via the application of external mechanical stresses
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-3
Kat. čís.: 82325
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-3: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16c: Contact-bending strength (IEC 60512-16-3:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-4
Kat. čís.: 82027
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-4: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16d: Tensile strength (crimped connections) (IEC 60512-16-4:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-5
Kat. čís.: 82326
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-5: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16e: Gauge retention force (resilient contacts) (IEC 60512-16-5:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-6
Kat. čís.: 82327
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-6: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16f: Robustness of terminations (IEC 60512-16-6:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-7
Kat. čís.: 82328
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-7: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16g: Measurement of contact deformation after crimping (IEC 60512-16-7:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-8
Kat. čís.: 82257
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16- 8: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16h: Insulating grip effectiveness (crimped connections)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>