ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2159 produktů
Aktuální strana 6 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50216-10
Kat. čís.: 84152
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch
Power transformer and reactor fittings - Part 10: Oil-to-air heat exchangers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-1
Kat. čís.: 65397
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně
Power transformer and reactor fittings - Part 1: General
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-2
Kat. čís.: 65398
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem
Power transformer and reactor fittings - Part 2: Gas and oil actuated relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68303)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
ČSN EN 50216-3
Kat. čís.: 65399
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu
Power transformer and reactor fittings - Part 3: Protective relay for hermetically sealed liquid-immersed transformers and reactors without gaseous cushion
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68304)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003Datum zrušení:  01.10.2009 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 79074)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50216-7
Kat. čís.: 65408
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej
Power transformer and reactor fittings - Part 7: Electric pumps for transformer oil
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-6
Kat. čís.: 65409
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem
Power transformer and reactor fittings - Part 6: Cooling equipment - Removable radiators for oil-immersed transformers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-5
Kat. čís.: 65410
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny
Power transformer and reactor fittings - Part 5: Liquid level, pressure devices and flow indicators
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68305)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003Datum zrušení:  01.09.2009 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 74146)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2005  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 79073)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79040)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50216-9
Kat. čís.: 84151
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda
Power transformer and reactor fittings - Part 9: Oil-to-water heat exchangers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-11
Kat. čís.: 83781
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí
Power transformer reactor and fittings - Part 11: Oil and winding temperature indicators
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-4 ed. 2
Kat. čís.: 98649
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)
Power transformer and reactor fittings - Part 4: Basic accessories (earthing terminal, drain and filling devices, thermometer pocket, wheel assembly)
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 353
Kat. čís.: 21205
Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě
Line traps for a.c.power systems
Třídící znak: 351210Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 67120)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2003  
  
ČSN EN 61558-2-4 ed. 2
Kat. čís.: 84881
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-13 ed. 2
Kat. čís.: 84883
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers and power supply units incorporating auto transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-23 ed. 2
Kat. čís.: 88396
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-6 ed. 2
Kat. čís.: 85485
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-20 ed. 2
Kat. čís.: 88394
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-12 ed. 2
Kat. čís.: 89096
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-9 ed. 2
Kat. čís.: 88392
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps for tungsten filament lamps
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-16
Kat. čís.: 86197
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95209)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2014  
  
ČSN EN 61558-2-2 ed. 2
Kat. čís.: 79734
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>