ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2149 produktů
Aktuální strana 12 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62246-1-1
Kat. čís.: 94553
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality
Reed switches - Part 1-1: Generic specification - Quality assessment
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.01.2014Datum zrušení: 13.03.2021 Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506060)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018Datum zrušení:  13.03.2021 
  
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 506059
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace
Reed switches - Part 1: Generic specification - Blank detail specification
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62246-1 ed. 3
Kat. čís.: 98739
Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace
Reed switches - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50578
Kat. čís.: 94597
Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud
Railway applications - Direct current signalling relays
Třídící znak: 353470Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-1
Kat. čís.: 86596
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky
Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 353501Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-151
Kat. čís.: 86031
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 151: Functional requirements for over/under current protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-149
Kat. čís.: 95176
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé
Measuring relays and protection equipment - Part 149: Functional requirements for thermal electrical relays
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-127
Kat. čís.: 95178
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 127: Functional requirements for over/under voltage protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-121
Kat. čís.: 96237
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 121: Functional requirements for distance protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60255-181
Kat. čís.: 508883
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements for frequency protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-27 ed. 2
Kat. čís.: 95658
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku
Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-1
Kat. čís.: 50907
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 1: Vibration tests (sinusoidal)
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-2
Kat. čís.: 50908
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 2: Shock and bump tests
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-3
Kat. čís.: 50909
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3 : Seismické zkoušky
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-24
Kat. čís.: 69488
Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách
Electrical relays - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems
Třídící znak: 353524Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-26 ed. 3
Kat. čís.: 94821
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
Třídící znak: 353526Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 169-1
Kat. čís.: 19375
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření
Radio-frequency connectors. Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 169-2+A1
Kat. čís.: 19376
Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Koaxiální nepřizpůsobené konektory pro svod televizních antén
Radio-frequency connectors. Part 2: Coaxial unmatched television aerial feeder connector
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60169-23
Kat. čís.: 20087
Vysokofrekvenční konektory - Část 23: Kolíkové a zásuvkové konektory pro 3,5 mm pevná přesná koaxiální vedení s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 3,5 mm (0,1378 palce)
Radio-frequency connectors. Part 23: Pin and socket connector for use with 3,5 mm rigid precision coaxial lines with inner diameter of outer conductor 3,5 mm (0,1378 in)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-24
Kat. čís.: 20088
Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením, typické pro kabelové distribuční systémy 75 ohm (typ F)
Radio-frequency connectors. Part 24: Radio-frequency coaxial connectorswith screw coupling, typically for use in 75 ohm cable distribution systems (Type F)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>