ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 17 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN IEC 457-4
Kat. čís.: 50098
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 4: 21 mm vedení a hermafrodický konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů (typ 9/21) a 75 ohmů (typ 6/21)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 4 : 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector. Characteristic impedance 50 ohms (Type 9/21) - Characteristic impedance 75 ohms (Type 6/21)
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-5
Kat. čís.: 50099
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 5: 50 ohmů 3,5 mm vedení s pokyny pro montáž konektorů
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors - Part 5: 50 ohms 3.5 mm rigid precision coaxial line with provision for mounting connectors
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-1
Kat. čís.: 18746
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky na metody měření
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 339-1
Kat. čís.: 52776
Pevná koaxiální přenosová vedení a přidružené přírubové konektory pro všeobecné účely - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření
General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated flange connectors - Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353821Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 803
Kat. čís.: 18866
Doporučené rozměry zamačkávacích kleští s šestihrannými a čtyřhrannými čelistmi, zamačkávací tělíska, kalibry, zamačkávací trubička vnějšího vodiče a zamačkávací váleček vnitřního vodiče vysokofrekvenčních kabelů a konektorů
Recommended dimensins for hexagonal and square crimping-die cavities, indentors, gauges, outer conductor crimp sleeves and centre contact crimp barrels for r.f. cables and connectors
Třídící znak: 353890Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 60915
Kat. čís.: 80860
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru
Fixed capacitors and resistors for use in electronic equipment - Preferred dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting of single-hole, bush-mounted, shaft-operated electronic components
Třídící znak: 354042Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85101)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
ČSN EN 60512-16-8
Kat. čís.: 82257
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16- 8: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16h: Insulating grip effectiveness (crimped connections)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-9
Kat. čís.: 82258
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-9: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16i: Grounding contact spring holding force
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-11
Kat. čís.: 82259
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-11: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16k: Stripping force, solderless wrapped connections
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-13
Kat. čís.: 82260
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-13: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16m: Un-wrapping, solderless wrapped connections
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-16-18
Kat. čís.: 82261
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-18: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16r: Deflection of contacts, simulation
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-15-4
Kat. čís.: 82025
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-4: Connector tests (mechanical) - Test 15d: Contact insertion, release and extraction force (IEC 60512-15-4:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-2
Kat. čís.: 82028
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-2: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16b: Restricted entry (IEC 60512-16-2:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-1
Kat. čís.: 82029
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-1: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16a: Probe damage (IEC 60512-16-1:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-7
Kat. čís.: 82022
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-7: Connector tests (mechanical) - Test 15g: Robustness of protective cover attachment (IEC 60512-15-7:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-6
Kat. čís.: 82023
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-6: Connector tests (mechanical) - Test 15f: Effectiveness of connector coupling devices (IEC 60512-15-6:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-5
Kat. čís.: 82024
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-5: Connector tests (mechanical) - Test 15e: Contact retention in insert, cable nutation (IEC 60512-15-5:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-1
Kat. čís.: 82031
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-1: Connector tests (mechanical) - Test 15a: Contact retention in insert (IEC 60512-15-1:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-3
Kat. čís.: 82026
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-3: Connector tests (mechanical) - Test 15c: Insert retention in housing (torsional) (IEC 60512-15-3:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-4
Kat. čís.: 82027
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-4: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16d: Tensile strength (crimped connections) (IEC 60512-16-4:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>