ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 17 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60068-3-8
Kat. čís.: 70725
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi
Environmental testing - Part 3-8: Supporting documentation and guidance - Selecting amongst vibration tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61332 ed. 3
Kat. čís.: 502610
Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů
Soft ferrite material classification
Třídící znak: 345820Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61843
Kat. čís.: 54306
Metoda měření úrovně produktů intermodulace generovaných v gyromagnetické součástce
Measuring method for the level of intermodulation products generated in a gyromagnetic device
Třídící znak: 345821Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60556
Kat. čís.: 77556
Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností
Gyromagnetic materials intended for application at microwave frequencies - Measuring methods for properties
Třídící znak: 345823Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501071)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN 62333-1
Kat. čís.: 77685
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti
Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 1: Definitions and general properties
Třídící znak: 345839Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62333-2
Kat. čís.: 77686
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření
Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 2: Measuring methods
Třídící znak: 345839Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99737)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2016  
  
ČSN EN 62333-3
Kat. čís.: 86162
Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení
Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 3: Characterization of parameters of noise suppression sheet (IEC 62333-3:2010)
Třídící znak: 345839Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60852-4
Kat. čís.: 51073
Vnější rozměry transformátorů a induktorů pro telekomunikační a elektronická zařízení - Část 4: Transformátory a induktory z plechů typu YUI-2
Outline dimensions of transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment - Part 4: Transformers and inductors using YUI-2 laminations
Třídící znak: 345840Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61609
Kat. čís.: 57113
Mikrovlnné feritové součástky - Pokyn k návrhu specifikací
Microwave ferrite components - Guide for the drafting of specifications
Třídící znak: 345842Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 62358 ed. 2
Kat. čís.: 93215
Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance
Ferrite cores - Standard inductance factor for gapped cores and its tolerance
Třídící znak: 345843Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61631 ed. 2
Kat. čís.: 511836
Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů
Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides
Třídící znak: 345852Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62024-1 ed. 3
Kat. čís.: 505409
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
Třídící znak: 345861Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2
Kat. čís.: 510699
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC-to-DC converters
Třídící znak: 345861Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2
Kat. čís.: 510026
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik
High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics
Třídící znak: 345861Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62025-1 ed. 2
Kat. čís.: 80455
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení
High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Fixed, surface mounted inductors for use in electronic and telecommunication equipment
Třídící znak: 345861Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60404-11 ed. 2
Kat. čís.: 513469
Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů
Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet
Třídící znak: 345862Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516633)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2023  
  
ČSN EN 60404-15
Kat. čís.: 92372
Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů
Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials
Třídící znak: 345862Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502236)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN EN 60404-2
Kat. čís.: 54633
Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem
Magnetic materials - Part 2: Method of measurement of the magnetic properties of electrical steel sheet and strip by means of an Epstein frame
Třídící znak: 345862Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 82615)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.01.2009  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506516)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 60404-1
Kat. čís.: 502542
Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace
Magnetic materials - Part 1: Classification
Třídící znak: 345862Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60404-11
Kat. čís.: 92621
Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů
Magnetic materials - Part 11: Method of test for the determination of surface insulation resistance of magnetic sheet and strip
Třídící znak: 345862Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 12.08.2024 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514048)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022Datum zrušení:  12.08.2024 
  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>