ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2162 produktů
Aktuální strana 3 z 109

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60034-27-3
Kat. čís.: 501150
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů
Rotating electrical machines - Part 27-3: Dielectric dissipation factor measurement on stator winding insulation of rotating electrical machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-23
Kat. čís.: 508682
Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování
Rotating electrical machines - Part 23: Repair, overhaul and reclamation
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-2-3
Kat. čís.: 511453
Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů
Rotating electrical machines - Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3
Kat. čís.: 511635
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace
Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3
Kat. čís.: 511706
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory
Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50209
Kat. čís.: 57142
Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů
Test of insulation of bars and coils of high-voltage machines
Třídící znak: 350011Datum vydání: 01.10.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 59334)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2000  
  
ČSN IEC 72-1
Kat. čís.: 15379
Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080
Dimensions and output series for rotating electrical machines. Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080
Třídící znak: 350040Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN IEC 72-2
Kat. čís.: 15210
Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360
Dimensions and output series for rotating electrical machines. Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360
Třídící znak: 350040Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN IEC 72-3
Kat. čís.: 20606
Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 3: Vestavné motorky - Velikosti přírub BF10 až BF50
Dimensions and output series for rotating electrical machines. Part 3: Small buil-in motors. Flange numbers BF10 to BF50
Třídící znak: 350040Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50347
Kat. čís.: 64458
Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740
General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740
Třídící znak: 350310Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60276
Kat. čís.: 20836
Definice a třídění uhlíkových kartáčů, kartáčových držáků, komutátorů a sběracích kroužků
Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-holders, commutators and slip-rings
Třídící znak: 350801Datum vydání: 01.01.1997Datum zrušení: 20.09.2022 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509145)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019Datum zrušení:  20.09.2022 
  
ČSN EN IEC 60276 ed. 2
Kat. čís.: 509144
Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění
Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature
Třídící znak: 350801Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-11
Kat. čís.: 72370
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.03.2005Datum zrušení: 19.09.2021 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 507478)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019Datum zrušení:  19.09.2021 
  
ČSN EN 60076-4
Kat. čís.: 67378
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky
Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing - Power transformers and reactors
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-5 ed. 2
Kat. čís.: 77385
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost
Power transformers - Part 5: Ability to withstand short-circuit
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-6
Kat. čís.: 82497
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky
Power transformers - Part 6: Reactors
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-2 ed. 2
Kat. čís.: 89254
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny
Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60076-12
Kat. čís.: 92159
Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů
Power transformers - Part 12: Loading guide for dry-type power transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-16
Kat. čís.: 90712
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami
Power transformers - Part 16: Transformers for wind turbines applications
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60076-1
Kat. čís.: 90426
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně
Power transformers - Part 1: General
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>