ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2256 produktů
Aktuální strana 10 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62501
Kat. čís.: 85300
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení
Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing
Třídící znak: 351543Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97525)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.05.2015  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 505014)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN 61975
Kat. čís.: 87322
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests (IEC 61975:2010)
Třídící znak: 351544Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502494)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN EN 62747
Kat. čís.: 96835
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508651)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2019  
  
ČSN EN 62751-1
Kat. čís.: 96985
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505753)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 515480)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022  
  
ČSN EN 62751-2
Kat. čís.: 96986
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509242)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN IEC 62909-1
Kat. čís.: 504939
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky
Bi-directional grid-connected power converters - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351547Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62909-2
Kat. čís.: 507867
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie
Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources
Třídící znak: 351547Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60700-1 ed. 2
Kat. čís.: 99904
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
Třídící znak: 351610Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513982)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504235)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 60700-2
Kat. čís.: 502063
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology
Třídící znak: 351610Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513938)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503879)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN 61954 ed. 2
Kat. čís.: 89585
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
Třídící znak: 351611Datum vydání: 01.12.2011Datum zrušení: 08.11.2024 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94398)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2014Datum zrušení:  08.11.2024 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504028)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018Datum zrušení:  08.11.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514245)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022Datum zrušení:  08.11.2024 
  
ČSN EN IEC 61954 ed. 3
Kat. čís.: 514244
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
Třídící znak: 351611Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62823
Kat. čís.: 99535
Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky
Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing
Třídící znak: 351612Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510369)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN 62927
Kat. čís.: 504092
Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky
Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing
Třídící znak: 351613Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-5-2 ed. 2
Kat. čís.: 504639
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61800-9-2
Kat. čís.: 503756
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61800-9-1
Kat. čís.: 503754
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61800-2 ed. 2
Kat. čís.: 99649
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.04.2016Datum zrušení: 07.04.2024 Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514019)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022Datum zrušení:  07.04.2024 
  
ČSN EN 61800-7-301 ed. 2
Kat. čís.: 99959
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 1 to network technologies
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-202 ed. 2
Kat. čís.: 99945
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-202: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 2 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61800-7-201 ed. 2
Kat. čís.: 99947
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 1 specification
Třídící znak: 351720Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>