ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2256 produktů
Aktuální strana 13 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60255-181
Kat. čís.: 508883
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu
Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements for frequency protection
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60255-187-1
Kat. čís.: 514689
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů
Measuring relays and protection equipment - Part 187-1: Functional requirements for differential protection - Restrained and unrestrained differential protection of motors, generators and transformers
Třídící znak: 353510Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-1
Kat. čís.: 50907
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 1: Vibration tests (sinusoidal)
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-2
Kat. čís.: 50908
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 2: Shock and bump tests
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-21-3
Kat. čís.: 50909
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3 : Seismické zkoušky
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-27 ed. 2
Kat. čís.: 95658
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku
Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-24
Kat. čís.: 69488
Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách
Electrical relays - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems
Třídící znak: 353524Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-26 ed. 3
Kat. čís.: 94821
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
Třídící znak: 353526Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 169-7+A1
Kat. čís.: 21096
Vysokofrekvenční konektory - Část 7: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 palce) s bajonetovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ C)
Radio-frequency connectors - Part 7: Radio-frequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (Type C)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-23
Kat. čís.: 20087
Vysokofrekvenční konektory - Část 23: Kolíkové a zásuvkové konektory pro 3,5 mm pevná přesná koaxiální vedení s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 3,5 mm (0,1378 palce)
Radio-frequency connectors. Part 23: Pin and socket connector for use with 3,5 mm rigid precision coaxial lines with inner diameter of outer conductor 3,5 mm (0,1378 in)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-24
Kat. čís.: 20088
Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením, typické pro kabelové distribuční systémy 75 ohm (typ F)
Radio-frequency connectors. Part 24: Radio-frequency coaxial connectorswith screw coupling, typically for use in 75 ohm cable distribution systems (Type F)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-25
Kat. čís.: 20089
Vysokofrekvenční konektory - Část 25: Dvoupólové konektory (3/4-20 UNEF) se šroubovým spojením pro stíněné vyvážené kabely s dvojitými vnitřními vodiči s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,56 mm (0,534 palce) (typ TWHN)
Radio-frequency connectors. Part 25: Two-pole screw (3/4-20 UNEF) coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors with inner diameter of outer conductor 13,56 mm (0,534 in) (Type TWHN)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 169-5
Kat. čís.: 50096
Vysokofrekvenční konektory - Část 5: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 50-17 a větší
Radio-frequency connectors. Part 5 : R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 50-17 and larger
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-6
Kat. čís.: 50097
Vysokofrekvenční konektory - Část 6: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 75-17 a větší
Radio-frequency connectors. Part 6 : R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 75-17 and larger
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60169-21
Kat. čís.: 53298
Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dva typy vysokofrekvenčních konektorů s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 in) s různými provedeními šroubového spojovacího mechanizmu - Charakteristická impedance 50 ohmů (typy SC-A a SC-B)
Radio-fraquency connectors - Part 21: Two types of radio-frequency connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with different versions of screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (types SC-A and SC-B)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 169-22
Kat. čís.: 61927
Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO)
Radio-frequency connectors - Part 22: R.F. two-pole bayonet coupled connectors for use with balanced cables having twin inner conductors (Type BNO)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.2001    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-15
Kat. čís.: 59890
Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)
Radio-frequency connectors - Part 15: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4,13 mm (0,163 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 59891)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2000  
  
ČSN IEC 169-1
Kat. čís.: 19375
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření
Radio-frequency connectors. Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61169-8
Kat. čís.: 80150
Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC)
Radio-frequency connectors - Part 8: Sectional specification - RF coaxial connectors with inned diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Charakteristic impedance 50 ohms (type BNC)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61169-2 ed. 2
Kat. čís.: 80152
Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52
Radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors of type 9,52
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>