ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2159 produktů
Aktuální strana 8 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61869-4
Kat. čís.: 95820
Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory
Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61869-10
Kat. čís.: 505171
Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu
Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61869-11
Kat. čís.: 505172
Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu
Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low-power passive voltage transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61869-9
Kat. čís.: 509072
Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory
Instrument transformers - Part 9: Digital interface for instrument transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61869-15
Kat. čís.: 509100
Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití
Instrument transformers - Part 15: Additional requirements for voltage transformers for DC applications
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61869-14
Kat. čís.: 509099
Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití
Instrument transformers - Part 14: Additional requirements for current transformers for DC applications
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62689-2
Kat. čís.: 503825
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: System aspects
Třídící znak: 351351Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62689-1
Kat. čís.: 502065
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1: General principles and requirements
Třídící znak: 351351Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60044-8
Kat. čís.: 69795
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu
Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers
Třídící znak: 351358Datum vydání: 01.07.2004Datum zrušení: 05.07.2022 Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 502741)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017Datum zrušení:  05.07.2022 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 509073)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  05.07.2022 
  
ČSN EN 60044-7
Kat. čís.: 62426
Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí
Instrument transformers - Part 7: Electronic voltage transformers
Třídící znak: 351358Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 502740)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN 35 1361
Kat. čís.: 23664
Speciální jisticí transformátory proudu
Special current transformers
Třídící znak: 351361Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN IEC 635
Kat. čís.: 16418
Toroidní jádra vinutá z magneticky měkkých materiálů
Toroidal strip-wound cores made of magnetically soft material
Třídící znak: 351420Datum vydání: 01.08.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 60214-1 ed. 2
Kat. čís.: 96573
Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody
Tap changers - Part 1: Performance requirements and test methods
Třídící znak: 351451Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60214-2
Kat. čís.: 77542
Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití
Tap-changers - Part 2: Application guide
Třídící znak: 351451Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60146-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 87215
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků
Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-1: Specification of basic requirements
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60146-1-3
Kat. čís.: 21317
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky
Semiconductor convertors - General requirements and line commutated convertors - Part 1-3: Transformers and reactors
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68457)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
ČSN EN 60146-2
Kat. čís.: 59860
Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů
Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61148
Kat. čís.: 90798
Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů
Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment
Třídící znak: 351533Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62477-2
Kat. čís.: 506635
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 2: Power electronic converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC
Třídící znak: 351534Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62477-1
Kat. čís.: 92581
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General
Třídící znak: 351534Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502806)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 97526)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>