ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2266 produktů
Aktuální strana 14 z 114

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61169-16
Kat. čís.: 80151
Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N)
Radio-frequency connectors - Part 16: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms) (type N)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-37
Kat. čís.: 80149
Vysokofrekvenční konektory - Část 37: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory STWX8
Radio-frequency connectors - Part 37: Sectional specification for STWX8 R.F connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-29
Kat. čís.: 75555
Vysokofrekvenční konektory - Část 29: Dílčí specifikace - Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým, západkovým, zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0/2,3) - Aplikace 50 ohmů a 75 ohmů
Radio-frequency connectors - Part 29: Sectional specification - Miniature radio frequency coaxial connectors model screw, snap-on, push-pull or quick-lock, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3) - 50 ohms and 75 ohms applications
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-14
Kat. čís.: 88743
Vysokofrekvenční konektory - Část 14: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 12 mm se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 75 ohmů (typ 3,5/12)
Radio-frequency connectors - Part 14: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 12 mm with screw coupling - Characteristic impedance 75 ohms (Type 3,5/12)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-39
Kat. čís.: 89088
Vysokofrekvenční konektory - Část 39: Dílčí specifikace pro CQM soubor rychle zamykacích RF konektorů
Radio-frequency connectors - Part 39: Sectional specification for CQM series quick lock RF connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-40
Kat. čís.: 89089
Vysokofrekvenční konektory - Část 40: Dílčí specifikace pro 2.4. soubor RF konektorů
Radio-frequency connectors - Part 40: Sectional specification for 2.4 series RF connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-41
Kat. čís.: 88524
Vysokofrekvenční konektory - Část 41: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady CQA s rychlým zajištěním
Radio-frequency connectors - Part 41: Sectional specification for CQA series quick lock R.F. coaxial connectors (IEC 61169-41:2011)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-19
Kat. čís.: 88525
Vysokofrekvenční konektory - Část 19: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMB
Radio-frequency connectors - Part 19: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors of type SSMB (IEC 61169-19:2011)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-18
Kat. čís.: 88526
Vysokofrekvenční konektory - Část 18: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMA
Radio-frequency connectors - Part 18: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors of type SSMA (IEC 61169-18:2011)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-35
Kat. čís.: 89877
Vysokofrekvenční konektory - Část 35: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady 2,92
Radio-frequency connectors - Part 35: Sectional specification for 2,92 series RF connectors (IEC 61169-35:2011)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-59
Kat. čís.: 503507
Vysokofrekvenční konektory - Část 59: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční multi-pinové konektory se závitem typu L32-4 a L32-5
Radio-frequency connectors -Part 59: Sectional specification for type L32-4 and L32-5 threaded multi-pin radio-frequency connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-11
Kat. čís.: 503117
Vysokofrekvenční konektory - Část 11: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 4,1-9,5)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-54
Kat. čís.: 501806
Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10
Radio-frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ohm, series 4,3-10
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.06.2017Datum zrušení: 01.10.2024 Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513937)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022Datum zrušení:  01.10.2024 
  
ČSN EN 61169-49
Kat. čís.: 97277
Vysokofrekvenční konektory - Část 49: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady SMAA
Radio-frequency connectors - Part 49: Sectional specification for SMAA series R.F connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-43
Kat. čís.: 94044
Vysokofrekvenční konektory - Část 43: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo řady RBMA
Radio-frequency connectors - Part 43: Sectional specification for RBMA series blind mating RF coaxial connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-58
Kat. čís.: 501805
Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 O (type SBMA)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505579)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2018  
  
ČSN EN 61169-1 ed. 2
Kat. čís.: 95128
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření
Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502002)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2017  
  
ČSN EN 61169-26
Kat. čís.: 93840
Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA
Radio-frequency connectors - Part 26: Sectional specification for TNCA series RF coaxial connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-42
Kat. čís.: 93841
Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN
Radio-frequency connectors - Part 42: Sectional specification for CQN series quick lock RF coaxial connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-44
Kat. čís.: 93987
Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP
Radio-frequency connectors - Part 44: Sectional specification for series SMP push-on radio-frequency coaxial connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>