ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 12 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 63185
Kat. čís.: 512226
Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkodrátových dielektrických substrátů
Measurement of the complex permittivity for low-loss dielectric substrates balanced-type circular disk resonator method
Třídící znak: 353012Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516109)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
ČSN EN IEC 63249-1
Kat. čís.: 513475
Vlnovody ke koaxiálním konektorům - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Waveguide to coaxial adapters - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353012Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61812-1 ed. 2
Kat. čís.: 90113
Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky
Time relays for industrial and residential use - Part 1: Requirements and tests
Třídící znak: 353411Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 504577
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-2 ed. 3
Kat. čís.: 504579
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61810-4
Kat. čís.: 512831
Elektromechanická elementární relé - Část 4: Obecné a bezpečnostní požadavky pro jazýčková relé
Electromechanical elementary relays - Part 4: General and safety requirements for reed relays
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61811-1 ed. 2
Kat. čís.: 98425
Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace
Electromechanical telecom elementary relays of assessed quality - Part 1: Generic specification and blank detail specification
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-1 ed. 4
Kat. čís.: 99053
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510859)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506018)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 506017)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN IEC 61810-10
Kat. čís.: 509481
Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé
Electromechanical elementary relays - Part 10: Additional functional aspects and safety requirements for high-capacity relays
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-7
Kat. čís.: 77700
Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy
Electromechanical elementary relays - Part 7: Test and measurement procedures
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-3
Kat. čís.: 99055
Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty
Electromechanical elementary relays - Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts
Třídící znak: 353439Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62314
Kat. čís.: 78240
Statická (bezkontaktní) relé
Solid-state relays
Třídící znak: 353442Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62246-1 ed. 3
Kat. čís.: 98739
Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace
Reed switches - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 506059
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace
Reed switches - Part 1: Generic specification - Blank detail specification
Třídící znak: 353460Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50578
Kat. čís.: 94597
Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud
Railway applications - Direct current signalling relays
Třídící znak: 353470Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-1
Kat. čís.: 86596
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky
Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 353501Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-151
Kat. čís.: 86031
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 151: Functional requirements for over/under current protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-149
Kat. čís.: 95176
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé
Measuring relays and protection equipment - Part 149: Functional requirements for thermal electrical relays
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-127
Kat. čís.: 95178
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 127: Functional requirements for over/under voltage protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-121
Kat. čís.: 96237
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 121: Functional requirements for distance protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>