ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 13 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61788-3 ed. 2
Kat. čís.: 77711
Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra
Superconductivity - Part 3: Critical current measurement - DC critical current of Ag- and/or Ag alloy-sheated Bi-2212 and Bi-2223 oxide superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61788-5 ed. 2
Kat. čís.: 93956
Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti
Superconductivity - Part 5: Matrix to superconductor volume ratio measurement - Copper to superconductor volume ratio of Cu/Nb-Ti composite superconducting wires
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-6 ed. 3
Kat. čís.: 89548
Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě
Superconductivity - Part 6: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-8 ed. 2
Kat. čís.: 87694
Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek
Superconductivity - Part 8: AC loss measurements - Total AC loss measurement of round superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field at liquid helium temperature by a pickup coil method (IEC 61788-8:2010)
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61788-9
Kat. čís.: 75086
Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů
Superconductivity - Part 9: Measurements for bulk high temperature superconductors - Trapped flux density of large grain oxide superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61788-17 ed. 2
Kat. čís.: 513154
Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách
Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-22-2
Kat. čís.: 514389
Supravodivost - Část 22-2: Měření odporu v normálním stavu a kritického proudu Josephsonova přechodu ve vysokoteplotních supravodičích
Superconductivity - Part 22-2: Normal state resistance and critical current measurement - High-Tc Josephson junction
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-22-3
Kat. čís.: 516369
Supravodivost - Část 22-3: Supravodivý páskový detektor fotonů - Četnost temných pulzů
Superconductivity - Part 22-3: Superconducting strip photon detector - Dark count rate
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-23
Kat. čís.: 506363
Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb
Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.03.2019Datum zrušení: 27.09.2024 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513932)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022Datum zrušení:  27.09.2024 
  
ČSN EN IEC 61788-23 ed. 2
Kat. čís.: 513931
Supravodivost - Část 23: Měření poměru reziduálního odporu - Poměr reziduálního odporu Nb supravodičů v závislosti na poréznosti
Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-24
Kat. čís.: 505934
Supravodivost - Část 24: Měření kritického proudu - Udržovaný kritický proud po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem
Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-25
Kat. čís.: 506887
Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě
Superconductivity - Part 25: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test on REBCO wires
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-26
Kat. čís.: 511344
Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O
Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-4 ed. 5
Kat. čís.: 510535
Supravodivost - Část 4: Měření zbytkového odporu - Poměr zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn
Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61788-7 ed. 3
Kat. čís.: 510534
Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristik - Povrchový odpor vysokoteplotních supravodičů při mikrovlnných frekvencích
Superconductivity - Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of high-temperature superconductors at microwave frequencies
Třídící znak: 345685Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 68-2-46
Kat. čís.: 23459
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje
Electrotechnical and electronic products. Basic environmental testing procedures. Part 2-46: Guidance to test Kd: Hydrogen suphide test for contacts and connections
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.07.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 68-2-49
Kat. čís.: 23462
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje
Electrotechnical and electronic products. Basic environmental testing procedures. Part 2-49: Guidance to test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.04.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN IEC 68-2-61
Kat. čís.: 28854
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada
Electrotechnical and electronic products. Basic environmental testing procedures. Part 2-61: Test Z/ABDM: Climatic sequence
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18809)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN IEC 68-2-7
Kat. čís.: 15211
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení
Elektrotechnical and elektronic produkts. Environmental testing. Part 2-7: Test Ga and guidance: Acceleration, steady state
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 54206)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.09.1993  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 22550)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
ČSN IEC 68-5-2
Kat. čís.: 15526
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice
Electrotechnical and electronic products. Basic environmental testing procedures. Part 5-2: Guide to drafting of test methods. Terms and definitions
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59708)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>