ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 11 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61800-7-304 ed. 2
Kat. čís.: 99953
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 4 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-303 ed. 2
Kat. čís.: 99955
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 3 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-302 ed. 2
Kat. čís.: 99957
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 2 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-204 ed. 2
Kat. čís.: 99961
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-204: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 4 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1920 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-203 ed. 2
Kat. čís.: 99963
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 3 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-301 ed. 2
Kat. čís.: 99959
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 1 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3
Kat. čís.: 506973
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61800-5-1 ed. 2
Kat. čís.: 80840
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503031)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 512908)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021  
  
ČSN EN IEC 61800-1 ed. 2
Kat. čís.: 513380
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 1: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed DC power drive systems
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61800-2 ed. 3
Kat. čís.: 514018
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed AC power drive systems
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515080)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN 61800-1
Kat. čís.: 54762
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 1: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed d.c.power drive systems
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.02.1999Datum zrušení: 23.02.2024   Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513381)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021Datum zrušení:  23.02.2024 
  
ČSN EN 61800-4
Kat. čís.: 67861
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 4: Všeobecné požadavky - Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV až 35 kV
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 4: General requirements - Rating specifications for a.c. power drive systems above 1 000 V a.c. and not exceeding 35 kV
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2003    Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50598-3
Kat. čís.: 97494
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití - Část 3: Kvantitativní přístup k ekodesignu pomocí posuzování životního cyklu zahrnujícího pravidla kategorie produktu a obsah prohlášení životního prostředí
Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations
Třídící znak: 351730Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62310-3
Kat. čís.: 82935
Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení
Static transfer systems (STS) - Part 3: Method for specifying performance and test requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62310-2
Kat. čís.: 78894
Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Static transfer systems (STS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62310-1
Kat. čís.: 74035
Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky
Static transfer systems (STS) - Part 1: General and safety requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61021-2
Kat. čís.: 53452
Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 2: Elektrické charakteristiky jader z plechů YEE 2
Laminated core packages for transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment - Part 2: Electrical characteristics for cores using YEE 2 laminations
Třídící znak: 351920Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61021-1
Kat. čís.: 53975
Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 1: Rozměry
Laminated core packages for transformers and inductors used in telecommunication and electronic equipment - Part 1: Dimensions
Třídící znak: 351920Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60740-1
Kat. čís.: 75597
Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky
Laminations for transformers and inductors - Part 1: Mechanical and electrical characteristics
Třídící znak: 351921Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62562
Kat. čís.: 89090
Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek
Cavity resonator method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric plates
Třídící znak: 353012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>