ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2149 produktů
Aktuální strana 15 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61169-36
Kat. čís.: 53300
Vysokofrekvenční konektory - Část 36: Dílčí specifikace pro mikrominiaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se západkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ MCX)
Radio-frequency connectors - Part 36: Sectional specification for microminiature r.f. coaxial connectors with snap-on coupling - Characteristic impedance 50 ohm (type MCX)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61169-1-1
Kat. čís.: 53297
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-1: Jednotná dvojjazyčná vzorová předmětová specifikace pro různé druhy konektorů
Radio-frequency connectors - Part 1-1: Single, multi-series, dual-language blank detail specification
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-24 ed. 2
Kat. čís.: 84329
Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)
Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohm cable networks (type F)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2009Datum zrušení: 23.08.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509851)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020Datum zrušení:  23.08.2022 
  
ČSN EN 61169-38
Kat. čís.: 83857
Vysokofrekvenční konektory - Část 38: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TMA) - Aplikace 50 ohmů
Radio-frequency connectors - Part 38: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors model, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 (type TMA) - 50 applications
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62431
Kat. čís.: 83095
Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody
Reflectivity of electromagnetic wave absorbers in millimetre wave frequency - Measurement methods (IEC 62431:2008)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-51
Kat. čís.: 98162
Vysokofrekvenční konektory - Část 51: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,5 mm s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ QLI)
Radio-frequency connectors - Part 51: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors 13,5 mm with bayonet lock - Characteristic impedance 50 O (type QLI)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62810
Kat. čís.: 97934
Metoda cylindrické dutiny k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických tyčí
Cylindrical cavity method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric rods
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-64
Kat. čís.: 509219
Vysokofrekvenční konektory - Část 64: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 0,8 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ-0,8)
Radio frequency connectors - Part 64: Sectional specification - RF coaxial connectors with 0,8 mm inner diameter of outer conductor - Characteristic impedance 50 Ohm (type 0,8)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-1-2
Kat. čís.: 509220
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Vložný útlum
Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-24 ed. 3
Kat. čís.: 509006
Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)
Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 O cable networks (type F)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63137-1
Kat. čís.: 509007
Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353812Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510466)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
ČSN EN IEC 63138-1
Kat. čís.: 509722
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Multi-channel radio frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353813Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-1
Kat. čís.: 18746
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky na metody měření
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 457-4
Kat. čís.: 50098
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 4: 21 mm vedení a hermafrodický konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů (typ 9/21) a 75 ohmů (typ 6/21)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors. Part 4 : 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector. Characteristic impedance 50 ohms (Type 9/21) - Characteristic impedance 75 ohms (Type 6/21)
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-5
Kat. čís.: 50099
Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 5: 50 ohmů 3,5 mm vedení s pokyny pro montáž konektorů
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors - Part 5: 50 ohms 3.5 mm rigid precision coaxial line with provision for mounting connectors
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 457-3
Kat. čís.: 52777
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 3: Pevné přesné koaxiální vedení s průměrem 14 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů a 75 ohmů
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 3: 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector - Characteristic impedances 50 ohms and 75 ohms
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 457-2
Kat. čís.: 52778
Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 2: Pevné přesné koaxiální vedení s impedancí 50 ohmů a průměrem 7 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor
Rigid precision coaxials lines and their associated precision connectros - Part 2: 50 ohm 7 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector
Třídící znak: 353820Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 339-1
Kat. čís.: 52776
Pevná koaxiální přenosová vedení a přidružené přírubové konektory pro všeobecné účely - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření
General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated flange connectors - Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353821Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 122002
Kat. čís.: 50863
Vzorová předmětová specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory
Blank Detail Specification - Radio Frequency Coaxial Connectors
Třídící znak: 353830Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 122003
Kat. čís.: 50862
Vzorová předmětová specifikace k přípravě zákaznických předmětových specifikací (CDS) a předmětových specifikací pro normalizované výrobní položky se schválením způsobilosti
Blank Detail Specification for the Preparation of Customer Detail Specifications (CDS) and Detail specifications for Standard Production Items with Capability Approval
Třídící znak: 353830Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>