ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2159 produktů
Aktuální strana 5 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60076-10 ed. 2
Kat. čís.: 502398
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku
Power transformers - Part 10: Determination of sound levels
Třídící znak: 351089Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50629
Kat. čís.: 99867
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA)
Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr >= 40 MVA)
Třídící znak: 351107Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501466)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 505585)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 50588-4
Kat. čís.: 506035
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
Třídící znak: 351111Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50588-3
Kat. čís.: 506036
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
Třídící znak: 351111Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50588-2
Kat. čís.: 506034
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Transformers with cable boxes on the high voltage and/or low voltage side - General requirements for transformers with rated power less than or equal to 3 150 kVA
Třídící znak: 351111Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50588-1 ed. 2
Kat. čís.: 505226
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351111Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50541-2
Kat. čís.: 94671
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem
Three phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 kVA to 3 150 kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Determination of loadability of a transformer loaded with non-sinusoidal current
Třídící znak: 351111Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50464-2-1
Kat. čís.: 79366
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-1: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2-1: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - General requirements
Třídící znak: 351121Datum vydání: 01.09.2007Datum zrušení: 25.12.2020 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506039)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018Datum zrušení:  25.12.2020 
  
ČSN EN 50464-2-3
Kat. čís.: 79367
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-3: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2-3: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on distribution transformers meeting the requirements of EN 50464-2-1
Třídící znak: 351121Datum vydání: 01.09.2007Datum zrušení: 15.12.2020 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506037)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018Datum zrušení:  15.12.2020 
  
ČSN EN 50464-2-2
Kat. čís.: 79365
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-2: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2-2: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on distribution transformers meeting the requirements of EN 50464-2-1
Třídící znak: 351121Datum vydání: 01.09.2007Datum zrušení: 15.12.2020 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506038)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018Datum zrušení:  15.12.2020 
  
ČSN EN 50464-4
Kat. čís.: 79364
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Requirements and tests concerning pressurised corrugated tanks
Třídící znak: 351121Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90492)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2012  
  
ČSN EN 50464-3
Kat. čís.: 79374
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Determination of the power rating of a transformer loaded with non-sinusoidal currents
Třídící znak: 351121Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50195
Kat. čís.: 57433
Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi
Code of practice for the safe use of fully enclosed askarel-filled electrical equipment
Třídící znak: 351140Datum vydání: 01.12.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50225
Kat. čís.: 57514
Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi
Code of practice for the safe use of fully enclosed oil-filled electrical equipment which may be contaminated with PCBs
Třídící znak: 351141Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50299-1
Kat. čís.: 98020
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 1: Fluid-filled cable terminations
Třídící znak: 351142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50299-2
Kat. čís.: 98022
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 2: Dry-type cable terminations
Třídící znak: 351142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61378-1 ed. 2
Kat. čís.: 90508
Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
Conventer transformers - Part 1: Transformers for industrial applications
Třídící znak: 351175Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61378-2
Kat. čís.: 63176
Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)
Convertor transformers - Part 2: Transformers for HVDC applications
Třídící znak: 351175Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-12
Kat. čís.: 89918
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory
Power transformer and reactor fittings - Part 12: Fans
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50216-8
Kat. čís.: 74128
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou
Power transformer and reactor fittings - Part 8: Butterfly valves for insulating liquid circuits
Třídící znak: 351190Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79072)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>