ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2149 produktů
Aktuální strana 16 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 122001
Kat. čís.: 50579
Vzorová předmětová specifikace: Vysokofrekvenční konektory pro vojenské účely (Specifikace CECC odpovídající MIL-C-39012)
Blank detail specification: CECC military specification for radio-frequency connectors (Type MIL-C-39012)
Třídící znak: 353830Datum vydání: 01.10.1997    Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 122200
Kat. čís.: 50269
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada TNC
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series TNC
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122190
Kat. čís.: 50272
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada 7-16
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series 7-16
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122130
Kat. čís.: 50276
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SMB
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series SMB
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122120
Kat. čís.: 50278
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada BNC
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series BNC
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122110
Kat. čís.: 50280
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SMA
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series SMA
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN EN 122140
Kat. čís.: 50281
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SMC
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series SMC
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122150
Kat. čís.: 50282
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada EIA přírubové
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series EIA Flange
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122180
Kat. čís.: 50283
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SSMC
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series SSMC
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122160
Kat. čís.: 50284
Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SSMA
Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors - Series SSMA
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.09.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 122170
Kat. čís.: 53976
Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SSMB
Sectional Specification - Radio frequency coaxial connectors - Series SSMB
Třídící znak: 353831Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 803
Kat. čís.: 18866
Doporučené rozměry zamačkávacích kleští s šestihrannými a čtyřhrannými čelistmi, zamačkávací tělíska, kalibry, zamačkávací trubička vnějšího vodiče a zamačkávací váleček vnitřního vodiče vysokofrekvenčních kabelů a konektorů
Recommended dimensins for hexagonal and square crimping-die cavities, indentors, gauges, outer conductor crimp sleeves and centre contact crimp barrels for r.f. cables and connectors
Třídící znak: 353890Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN IEC 620
Kat. čís.: 16701
Rozměry pro montáž elektronických součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru
Dimensions for the mounting of single-hole, bush mounted, spindle-operated electronic components
Třídící znak: 354041Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60915
Kat. čís.: 80860
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru
Fixed capacitors and resistors for use in electronic equipment - Preferred dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting of single-hole, bush-mounted, shaft-operated electronic components
Třídící znak: 354042Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85101)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
ČSN EN 60512-16-2
Kat. čís.: 82028
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-2: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16b: Restricted entry (IEC 60512-16-2:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-16-1
Kat. čís.: 82029
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-1: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16a: Probe damage (IEC 60512-16-1:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-7
Kat. čís.: 82022
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-7: Connector tests (mechanical) - Test 15g: Robustness of protective cover attachment (IEC 60512-15-7:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-6
Kat. čís.: 82023
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-6: Connector tests (mechanical) - Test 15f: Effectiveness of connector coupling devices (IEC 60512-15-6:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-5
Kat. čís.: 82024
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-5: Connector tests (mechanical) - Test 15e: Contact retention in insert, cable nutation (IEC 60512-15-5:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-15-2
Kat. čís.: 82030
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing (axial) (IEC 60512-15-2:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2008Datum zrušení: 16.02.2021   Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 505223)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018Datum zrušení:  16.02.2021 
  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>