ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2201 produktů
Aktuální strana 16 z 111

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61169-47 ed. 2
Kat. čís.: 99144
Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick)
Radio-frequency connectors - Part 47: Sectional specification for radio-frequency coaxial connectors with clamp coupling, typically for use in 75 Ů cable networks (type F-Quick)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-48
Kat. čís.: 97919
Vysokofrekvenční konektory - Část 48: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady BMP
Radio-frequency connectors - Part 48: Sectional specification for series BMP R.F. coaxial connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-49
Kat. čís.: 97277
Vysokofrekvenční konektory - Část 49: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady SMAA
Radio-frequency connectors - Part 49: Sectional specification for SMAA series R.F connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-50
Kat. čís.: 97921
Vysokofrekvenční konektory - Část 50: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,11 mm s rychlým zamykacím systémem - charakteristická impedance 50 ohmů (typ QMA)
Radio-frequency connectors - Part 50: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors 4,11 mm with quick lock system - Characteristic impedance 50 Ohm (type QMA)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-51
Kat. čís.: 98162
Vysokofrekvenční konektory - Část 51: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,5 mm s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ QLI)
Radio-frequency connectors - Part 51: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors 13,5 mm with bayonet lock - Characteristic impedance 50 O (type QLI)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-52
Kat. čís.: 98567
Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX
Radio-frequency connectors - Part 52: Sectional specification for series MMCX RF coaxial connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-53
Kat. čís.: 99380
Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16)
Radio-frequency connectors - Part 53: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm with screw lock - Characteristic impedance 50 Ohm (Type S7-16)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-54
Kat. čís.: 501806
Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10
Radio-frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ohm, series 4,3-10
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.06.2017Datum zrušení: 01.10.2024 Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513937)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022Datum zrušení:  01.10.2024 
  
ČSN EN 61169-58
Kat. čís.: 501805
Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 O (type SBMA)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505579)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2018  
  
ČSN EN 61169-59
Kat. čís.: 503507
Vysokofrekvenční konektory - Část 59: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční multi-pinové konektory se závitem typu L32-4 a L32-5
Radio-frequency connectors -Part 59: Sectional specification for type L32-4 and L32-5 threaded multi-pin radio-frequency connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-8
Kat. čís.: 80150
Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC)
Radio-frequency connectors - Part 8: Sectional specification - RF coaxial connectors with inned diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Charakteristic impedance 50 ohms (type BNC)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63137-1
Kat. čís.: 509007
Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353812Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510466)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
ČSN EN IEC 63138-1
Kat. čís.: 509722
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Multi-channel radio frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63138-2
Kat. čís.: 512229
Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4
Multi-channel radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specification for MQ4 series circular connectors
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63138-3
Kat. čís.: 515228
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ5
Multi-channel radio frequency connectors - Part 3: Sectional specification for MQ5 series circular connectors
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-1
Kat. čís.: 18746
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky na metody měření
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 457-2
Kat. čís.: 52778
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 2: Pevné přesné koaxiální vedení s impedancí 50 ohmů a průměrem 7 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 2: 50 ohm 7 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 457-3
Kat. čís.: 52777
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 3: Pevné přesné koaxiální vedení s průměrem 14 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů a 75 ohmů
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 3: 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector - Characteristic impedances 50 ohms and 75 ohms
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 457-4
Kat. čís.: 50098
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 4: 21 mm vedení a hermafrodický konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů (typ 9/21) a 75 ohmů (typ 6/21)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 4 : 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector. Characteristic impedance 50 ohms (Type 9/21) - Characteristic impedance 75 ohms (Type 6/21)
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-5
Kat. čís.: 50099
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 5: 50 ohmů 3,5 mm vedení s pokyny pro montáž konektorů
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors - Part 5: 50 ohms 3.5 mm rigid precision coaxial line with provision for mounting connectors
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>