ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2159 produktů
Aktuální strana 4 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60076-14
Kat. čís.: 95288
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály
Power transformers - Part 14: Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-11
Kat. čís.: 72370
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.03.2005Datum zrušení: 19.09.2021 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 507478)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019Datum zrušení:  19.09.2021 
  
ČSN EN 60076-4
Kat. čís.: 67378
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky
Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing - Power transformers and reactors
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-1
Kat. čís.: 508729
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení
Power transformers - Part 22-1: Power transformer and reactor fittings - Protective devices
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-2
Kat. čís.: 508821
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory
Power transformers - Part 22-2: Power transformer and reactor fittings - Removable radiators
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-3
Kat. čís.: 507865
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky
Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60076-22-4
Kat. čís.: 507866
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky
Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 60076-7
Kat. čís.: 509501
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje
Power transformers - Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-13
Kat. čís.: 78456
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou
Power transformers - Part 13: Self-protected liquid-filled transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60076-8
Kat. čís.: 58393
Výkonové transformátory - Pokyny pro použití
Power transformers - Application guide
Třídící znak: 351008Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61248-1
Kat. čís.: 54163
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 351060Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61248-5
Kat. čís.: 53540
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 5: Dílčí specifikace pro pulsní transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 5: Sectional specification for pulse transformers on the basis of the capability approval procedure
Třídící znak: 351060Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61248-4
Kat. čís.: 53541
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 4: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory spínaných napájecích zdrojů (SMPS), s postupem pro schválení způsobilosti
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 4: Sectional specification for power transformers for switched mode power supplies (SMPS) on the basis of the capability approval procedure
Třídící znak: 351060Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61248-3
Kat. čís.: 53542
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 3: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Tranformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 3: Sectional specification for power transformers on the basis of the capability approval procedure
Třídící znak: 351060Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61248-7
Kat. čís.: 53543
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 7: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční induktory a mezifrekvenční transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 7: Sectional specification for high-frequency inductors and intermediate frequency transformers on the basis of the capability approval procedure
Třídící znak: 351060Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61248-6
Kat. čís.: 53544
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 6: Dílčí specifikace pro induktory s postupem pro schválení způsobilosti
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 6: Sectional specification for inductors on the basic of the capability approval procedure
Třídící znak: 351060Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61248-2
Kat. čís.: 53516
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 2: Dílčí specifikace pro signální transformátory s postupem pro schválení způsobilosti
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Part 2: Sectional specification for signal transformers on the basis of the capability approval procedure
Třídící znak: 351060Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61605 ed. 3
Kat. čís.: 502614
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení
Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
Třídící znak: 351061Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61007
Kat. čís.: 53974
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures
Třídící znak: 351062Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 62211 ed. 2
Kat. čís.: 503016
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti
Inductive components - Reliability management
Třídící znak: 351065Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>