ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 16 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 63295
Kat. čís.: 515226
Specifikace pro skleněné korálky řady WB s impedancí 50 ohmů pro vysokofrekvenční konektory
Specification for WB series glass beads with 50 O impedance for RF connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-71
Kat. čís.: 515796
Vysokofrekvenční konektory - Část 71: Dílčí specifikace pro RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 5 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ NEX10®)
Radio-frequency connectors - Part 71: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 5 mm - Characteristic impedance 50 Ohms - type NEX10R
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-51
Kat. čís.: 98162
Vysokofrekvenční konektory - Část 51: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,5 mm s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ QLI)
Radio-frequency connectors - Part 51: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors 13,5 mm with bayonet lock - Characteristic impedance 50 O (type QLI)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62810
Kat. čís.: 97934
Metoda cylindrické dutiny k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických tyčí
Cylindrical cavity method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric rods
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-15
Kat. čís.: 512230
Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)
Radio-frequency connectors - Part 15: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4,13 mm (0,163 in) with threaded coupling - Characteristic impedance 50 O (type SMA)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-65
Kat. čís.: 512231
Vysokofrekvenční konektory - Část 65: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,35 mm, se šroubovým spojením, charakteristická impedance 50 ohm
Radio-frequency connectors - Part 65: Sectional specification for RF coaxial connectors, 1,35 mm inner diameter of outer conductor, with screw-coupling, characteristic impedance 50 O
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-60
Kat. čís.: 512556
Vysokofrekvenční konektory - Část 60: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory pro zásuvná spojení, charakteristická impedance 50 Ohm (typ SMPM)
Radio-frequency connectors - Part 60: Sectional specification for RF coaxial connectors with push on mating - Characteristic impedance 50 Ohm (type SMPM)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-66
Kat. čís.: 512561
Vysokofrekvenční konektory - Část 66: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 5 mm, s rychlouzávěrem nebo šroubovým spojem, charakteristická impedance 50 Ohm (řada 2,2-5)
Radio-frequency connectors - Part 66: Sectional specification for RF coaxial connectors with 5 mm inner diameter of outer conductor, with quick-lock- or screw-coupling, characteristic impedance 50 O (series 2,2-5)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-64
Kat. čís.: 509219
Vysokofrekvenční konektory - Část 64: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 0,8 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ-0,8)
Radio frequency connectors - Part 64: Sectional specification - RF coaxial connectors with 0,8 mm inner diameter of outer conductor - Characteristic impedance 50 Ohm (type 0,8)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-1-2
Kat. čís.: 509220
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Vložný útlum
Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-24 ed. 3
Kat. čís.: 509006
Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)
Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 O cable networks (type F)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-63
Kat. čís.: 511348
Vysokofrekvenční konektory - Část 63: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedace 75 ohmů (typ BNC 75)
Radio-frequency connectors - Part 63: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 75 ohms (type BNC75)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-61
Kat. čís.: 511349
Vysokofrekvenční konektory - Část 61: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm s rychlospojkou, série Q4.1-9.5
Radio-frequency connectors - Part 61: Sectional specification for RF coaxial connectors with 9,5 mm inner diameter of outer conductor, quick lock coupling, series Q4.1-9.5
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-1-4
Kat. čís.: 511350
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Napěťový poměr stojatých vln, útlum odrazu a koeficient odrazu
Radio-frequency connectors - Part 1-4: Electrical test methods - Voltage standing wave ratio, return loss and reflection coefficient
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63137-1
Kat. čís.: 509007
Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353812Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510466)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
ČSN EN IEC 63138-1
Kat. čís.: 509722
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Multi-channel radio frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63138-2
Kat. čís.: 512229
Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4
Multi-channel radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specification for MQ4 series circular connectors
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63138-3
Kat. čís.: 515228
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ5
Multi-channel radio frequency connectors - Part 3: Sectional specification for MQ5 series circular connectors
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-3
Kat. čís.: 52777
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 3: Pevné přesné koaxiální vedení s průměrem 14 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů a 75 ohmů
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 3: 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector - Characteristic impedances 50 ohms and 75 ohms
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 457-2
Kat. čís.: 52778
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 2: Pevné přesné koaxiální vedení s impedancí 50 ohmů a průměrem 7 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 2: 50 ohm 7 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>