ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2162 produktů
Aktuální strana 7 z 109

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2
Kat. čís.: 80933
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-20 ed. 2
Kat. čís.: 88394
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-12 ed. 2
Kat. čís.: 89096
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-9 ed. 2
Kat. čís.: 88392
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps for tungsten filament lamps
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-23 ed. 2
Kat. čís.: 88396
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-4 ed. 2
Kat. čís.: 84881
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-13 ed. 2
Kat. čís.: 84883
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers and power supply units incorporating auto transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-16
Kat. čís.: 86197
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95209)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2014  
  
ČSN EN 61558-2-6 ed. 2
Kat. čís.: 85485
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-10
Kat. čís.: 96325
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1 000 V
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50645
Kat. čís.: 503939
Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů
Ecodesign requirements for small power transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61558-2-14
Kat. čís.: 93589
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem
Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-26
Kat. čís.: 94923
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely
Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for saving energy and other purposes
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 87822
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-5 ed. 2
Kat. čís.: 87823
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-8 ed. 2
Kat. čís.: 87825
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for bells and chimes
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3
Kat. čís.: 511170
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62041 ed. 2
Kat. čís.: 88202
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - EMC requirements
Třídící znak: 351331Datum vydání: 01.06.2011Datum zrušení: 11.12.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509724)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020Datum zrušení:  11.12.2022 
  
ČSN EN IEC 62041 ed. 3
Kat. čís.: 509723
Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC
Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements
Třídící znak: 351331Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61797-1
Kat. čís.: 54483
Transformátory a induktory pro sdělovací a elektronická zařízení - Hlavní rozměry koster cívek - Část 1: Kostry cívek pro vrstvená jádra
Transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment - Main dimensions of coil formers - Part 1: Coil formers for laminated cores
Třídící znak: 351340Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>