ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2201 produktů
Aktuální strana 13 z 111

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60255-21-3
Kat. čís.: 50909
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3 : Seismické zkoušky
Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-27 ed. 2
Kat. čís.: 95658
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku
Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements
Třídící znak: 353522Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-24
Kat. čís.: 69488
Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách
Electrical relays - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems
Třídící znak: 353524Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60255-26 ed. 3
Kat. čís.: 94821
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
Třídící znak: 353526Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60169-21
Kat. čís.: 53298
Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dva typy vysokofrekvenčních konektorů s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 in) s různými provedeními šroubového spojovacího mechanizmu - Charakteristická impedance 50 ohmů (typy SC-A a SC-B)
Radio-fraquency connectors - Part 21: Two types of radio-frequency connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with different versions of screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (types SC-A and SC-B)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-23
Kat. čís.: 20087
Vysokofrekvenční konektory - Část 23: Kolíkové a zásuvkové konektory pro 3,5 mm pevná přesná koaxiální vedení s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 3,5 mm (0,1378 palce)
Radio-frequency connectors. Part 23: Pin and socket connector for use with 3,5 mm rigid precision coaxial lines with inner diameter of outer conductor 3,5 mm (0,1378 in)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-24
Kat. čís.: 20088
Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením, typické pro kabelové distribuční systémy 75 ohm (typ F)
Radio-frequency connectors. Part 24: Radio-frequency coaxial connectorswith screw coupling, typically for use in 75 ohm cable distribution systems (Type F)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996Datum zrušení: 01.01.2024   Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60169-25
Kat. čís.: 20089
Vysokofrekvenční konektory - Část 25: Dvoupólové konektory (3/4-20 UNEF) se šroubovým spojením pro stíněné vyvážené kabely s dvojitými vnitřními vodiči s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,56 mm (0,534 palce) (typ TWHN)
Radio-frequency connectors. Part 25: Two-pole screw (3/4-20 UNEF) coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors with inner diameter of outer conductor 13,56 mm (0,534 in) (Type TWHN)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.1996    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN IEC 169-1
Kat. čís.: 19375
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření
Radio-frequency connectors. Part 1: General requirements and measuring methods
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 169-15
Kat. čís.: 59890
Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)
Radio-frequency connectors - Part 15: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4,13 mm (0,163 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 59891)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.09.2000  
  
ČSN IEC 169-22
Kat. čís.: 61927
Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO)
Radio-frequency connectors - Part 22: R.F. two-pole bayonet coupled connectors for use with balanced cables having twin inner conductors (Type BNO)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.09.2001    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-5
Kat. čís.: 50096
Vysokofrekvenční konektory - Část 5: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 50-17 a větší
Radio-frequency connectors. Part 5 : R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 50-17 and larger
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-6
Kat. čís.: 50097
Vysokofrekvenční konektory - Část 6: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 75-17 a větší
Radio-frequency connectors. Part 6 : R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 75-17 and larger
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 169-7+A1
Kat. čís.: 21096
Vysokofrekvenční konektory - Část 7: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 palce) s bajonetovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ C)
Radio-frequency connectors - Part 7: Radio-frequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (Type C)
Třídící znak: 353810Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN IEC 63295
Kat. čís.: 515226
Specifikace pro skleněné korálky řady WB s impedancí 50 ohmů pro vysokofrekvenční konektory
Specification for WB series glass beads with 50 O impedance for RF connectors
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62431
Kat. čís.: 83095
Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody
Reflectivity of electromagnetic wave absorbers in millimetre wave frequency - Measurement methods (IEC 62431:2008)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62810
Kat. čís.: 97934
Metoda cylindrické dutiny k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických tyčí
Cylindrical cavity method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric rods
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-1-2
Kat. čís.: 509220
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Vložný útlum
Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-1-4
Kat. čís.: 511350
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Napěťový poměr stojatých vln, útlum odrazu a koeficient odrazu
Radio-frequency connectors - Part 1-4: Electrical test methods - Voltage standing wave ratio, return loss and reflection coefficient
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61169-15
Kat. čís.: 512230
Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)
Radio-frequency connectors - Part 15: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4,13 mm (0,163 in) with threaded coupling - Characteristic impedance 50 O (type SMA)
Třídící znak: 353811Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>