ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 18 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60404-4+A1
Kat. čís.: 65497
Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů
Magnetic materials - Part 4: Methods of measurements of d.c. magnetic properties of magnetically soft materials
Třídící znak: 345864Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 83784)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2009  
  
ČSN EN 60404-5 ed. 2
Kat. čís.: 98886
Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností
Magnetic materials - Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials - Methods of measurement of magnetic properties
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60404-8-1
Kat. čís.: 98126
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály
Magnetic materials - Part 8-1: Specifications for individual materials - Magnetically hard materials
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.11.2015Datum zrušení: 25.10.2026 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518776)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2024Datum zrušení:  25.10.2026 
  
ČSN EN 60404-8-6 ed. 2
Kat. čís.: 502890
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály
Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual materials - Soft magnetic metallic materials
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60404-14
Kat. čís.: 67322
Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením
Magnetic materials - Part 14: Methods of measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN IEC 60404-12
Kat. čís.: 517408
Magnetické materiály - Část 12: Metody zkoušení pro posuzování tepelné odolnosti povrchových izolačních povlaků ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku
Magnetic materials - Part 12: Methods of test for the assessment of the thermal endurance of surface insulation coatings on electrical steel strip and sheet
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2
Kat. čís.: 506962
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů
Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60404-16
Kat. čís.: 505362
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem
Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506215)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 507006)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2019  
  
ČSN EN IEC 60404-17
Kat. čís.: 514391
Magnetické materiály - Část 17: Metody měření magnetostrikčních charakteristik anizotropních pásů a plechů pro elektrotechniku pomocí jednoduchého tabulového měřicího přístroje a optického snímače
Magnetic materials - Part 17: Methods of measurement of the magnetostriction characteristics of grain-oriented electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester and an optical sensor
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60404-3
Kat. čís.: 516730
Magnetické materiály - Část 3: Metody měření magnetických vlastností ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem
Magnetic materials - Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2
Kat. čís.: 506812
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků
Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514327)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507367)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
ČSN EN IEC 60404-7
Kat. čís.: 507395
Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu
Magnetic materials - Part 7: Method of measurement of the coercivity (up to 160 kA/m) of magnetic materials in an open magnetic circuit
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60404-8-1 ed. 2
Kat. čís.: 518775
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály
Magnetic materials - Part 8-1: Specifications for individual materials - Permanent magnet (magnetically hard) materials
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60404-8-11
Kat. čís.: 505361
Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání
Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state
Třídící znak: 345884Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506216)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN IEC 62044-3 ed. 2
Kat. čís.: 518371
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni
Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level
Třídící znak: 345886Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62044-1
Kat. čís.: 66859
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 1: Kmenová specifikace
Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 1: Generic specification
Třídící znak: 345886Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62044-2
Kat. čís.: 74570
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni
Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 2: Magnetic properties at low excitation level
Třídící znak: 345886Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513540)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN 62044-3
Kat. čís.: 63495
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni
Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level
Třídící znak: 345886Datum vydání: 01.01.2002Datum zrušení: 11.08.2026 Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514178)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  11.08.2026 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518401)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2024Datum zrušení:  11.08.2026 
  
ČSN EN 60205 ed. 3
Kat. čís.: 502608
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
Třídící znak: 345889Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506519)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 60505 ed. 3
Kat. čís.: 90376
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů
Corrigendum Evaluation and qualification of electrical insulation systems
Třídící znak: 346205Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503315)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>