ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2159 produktů
Aktuální strana 7 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 79733
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2
Kat. čís.: 91015
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-7 ed. 2
Kat. čís.: 80933
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-1 ed. 2
Kat. čís.: 76121
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.07.2006Datum zrušení: 21.06.2022 Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84552)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2009Datum zrušení:  21.06.2022 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77013)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2006Datum zrušení:  21.06.2022 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508390)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019Datum zrušení:  21.06.2022 
  
ČSN EN 61558-2-10
Kat. čís.: 96325
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1 000 V
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50645
Kat. čís.: 503939
Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů
Ecodesign requirements for small power transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61558-2-14
Kat. čís.: 93589
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem
Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 87822
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-5 ed. 2
Kat. čís.: 87823
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-8 ed. 2
Kat. čís.: 87825
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for bells and chimes
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-26
Kat. čís.: 94923
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely
Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for saving energy and other purposes
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3
Kat. čís.: 508389
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62041 ed. 2
Kat. čís.: 88202
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - EMC requirements
Třídící znak: 351331Datum vydání: 01.06.2011Datum zrušení: 11.12.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509724)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020Datum zrušení:  11.12.2022 
  
ČSN EN IEC 62041 ed. 3
Kat. čís.: 509723
Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC
Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements
Třídící znak: 351331Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61797-1
Kat. čís.: 54483
Transformátory a induktory pro sdělovací a elektronická zařízení - Hlavní rozměry koster cívek - Část 1: Kostry cívek pro vrstvená jádra
Transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment - Main dimensions of coil formers - Part 1: Coil formers for laminated cores
Třídící znak: 351340Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61869-3
Kat. čís.: 90325
Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí
Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61869-1
Kat. čís.: 85791
Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky
Instrument transformers - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61869-5
Kat. čís.: 90327
Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí
Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61869-2
Kat. čís.: 93002
Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu
Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61869-6
Kat. čís.: 502739
Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu
Instrument transformers - Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers
Třídící znak: 351350Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>