ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2241 produktů
Aktuální strana 4 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60076-24
Kat. čís.: 512042
Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT)
Power transformers - Part 24: Specification of voltage regulating distribution transformers (VRDT)
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-3
Kat. čís.: 512312
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - vzduch
Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-2
Kat. čís.: 508821
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory
Power transformers - Part 22-2: Power transformer and reactor fittings - Removable radiators
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-1
Kat. čís.: 508729
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení
Power transformers - Part 22-1: Power transformer and reactor fittings - Protective devices
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-4
Kat. čís.: 507866
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky
Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50708-2-5
Kat. čís.: 514693
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-5: Střední výkonové transformátory - Jednofázové
Power transformers - Additional European requirements - Part 2-5: Medium power transformers - Single phase
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-8
Kat. čís.: 514403
Výkonové transformátory - Část 22-8: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Zařízení vhodná pro použití v komunikačních sítích
Power transformers - Part 22-8: Power transformers and reactor fittings - Devices suitable for use in communication networks
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50708-1-2
Kat. čís.: 515334
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti
Power transformers - Additional European requirements - Part 1-2: Common part - Assessment of energy performance
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-5
Kat. čís.: 512557
Výkonové transformátory - Část 22-5: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrická čerpadla pro transformátory
Power transformers - Part 22-5: Power transformer and reactor fittings - Electric pumps for transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60076-22-6
Kat. čís.: 512559
Výkonové transformátory - Část 22-6: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrické ventilátory pro transformátory
Power transformers - Part 22-6: Power transformer and reactor fittings - Electric fans for transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60076-4
Kat. čís.: 67378
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky
Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing - Power transformers and reactors
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-13
Kat. čís.: 78456
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou
Power transformers - Part 13: Self-protected liquid-filled transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-5 ed. 2
Kat. čís.: 77385
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost
Power transformers - Part 5: Ability to withstand short-circuit
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-6
Kat. čís.: 82497
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky
Power transformers - Part 6: Reactors
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-2 ed. 2
Kat. čís.: 89254
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny
Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-1
Kat. čís.: 90426
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně
Power transformers - Part 1: General
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-16
Kat. čís.: 90712
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami
Power transformers - Part 16: Transformers for wind turbines applications
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60076-12
Kat. čís.: 92159
Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů
Power transformers - Part 12: Loading guide for dry-type power transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-18
Kat. čís.: 92572
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy
Power transformers - Part 18: Measurement of frequency response
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-3 ed. 2
Kat. čís.: 94993
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti
Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506474)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>