ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2149 produktů
Aktuální strana 13 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60169-25
Kat. čís.: 20089
Vysokofrekvenční konektory - Část 25: Dvoupólové konektory (3/4-20 UNEF) se šroubovým spojením pro stíněné vyvážené kabely s dvojitými vnitřními vodiči s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,56 mm (0,534 palce) (typ TWHN)
Radio-frequency connectors. Part 25: Two-pole screw (3/4-20 UNEF) coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors with inner diameter of outer conductor 13,56 mm (0,534 in) (Type TWHN)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 169-3
Kat. čís.: 50094
Vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dvoupólový konektor pro dvojité symetrické antenní napaječe
Radio-frequency connectors. Part 3 : Two-pin connector for twin balanced aerial feeders
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-4
Kat. čís.: 50095
Vysokofrekvenční konektory - Část 4: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem pro vnější vodič 16 mm (0,63 in) a se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 7-116)
Radio-frequency connectors. Part 4 : R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0.63 in) with screw lock. Characteristic impedance 50 ohms (Type 7-16)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-5
Kat. čís.: 50096
Vysokofrekvenční konektory - Část 5: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 50-17 a větší
Radio-frequency connectors. Part 5 : R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 50-17 and larger
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-6
Kat. čís.: 50097
Vysokofrekvenční konektory - Část 6: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 75-17 a větší
Radio-frequency connectors. Part 6 : R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 75-17 and larger
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-7+A1
Kat. čís.: 21096
Vysokofrekvenční konektory - Část 7: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 palce) s bajonetovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ C)
Radio-frequency connectors - Part 7: Radio-frequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (Type C)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-21
Kat. čís.: 53298
Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dva typy vysokofrekvenčních konektorů s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 in) s různými provedeními šroubového spojovacího mechanizmu - Charakteristická impedance 50 ohmů (typy SC-A a SC-B)
Radio-fraquency connectors - Part 21: Two types of radio-frequency connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with different versions of screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (types SC-A and SC-B)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 169-22
Kat. čís.: 61927
Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO)
Radio-frequency connectors - Part 22: R.F. two-pole bayonet coupled connectors for use with balanced cables having twin inner conductors (Type BNO)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.2001    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-15
Kat. čís.: 59890
Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)
Radio-frequency connectors - Part 15: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4,13 mm (0,163 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 59891)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2000  
  
ČSN EN 61169-29
Kat. čís.: 75555
Vysokofrekvenční konektory - Část 29: Dílčí specifikace - Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým, západkovým, zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0/2,3) - Aplikace 50 ohmů a 75 ohmů
Radio-frequency connectors - Part 29: Sectional specification - Miniature radio frequency coaxial connectors model screw, snap-on, push-pull or quick-lock, slide-in (rack and panel applications) - Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3) - 50 ohms and 75 ohms applications
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-8
Kat. čís.: 80150
Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC)
Radio-frequency connectors - Part 8: Sectional specification - RF coaxial connectors with inned diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Charakteristic impedance 50 ohms (type BNC)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-2 ed. 2
Kat. čís.: 80152
Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52
Radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors of type 9,52
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-16
Kat. čís.: 80151
Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N)
Radio-frequency connectors - Part 16: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms) (type N)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-37
Kat. čís.: 80149
Vysokofrekvenční konektory - Část 37: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory STWX8
Radio-frequency connectors - Part 37: Sectional specification for STWX8 R.F connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-14
Kat. čís.: 88743
Vysokofrekvenční konektory - Část 14: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 12 mm se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 75 ohmů (typ 3,5/12)
Radio-frequency connectors - Part 14: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 12 mm with screw coupling - Characteristic impedance 75 ohms (Type 3,5/12)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-39
Kat. čís.: 89088
Vysokofrekvenční konektory - Část 39: Dílčí specifikace pro CQM soubor rychle zamykacích RF konektorů
Radio-frequency connectors - Part 39: Sectional specification for CQM series quick lock RF connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-40
Kat. čís.: 89089
Vysokofrekvenční konektory - Část 40: Dílčí specifikace pro 2.4. soubor RF konektorů
Radio-frequency connectors - Part 40: Sectional specification for 2.4 series RF connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-41
Kat. čís.: 88524
Vysokofrekvenční konektory - Část 41: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady CQA s rychlým zajištěním
Radio-frequency connectors - Part 41: Sectional specification for CQA series quick lock R.F. coaxial connectors (IEC 61169-41:2011)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-19
Kat. čís.: 88525
Vysokofrekvenční konektory - Část 19: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMB
Radio-frequency connectors - Part 19: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors of type SSMB (IEC 61169-19:2011)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61169-18
Kat. čís.: 88526
Vysokofrekvenční konektory - Část 18: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMA
Radio-frequency connectors - Part 18: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors of type SSMA (IEC 61169-18:2011)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>