ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1252 produktů
Aktuální strana 8 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 54-10
Kat. čís.: 65620
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75756)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 54-11
Kat. čís.: 63907
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75769)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 54-12 ed. 2
Kat. čís.: 502597
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-13+A1
Kat. čís.: 514696
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-16
Kat. čís.: 82352
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-17
Kat. čís.: 75887
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory
Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-18
Kat. čís.: 75831
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/ouput devices
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79346)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
ČSN EN 54-2
Kat. čís.: 54334
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna
Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 78423)Cena: 535,7 Kč
 
 Vydána: 01.05.2007  
  
ČSN EN 54-20
Kat. čís.: 77546
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82823)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
ČSN EN 54-21
Kat. čís.: 77413
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-22+A1
Kat. čís.: 514666
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
Fire detection and fire alarm systems - Part 22: Resettable line-type heat detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-24
Kat. čís.: 82492
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory
Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers Loudspeakers
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-25
Kat. čís.: 82493
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87080)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 90494)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2012  
  
ČSN EN 54-26
Kat. čís.: 502293
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Carbon monoxide detectors - Point detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-27
Kat. čís.: 99863
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-28
Kat. čís.: 514115
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot
Fire detection and fire alarm systems - Part 28: Non-resettable line-type heat detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-29
Kat. čís.: 99695
Elektrická požární signalizace – Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-3+A1
Kat. čís.: 513035
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-30
Kat. čís.: 99694
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-31+A1
Kat. čís.: 515733
Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 31: Multisenzor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>