ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 12 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60060-3
Kat. čís.: 77238
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě
High voltage test techniques - Part 3: Definitions and requirements for on-site tests
Třídící znak: 345640Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78927)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 60270
Kat. čís.: 63384
Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů
High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
Třídící znak: 345641Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500916)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2016  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79070)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 61083-1 ed. 2
Kat. čís.: 64166
Přístroje a programové vybavení pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 1: Požadavky na přístroje
Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 1: Requirements for instruments
Třídící znak: 345649Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61083-2 ed. 2
Kat. čís.: 94436
Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy
Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents
Třídící znak: 345649Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61083-3
Kat. čís.: 513063
Přístroje a programové vybavení použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 3: Požadavky na hardware u zkoušek střídavými a stejnosměrnými napětími a proudy
Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents
Třídící znak: 345649Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61180
Kat. čís.: 501731
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení
High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment
Třídící znak: 345650Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502186)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
ČSN EN 60052
Kat. čís.: 67924
Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť
Voltage measurement by means of standard air gaps
Třídící znak: 345651Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62475
Kat. čís.: 88860
Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy
High-current test techniques - Definitions and requirements for test current and measuring systems
Třídící znak: 345652Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61788-1 ed. 2
Kat. čís.: 79501
Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb-Ti kompozitních supravodičů
Superconductivity - Part 1: Critical current measurement - DC critical current of Nb-Ti composite superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61788-10 ed. 2
Kat. čís.: 78819
Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů stanovená odporovou metodou
Superconductivity - Part 10: Critical temperature measurement - Critical temperature of composite superconductors by a resistence method
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61788-12 ed. 2
Kat. čís.: 93955
Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn
Superconductivity - Part 12: Matrix to superconductor volume ratio measurement - Copper to non-copper volume ratio of Nb3Sn composite superconducting wires
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-13 ed. 2
Kat. čís.: 91901
Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech
Superconductivity - Part 13: AC loss measurements - Magnetometer methods for hysteresis loss in superconducting multifilamentary composites
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-14
Kat. čís.: 86973
Supravodivost - Část 14: Supravodivá výkonová zařízení - všeobecné požadavky na charakteristické zkoušky proudových přívodních vedení navržených pro napájení supravodivých zařízení
Superconductivity - Part 14: Superconducting power devices - General requirements for characteristic tests of current leads designed for powering superconducting devices (IEC 61788-14:2010)
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-15
Kat. čís.: 90286
Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích
Superconductivity - Part 15: Electronic characteristic measurements - Intrinsic surface impedance of superconductor films at microwave frequencies
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-16
Kat. čís.: 93474
Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu
Superconductivity - Part 16: Electronic characteristic measurements - Power-dependent surface resistance of superconductors at microwave frequencies
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-18
Kat. čís.: 94766
Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě
Superconductivity - Part 18: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of Ag- and/or Ag alloy-sheathed Bi-2223 and Bi-2212 composite superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-19
Kat. čís.: 94872
Supravodivost - Část 19: Měření mechanických vlastností - Tahová zkouška působení v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě
Superconductivity - Part 19: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of reacted Nb3Sn composite superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-2 ed. 2
Kat. čís.: 79503
Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb3Sn kompozitních supravodičů
Superconductivity - Part 2: Critical current measurement - DC critical current of Nb3Sn composite superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61788-21
Kat. čís.: 98339
Supravodivost - Část 21: Supravodivé dráty - Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty - Obecné vlastnosti a návod
Superconductivity - Part 21: Superconducting wires - Test methods for practical superconducting wires - General characteristics and guidance
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-22-1
Kat. čís.: 503831
Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory
Superconductivity - Part 22-1: Superconducting electronic devices - Generic specification for sensors and detectors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>