ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2241 produktů
Aktuální strana 6 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50588-2
Kat. čís.: 506034
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Transformers with cable boxes on the high voltage and/or low voltage side - General requirements for transformers with rated power less than or equal to 3 150 kVA
Třídící znak: 351111Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50541-2
Kat. čís.: 94671
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem
Three phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 kVA to 3 150 kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Determination of loadability of a transformer loaded with non-sinusoidal current
Třídící znak: 351111Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50464-4
Kat. čís.: 79364
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Requirements and tests concerning pressurised corrugated tanks
Třídící znak: 351121Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90492)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2012  
  
ČSN EN 50464-3
Kat. čís.: 79374
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Determination of the power rating of a transformer loaded with non-sinusoidal currents
Třídící znak: 351121Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50195
Kat. čís.: 57433
Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi
Code of practice for the safe use of fully enclosed askarel-filled electrical equipment
Třídící znak: 351140Datum vydání: 01.12.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50225
Kat. čís.: 57514
Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi
Code of practice for the safe use of fully enclosed oil-filled electrical equipment which may be contaminated with PCBs
Třídící znak: 351141Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50299-1
Kat. čís.: 98020
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 1: Fluid-filled cable terminations
Třídící znak: 351142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50299-2
Kat. čís.: 98022
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 2: Dry-type cable terminations
Třídící znak: 351142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61378-1 ed. 2
Kat. čís.: 90508
Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
Conventer transformers - Part 1: Transformers for industrial applications
Třídící znak: 351175Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61378-2
Kat. čís.: 63176
Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)
Convertor transformers - Part 2: Transformers for HVDC applications
Třídící znak: 351175Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-9
Kat. čís.: 84151
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda
Power transformer and reactor fittings - Part 9: Oil-to-water heat exchangers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-1
Kat. čís.: 65397
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně
Power transformer and reactor fittings - Part 1: General
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-2
Kat. čís.: 65398
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem
Power transformer and reactor fittings - Part 2: Gas and oil actuated relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68303)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
ČSN EN 50216-3
Kat. čís.: 65399
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu
Power transformer and reactor fittings - Part 3: Protective relay for hermetically sealed liquid-immersed transformers and reactors without gaseous cushion
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68304)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003Datum zrušení:  01.10.2009 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 79074)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50216-7
Kat. čís.: 65408
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej
Power transformer and reactor fittings - Part 7: Electric pumps for transformer oil
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002Datum zrušení: 22.02.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512558)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021Datum zrušení:  22.02.2024 
  
ČSN EN 50216-6
Kat. čís.: 65409
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem
Power transformer and reactor fittings - Part 6: Cooling equipment - Removable radiators for oil-immersed transformers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-5
Kat. čís.: 65410
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny
Power transformer and reactor fittings - Part 5: Liquid level, pressure devices and flow indicators
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68305)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003Datum zrušení:  01.09.2009 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 74146)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2005  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 79073)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79040)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50216-11
Kat. čís.: 83781
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí
Power transformer reactor and fittings - Part 11: Oil and winding temperature indicators
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-4 ed. 2
Kat. čís.: 98649
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)
Power transformer and reactor fittings - Part 4: Basic accessories (earthing terminal, drain and filling devices, thermometer pocket, wheel assembly)
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-12
Kat. čís.: 89918
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory
Power transformer and reactor fittings - Part 12: Fans
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.02.2012Datum zrušení: 22.02.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512560)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021Datum zrušení:  22.02.2024 
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>