ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 14 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60068-2-11
Kat. čís.: 513830
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-11: Zkoušky - Zkouška Ka: Solná mlha
Environmental testing - Part 2-11: Tests - Test Ka: Salt mist
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-13 ed. 2
Kat. čís.: 513038
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-13: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu
Environmental testing - Part 2-13: Tests - Test M: Low air pressure
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-14 ed. 3
Kat. čís.: 518967
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty
Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-17 ed. 2
Kat. čís.: 519171
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-17: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost
Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-20 ed. 2
Kat. čís.: 513527
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška Ta a Tb: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody
Environmental testing - Part 2-20: Tests - Tests Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-21 ed. 3
Kat. čís.: 514317
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí
Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-38 ed. 2
Kat. čís.: 513669
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2
Kat. čís.: 506465
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů
Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2
Kat. čís.: 505490
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2
Kat. čís.: 508924
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách
Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test Xw1: Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60068-2-85
Kat. čís.: 509473
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu
Environmental testing - Part 2-85: Tests - Test Fj: Vibration - Long time history replication
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-3-1 ed. 2
Kat. čís.: 518700
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem
Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2
Kat. čís.: 509217
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení
Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513898)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN IEC 60068-3-4 ed. 2
Kat. čís.: 519198
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem
Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2
Kat. čís.: 505697
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor
Environmental testing - Part 3-5: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2
Kat. čís.: 505695
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor
Environmental testing - Part 3- 6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity chambers
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2
Kat. čís.: 511968
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží)
Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-1 ed. 2
Kat. čís.: 95422
Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod
Environmental testing - Part 1: General and guidance
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 79774
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad
Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-10
Kat. čís.: 74901
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní
Environmental testing - Part 2-10: Tests - Test J and guidance: Mould growth
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506441)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>