ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 8 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 54-5+A1
Kat. čís.: 506132
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 54-7 ed. 2
Kat. čís.: 506046
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 54-32
Kat. čís.: 98236
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 54-31+A1
Kat. čís.: 500157
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 31: Multi- sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 54-27
Kat. čís.: 99863
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-28
Kat. čís.: 99666
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot
Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non- resettable line-type heat detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 54-30
Kat. čís.: 99694
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-29
Kat. čís.: 99695
Elektrická požární signalizace – Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-23
Kat. čís.: 86401
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-1
Kat. čís.: 88803
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod
Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 2710
Kat. čís.: 88891
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Fire detection and fire alarm systems - Guidelines for planning, design, installation, commissioning, checks use and maintenance
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 93383)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2013  
  
ČSN EN 54-25
Kat. čís.: 82493
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87080)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 90494)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2012  
  
ČSN EN 54-16
Kat. čís.: 82352
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-24
Kat. čís.: 82492
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory
Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers Loudspeakers
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-5
Kat. čís.: 62821
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.12.2001Datum zrušení: 28.02.2021 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 67250)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2003Datum zrušení:  28.02.2021 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 502136)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2017Datum zrušení:  28.02.2021 
  
ČSN EN 54-7
Kat. čís.: 62583
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.10.2001Datum zrušení: 31.08.2022 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 67249)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2003Datum zrušení:  31.08.2022 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 77156)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2006Datum zrušení:  31.08.2022 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506048)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018Datum zrušení:  31.08.2022 
  
ČSN EN 54-10
Kat. čís.: 65620
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75756)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 54-11
Kat. čís.: 63907
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75769)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 54-18
Kat. čís.: 75831
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/ouput devices
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79346)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
ČSN EN 54-17
Kat. čís.: 75887
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory
Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>