ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 20 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60512-11-14 ed. 2
Kat. čís.: 70353
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-14: Climatic tests - Test 11p: Flowing single gas corrosion test
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-10-4 ed. 2
Kat. čís.: 70356
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 10-4: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests - Test 10d: Electrical overload (connectors)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-25-5
Kat. čís.: 72924
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-5: Test 25e - Return loss
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.04.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-25-6
Kat. čís.: 71930
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-6: Test 25f: Eye pattern and jitter
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2
Kat. čís.: 505470
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) - Test 8c: Robustness of actuating lever
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2
Kat. čís.: 504943
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing (axial)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2
Kat. čís.: 507320
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace
Connectors for electrical and electronic equipment - Test and measurements - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-15-8
Kat. čís.: 22056
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 15: Mechanical tests on contacts and terminations - Section 8: Test 15h - Contact retention system resistance to tool application
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-12-6
Kat. čís.: 22059
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 12: Zkoušky pájení - Oddíl 6: Zkouška 12f : Těsnost proti tavidlu a čisticím rozpouštědlům při strojním pájení
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 12: Soldering tests - Section 6: Test 12f: Sealing against flux and cleaning solvents in machine soldering
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60512-24-1
Kat. čís.: 92808
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 24-1: Magnetic interference tests - Test 24a: Residual magnetism
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-21
Kat. čís.: 91507
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-21: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16u: Whisker test via the application of external mechanical stresses
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-99-001
Kat. čís.: 92314
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-001: Test schedule for engaging and separating connectors under electrical load - Test 99a: Connectors used in twisted pair communication cabling with remote power
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3
Kat. čís.: 91589
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-100: General - Applicable publications
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-1-4
Kat. čís.: 53569
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods. Part 1: General - Section 4: Test 1d: Contact protection effectiveness (scoop-proof)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81083)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2008  
  
ČSN EN 60512-8-1
Kat. čís.: 87309
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-1: Static load tests (fixed connectors) - Test 8a: Static load, transverse (IEC 60512-8-1:2010)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-19-1
Kat. čís.: 87190
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 19-1: Chemical resistance tests - Test 19a: Fluid resistance of pre-insulated crimp barrels
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-26-100
Kat. čís.: 82543
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 26-100: Measurement setup, test and reference arrangements and measurements for connectors according to IEC 60603-7 - Tests 26a to 26g (IEC 60512-26-100:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88759)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2011  
  
ČSN EN 60512-20-3
Kat. čís.: 87784
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 20-3: Fire hazard tests - Test 20c: Flammability, glow-wire
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-20-1
Kat. čís.: 87789
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 20-1: Fire hazard tests - Test 20a: Flammability, needle-flame
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2
Kat. čís.: 507773
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 23-3: Screening and filtering tests - Test 23c: Shielding effectiveness of connectors and accessories - Line injection method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>