ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 15 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2
Kat. čís.: 85310
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty
Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.04.2010Datum zrušení: 31.08.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518968)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2024Datum zrušení:  31.08.2026 
  
ČSN EN 60068-2-17
Kat. čís.: 20708
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Q: Sealing
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.01.1997Datum zrušení: 02.08.2026 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 519172)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2024Datum zrušení:  02.08.2026 
  
ČSN EN 60068-2-18 ed. 2
Kat. čís.: 503459
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda
Environmental testing - Part 2-18: Tests - Test R and guidance: Water
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-2
Kat. čís.: 80777
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo
Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-21 ed. 2
Kat. čís.: 78024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí
Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.03.2007Datum zrušení: 12.08.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 90624)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2012Datum zrušení:  12.08.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514318)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  12.08.2024 
  
ČSN EN 60068-2-27 ed. 2
Kat. čís.: 84824
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy
Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511700)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2
Kat. čís.: 75883
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)
Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-31
Kat. čís.: 83012
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení
Environmental testing - Part 2-31: Tests - Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-39
Kat. čís.: 99641
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu
Environmental testing - Part 2-39: Tests - Tests and Guidance: Combined temperature or temperature and humidity with low air pressure tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-40
Kat. čís.: 59714
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/AM: Kombinované zkoušky chladem a nízkým tlakem vzduchu
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Z/AM: Combined cold/low air pressure tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2000  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-41
Kat. čís.: 60079
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/BM: Kombinované zkoušky suchým teplem a nízkým tlakem vzduchu
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Z/BM: Combined dry heat/low air pressure tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2000  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-42
Kat. čís.: 70354
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje
Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-43
Kat. čís.: 70355
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje
Environmental testing - Part 2-43: Tests - Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-45+A1
Kat. čís.: 17245
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)
Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests. Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents (includes amendment A1:1993)
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.02.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-47 ed. 2
Kat. čís.: 74554
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky
Environmental testing - Part 2-47: Tests - Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-48
Kat. čís.: 60080
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro použití zkoušek IEC 60068 k simulaci vlivů skladování
Environmental testing - Part 2: Tests - Guidance on the application of the tests of IEC 60068 to simulate the effects of storage
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-53
Kat. čís.: 87039
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky
Environmental testing - Part 2-53: Tests and guidance - Combined climatic (temperature/humidity) and dynamic (vibration/shock) tests
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-55
Kat. čís.: 93744
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků
Environmental testing - Part 2-55: Tests - Test Ee and guidance - Loose cargo testing including bounce
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-57 ed. 2
Kat. čís.: 94402
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů
Environmental testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration - Time-history and sine-beat method
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60068-2-58 ed. 3
Kat. čís.: 98741
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení
Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissoution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)
Třídící znak: 345791Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505847)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2018  
  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>