ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2162 produktů
Aktuální strana 6 z 109

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50299-2
Kat. čís.: 98022
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 2: Dry-type cable terminations
Třídící znak: 351142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61378-1 ed. 2
Kat. čís.: 90508
Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
Conventer transformers - Part 1: Transformers for industrial applications
Třídící znak: 351175Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61378-2
Kat. čís.: 63176
Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)
Convertor transformers - Part 2: Transformers for HVDC applications
Třídící znak: 351175Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-1
Kat. čís.: 65397
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně
Power transformer and reactor fittings - Part 1: General
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-2
Kat. čís.: 65398
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem
Power transformer and reactor fittings - Part 2: Gas and oil actuated relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68303)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
ČSN EN 50216-3
Kat. čís.: 65399
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu
Power transformer and reactor fittings - Part 3: Protective relay for hermetically sealed liquid-immersed transformers and reactors without gaseous cushion
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68304)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003Datum zrušení:  01.10.2009 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 79074)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50216-7
Kat. čís.: 65408
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej
Power transformer and reactor fittings - Part 7: Electric pumps for transformer oil
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-6
Kat. čís.: 65409
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem
Power transformer and reactor fittings - Part 6: Cooling equipment - Removable radiators for oil-immersed transformers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-5
Kat. čís.: 65410
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny
Power transformer and reactor fittings - Part 5: Liquid level, pressure devices and flow indicators
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68305)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003Datum zrušení:  01.09.2009 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 74146)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2005  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 79073)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79040)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50216-12
Kat. čís.: 89918
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory
Power transformer and reactor fittings - Part 12: Fans
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-10
Kat. čís.: 84152
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch
Power transformer and reactor fittings - Part 10: Oil-to-air heat exchangers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-8
Kat. čís.: 74128
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou
Power transformer and reactor fittings - Part 8: Butterfly valves for insulating liquid circuits
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79072)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50216-9
Kat. čís.: 84151
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda
Power transformer and reactor fittings - Part 9: Oil-to-water heat exchangers
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-11
Kat. čís.: 83781
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí
Power transformer reactor and fittings - Part 11: Oil and winding temperature indicators
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-4 ed. 2
Kat. čís.: 98649
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)
Power transformer and reactor fittings - Part 4: Basic accessories (earthing terminal, drain and filling devices, thermometer pocket, wheel assembly)
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 353
Kat. čís.: 21205
Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě
Line traps for a.c.power systems
Třídící znak: 351210Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 67120)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2003  
  
ČSN EN 61558-1 ed. 2
Kat. čís.: 76121
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.07.2006Datum zrušení: 21.06.2022 Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84552)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2009Datum zrušení:  21.06.2022 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77013)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2006Datum zrušení:  21.06.2022 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508390)ZrušenáCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019Datum zrušení:  01.12.2020 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 511171)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.11.2020Datum zrušení:  21.06.2022 
  
ČSN EN 61558-2-2 ed. 2
Kat. čís.: 79734
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 79733
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2
Kat. čís.: 91015
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>