ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2162 produktů
Aktuální strana 10 z 109

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60700-1 ed. 2
Kat. čís.: 99904
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
Třídící znak: 351610Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504235)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 60700-2
Kat. čís.: 502063
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology
Třídící znak: 351610Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503879)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN 61954 ed. 2
Kat. čís.: 89585
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
Třídící znak: 351611Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94398)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2014  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504028)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 62823
Kat. čís.: 99535
Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky
Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing
Třídící znak: 351612Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510369)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN 62927
Kat. čís.: 504092
Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky
Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing
Třídící znak: 351613Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-5-2 ed. 2
Kat. čís.: 504639
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61800-9-2
Kat. čís.: 503756
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61800-9-1
Kat. čís.: 503754
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61800-2 ed. 2
Kat. čís.: 99649
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61800-7-301 ed. 2
Kat. čís.: 99959
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 1 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-202 ed. 2
Kat. čís.: 99945
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-202: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 2 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-201 ed. 2
Kat. čís.: 99947
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 1 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-1 ed. 2
Kat. čís.: 99949
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-1: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Interface definition
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-304 ed. 2
Kat. čís.: 99953
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 4 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-303 ed. 2
Kat. čís.: 99955
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 3 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-302 ed. 2
Kat. čís.: 99957
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 2 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-204 ed. 2
Kat. čís.: 99961
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-204: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 4 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1920 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-203 ed. 2
Kat. čís.: 99963
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 3 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3
Kat. čís.: 506973
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61800-5-1 ed. 2
Kat. čís.: 80840
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503031)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>