ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2278 produktů
Aktuální strana 17 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 63138-3
Kat. čís.: 515228
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ5
Multi-channel radio frequency connectors - Part 3: Sectional specification for MQ5 series circular connectors
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-1
Kat. čís.: 18746
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky na metody měření
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 457-2
Kat. čís.: 52778
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 2: Pevné přesné koaxiální vedení s impedancí 50 ohmů a průměrem 7 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 2: 50 ohm 7 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 457-3
Kat. čís.: 52777
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 3: Pevné přesné koaxiální vedení s průměrem 14 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů a 75 ohmů
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 3: 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector - Characteristic impedances 50 ohms and 75 ohms
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 457-4
Kat. čís.: 50098
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 4: 21 mm vedení a hermafrodický konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů (typ 9/21) a 75 ohmů (typ 6/21)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 4 : 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector. Characteristic impedance 50 ohms (Type 9/21) - Characteristic impedance 75 ohms (Type 6/21)
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-5
Kat. čís.: 50099
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 5: 50 ohmů 3,5 mm vedení s pokyny pro montáž konektorů
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors - Part 5: 50 ohms 3.5 mm rigid precision coaxial line with provision for mounting connectors
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 339-1
Kat. čís.: 52776
Pevná koaxiální přenosová vedení a přidružené přírubové konektory pro všeobecné účely - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření
General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated flange connectors - Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353821Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 803
Kat. čís.: 18866
Doporučené rozměry zamačkávacích kleští s šestihrannými a čtyřhrannými čelistmi, zamačkávací tělíska, kalibry, zamačkávací trubička vnějšího vodiče a zamačkávací váleček vnitřního vodiče vysokofrekvenčních kabelů a konektorů
Recommended dimensins for hexagonal and square crimping-die cavities, indentors, gauges, outer conductor crimp sleeves and centre contact crimp barrels for r.f. cables and connectors
Třídící znak: 353890Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN EN 60915
Kat. čís.: 80860
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru
Fixed capacitors and resistors for use in electronic equipment - Preferred dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting of single-hole, bush-mounted, shaft-operated electronic components
Třídící znak: 354042Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85101)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
ČSN EN 60512-10-4 ed. 2
Kat. čís.: 70356
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 10-4: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests - Test 10d: Electrical overload (connectors)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-1-1
Kat. čís.: 65791
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-1: General examination - Test 1a: Visual examination
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3
Kat. čís.: 91589
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-100: General - Applicable publications
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-11-10
Kat. čís.: 65810
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-10: Klimatické zkoušky - Zkouška 11j: Chlad
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-10: Climatic tests - Test 11j: Cold
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-11
Kat. čís.: 65811
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-11: Climatic tests - Test 11k: Low air pressure
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-12
Kat. čís.: 65812
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-12: Klimatické zkoušky - Zkouška 11m: Vlhké teplo cyklické
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-12: Climatic tests - Test 11m: Damp heat, cyclic
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-13
Kat. čís.: 65813
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-13: Climatic tests - Test 11n: Gas tightness, solderless wrapped connections
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-14 ed. 2
Kat. čís.: 70353
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-14: Climatic tests - Test 11p: Flowing single gas corrosion test
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-11-2
Kat. čís.: 65804
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-2: Klimatické zkoušky - Zkouška 11b: Kombinované postupné vlivy chladu, nízkého tlaku vzduchu a vlhkého tepla
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-2: Climatic tests - Test 11b: Combined/sequential cold, low air pressure and damp heat
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-3
Kat. čís.: 65805
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-3: Klimatické zkoušky - Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-3: Climatic tests - Test 11c: Damp heat, steady state
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60512-11-4
Kat. čís.: 65806
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-4: Climatic tests - Test 11d: Rapid change of temperature
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>