ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2159 produktů
Aktuální strana 11 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62310-1
Kat. čís.: 74035
Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky
Static transfer systems (STS) - Part 1: General and safety requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62310-2
Kat. čís.: 78894
Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Static transfer systems (STS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62310-3
Kat. čís.: 82935
Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení
Static transfer systems (STS) - Part 3: Method for specifying performance and test requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61021-1
Kat. čís.: 53975
Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 1: Rozměry
Laminated core packages for transformers and inductors used in telecommunication and electronic equipment - Part 1: Dimensions
Třídící znak: 351920Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61021-2
Kat. čís.: 53452
Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 2: Elektrické charakteristiky jader z plechů YEE 2
Laminated core packages for transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment - Part 2: Electrical characteristics for cores using YEE 2 laminations
Třídící znak: 351920Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60740-1
Kat. čís.: 75597
Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky
Laminations for transformers and inductors - Part 1: Mechanical and electrical characteristics
Třídící znak: 351921Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62562
Kat. čís.: 89090
Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek
Cavity resonator method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric plates
Třídící znak: 353012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61812-1 ed. 2
Kat. čís.: 90113
Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky
Time relays for industrial and residential use - Part 1: Requirements and tests
Třídící znak: 353411Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61810-2-1
Kat. čís.: 89780
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.12.2011Datum zrušení: 06.10.2020 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504578)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018Datum zrušení:  06.10.2020 
  
ČSN EN 61810-2 ed. 2
Kat. čís.: 89594
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.12.2011Datum zrušení: 06.10.2020 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504580)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018Datum zrušení:  06.10.2020 
  
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 504577
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-2 ed. 3
Kat. čís.: 504579
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-7
Kat. čís.: 77700
Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy
Electromechanical elementary relays - Part 7: Test and measurement procedures
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61811-1 ed. 2
Kat. čís.: 98425
Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace
Electromechanical telecom elementary relays of assessed quality - Part 1: Generic specification and blank detail specification
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-1 ed. 4
Kat. čís.: 99053
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510859)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506018)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 506017)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN IEC 61810-10
Kat. čís.: 509481
Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé
Electromechanical elementary relays - Part 10: Additional functional aspects and safety requirements for high-capacity relays
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 116300
Kat. čís.: 51390
Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (pro proudy 5 A a větší)
Sectional specification - Electromechanical all-or-nothing heavy load relays of assessed quality (rated from 5 A and above)
Třídící znak: 353423Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 116303
Kat. čís.: 51594
Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (hermetizovaná, od 5 A do 25 A)
Blank detail specification - Electromechanical all-or-nothing heavy load relays of assessed quality (hermetically sealed, 5 A to 25 A)
Třídící znak: 353423Datum vydání: 01.04.1998    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 61810-3
Kat. čís.: 99055
Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty
Electromechanical elementary relays - Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts
Třídící znak: 353439Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62314
Kat. čís.: 78240
Statická (bezkontaktní) relé
Solid-state relays
Třídící znak: 353442Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>