ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 16 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60068-2-6 ed. 2
Kat. čís.: 81803
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)
Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2
Kat. čís.: 500059
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů
Environmental testing - Part 2- 60: Tests - Test Ke: Flowing mixed gas corrosion test
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-64 ed. 2
Kat. čís.: 83010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod
Environmental testing - Part 2- 64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509924)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN EN 60068-2-65 ed. 2
Kat. čís.: 93985
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda
Environmental testing - Part 2-65: Tests - Test Fg: Vibration - Acoustically induced method
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-66
Kat. čís.: 19244
Zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkušební metody - Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994)
Environmental testing. Part 2: Test methods. Test Cx: Damp heat, steady state (unsaturated pressurized vapour) (IEC 68-2-66:1994)
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-67
Kat. čís.: 22365
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509661)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN EN 60068-2-68
Kat. čís.: 20901
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška L: Prach a písek
Environmental testing. Part 2: Tests. Test L: Dust and sand
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-69 ed. 3
Kat. čís.: 503462
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)
Environmental testing - Part 2- 69: Test - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509237)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505199)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2018  
  
ČSN EN 60068-2-70
Kat. čís.: 22364
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xb : Otěr značek a nápisů způsobený doteky prstů a rukou
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Xb: Abrasion of markings and letterings caused by rubbing of fingers and hands
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-74
Kat. čís.: 59506
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Xc: Fluid contamination
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506440)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2
Kat. čís.: 96900
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem
Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-77
Kat. čís.: 57791
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-77: Zkoušky - Zkouška 77: Pevnost těla součástky a zkouška úderem
Environmental testing - Part 2-77: Tests - Test 77: Body strength and impact shock
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.01.2000Datum zrušení: 12.08.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514319)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  12.08.2024 
  
ČSN EN 60068-2-78 ed. 2
Kat. čís.: 93747
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní
Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-80
Kat. čís.: 74727
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód
Environmental testing - Part 2-80: Tests - Test Fi - Vibration - Mixed mode
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-81
Kat. čís.: 70268
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů
Environmental testing - Part 2-81: Tests - Test Ei: Shock - Shock response spectrum synthesis
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-83
Kat. čís.: 90208
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty
Environmental testing - Part 2-83: Tests - Test Tf: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method using solder paste
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60068-3-1
Kat. čís.: 90123
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem
Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.05.2012Datum zrušení: 03.08.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518701)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2024Datum zrušení:  03.08.2026 
  
ČSN EN 60068-3-11
Kat. čís.: 80100
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách
Environmental testing - Part 3-11: Supporting documentation and guidance - Calculation of uncertainty of conditions in climatic test chambers
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-3-13
Kat. čís.: 501290
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení
Environmental testing - Part 3-13: Supporting documentation and guidance on Test T - Soldering
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-3-4
Kat. čís.: 65296
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem
Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.09.2002Datum zrušení: 03.08.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 519199)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2024Datum zrušení:  03.08.2026 
  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>