ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2201 produktů
Aktuální strana 11 z 111

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61800-7-301 ed. 2
Kat. čís.: 99959
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 1 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-302 ed. 2
Kat. čís.: 99957
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 2 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-303 ed. 2
Kat. čís.: 99955
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 3 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-304 ed. 2
Kat. čís.: 99953
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 4 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-9-1
Kat. čís.: 503754
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61800-9-2
Kat. čís.: 503756
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50598-3
Kat. čís.: 97494
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití - Část 3: Kvantitativní přístup k ekodesignu pomocí posuzování životního cyklu zahrnujícího pravidla kategorie produktu a obsah prohlášení životního prostředí
Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations
Třídící znak: 351730Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62310-1
Kat. čís.: 74035
Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky
Static transfer systems (STS) - Part 1: General and safety requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62310-2
Kat. čís.: 78894
Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Static transfer systems (STS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62310-3
Kat. čís.: 82935
Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení
Static transfer systems (STS) - Part 3: Method for specifying performance and test requirements
Třídící znak: 351810Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61021-1
Kat. čís.: 53975
Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 1: Rozměry
Laminated core packages for transformers and inductors used in telecommunication and electronic equipment - Part 1: Dimensions
Třídící znak: 351920Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61021-2
Kat. čís.: 53452
Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 2: Elektrické charakteristiky jader z plechů YEE 2
Laminated core packages for transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment - Part 2: Electrical characteristics for cores using YEE 2 laminations
Třídící znak: 351920Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60740-1
Kat. čís.: 75597
Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky
Laminations for transformers and inductors - Part 1: Mechanical and electrical characteristics
Třídící znak: 351921Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62562
Kat. čís.: 89090
Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek
Cavity resonator method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric plates
Třídící znak: 353012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63185
Kat. čís.: 512226
Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkodrátových dielektrických substrátů
Measurement of the complex permittivity for low-loss dielectric substrates balanced-type circular disk resonator method
Třídící znak: 353012Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516109)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
ČSN EN IEC 63249-1
Kat. čís.: 513475
Vlnovody ke koaxiálním konektorům - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody
Waveguide to coaxial adapters - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods
Třídící znak: 353012Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61812-1 ed. 2
Kat. čís.: 90113
Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky
Time relays for industrial and residential use - Part 1: Requirements and tests
Třídící znak: 353411Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61810-7
Kat. čís.: 77700
Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy
Electromechanical elementary relays - Part 7: Test and measurement procedures
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61811-1 ed. 2
Kat. čís.: 98425
Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace
Electromechanical telecom elementary relays of assessed quality - Part 1: Generic specification and blank detail specification
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61810-1 ed. 4
Kat. čís.: 99053
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements
Třídící znak: 353412Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510859)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506018)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 506017)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>