ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2201 produktů
Aktuální strana 12 z 111

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61810-2 ed. 3
Kat. čís.: 504579
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 504577
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61810-10
Kat. čís.: 509481
Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé
Electromechanical elementary relays - Part 10: Additional functional aspects and safety requirements for high-capacity relays
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61810-4
Kat. čís.: 512831
Elektromechanická elementární relé - Část 4: Obecné a bezpečnostní požadavky pro jazýčková relé
Electromechanical elementary relays - Part 4: General and safety requirements for reed relays
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-3
Kat. čís.: 99055
Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty
Electromechanical elementary relays - Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts
Třídící znak: 353439Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62314
Kat. čís.: 78240
Statická (bezkontaktní) relé
Solid-state relays
Třídící znak: 353442Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62246-1 ed. 3
Kat. čís.: 98739
Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace
Reed switches - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 506059
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace
Reed switches - Part 1: Generic specification - Blank detail specification
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62246-4
Kat. čís.: 517411
Jazýčkové přepínače - Část 4: Aplikace ve spojení s magnetickým pohonem používaným pro magnetická snímací zařízení
Reed switches - Part 4: Application in conjunction with magnetic actuator used for magnetic sensing devices
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50578
Kat. čís.: 94597
Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud
Railway applications - Direct current signalling relays
Třídící znak: 353470Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-1
Kat. čís.: 86596
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky
Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 353501Datum vydání: 01.09.2010Datum zrušení: 19.01.2026 Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517823)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.10.2023Datum zrušení:  19.01.2026 
  
ČSN EN IEC 60255-1 ed. 2
Kat. čís.: 517822
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky
Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 353501Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60255-181
Kat. čís.: 508883
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements for frequency protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60255-187-1
Kat. čís.: 514689
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů
Measuring relays and protection equipment - Part 187-1: Functional requirements for differential protection - Restrained and unrestrained differential protection of motors, generators and transformers
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 517509)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2023  
  
ČSN EN 60255-121
Kat. čís.: 96237
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 121: Functional requirements for distance protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-127
Kat. čís.: 95178
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 127: Functional requirements for over/under voltage protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-149
Kat. čís.: 95176
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé
Measuring relays and protection equipment - Part 149: Functional requirements for thermal electrical relays
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-151
Kat. čís.: 86031
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 151: Functional requirements for over/under current protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-1
Kat. čís.: 50907
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 1: Vibration tests (sinusoidal)
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-2
Kat. čís.: 50908
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 2: Shock and bump tests
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>