ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 10 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50109-2-3
Kat. čís.: 21436
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-3: Podrobné požadavky pro kontakty elektrických konektorů
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-3: Particular requirements for contacts of electrical connectors
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 50109-2-4
Kat. čís.: 21437
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-4: Podrobné požadavky pro střední kontakty vysokofrekvenčních konektorů řady SMZ
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-4: Particular requirements for centre contacts of RF connectors, series SMZ
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 50109-2-5
Kat. čís.: 21438
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-5: Podrobné požadavky na zakončení dvouvodičového kabelu pro použití pro datovou sběrnici
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-5: Particular requirements for the termination of twin-ax cable for databus applications
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN 34 5101
Kat. čís.: 2650
Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice
Terminology in electric engineering. General terms
Třídící znak: 345101Datum vydání:   Náhled normy Cena: 851 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13051)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1987  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 13053)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1994  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 13052)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1995  
  
ČSN 34 5115
Kat. čís.: 23406
Televizní obrazová technika. Názvosloví
Třídící znak: 345115Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 851 Kč
  
ČSN 34 5145 ed. 2
Kat. čís.: 89278
Názvosloví pro elektrická trakční zařízení
Electric traction - Terms and definitions
Třídící znak: 345145Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN EN 60695-2-12 ed. 2
Kat. čís.: 88894
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)
Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96172)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2014  
  
ČSN EN 60695-2-13 ed. 2
Kat. čís.: 88896
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)
Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96171)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2014  
  
ČSN EN 60695-4 ed. 3
Kat. čís.: 92276
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-7-3
Kat. čís.: 90725
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek
Fire hazard testing - Part 7-3: Toxicity of fire effluent - Use and interpretation of test results
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-7-2
Kat. čís.: 90726
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-6-2
Kat. čís.: 90496
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.05.2012Datum zrušení: 10.07.2021 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 507077)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019Datum zrušení:  10.07.2021 
  
ČSN EN 60695-11-4
Kat. čís.: 90889
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek
Fire hazard testing Part 11- 4: Test flames - 50 W flame - Apparatus and confirmational test method
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-40
Kat. čís.: 95998
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny
Fire hazard testing - Part 1- 40: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Insulating liquids
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-10-2 ed. 2
Kat. čís.: 96399
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou
Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test method
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-2-11 ed. 2
Kat. čís.: 96615
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)
Fire hazard testing Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-9-2
Kat. čís.: 96510
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2
Kat. čís.: 507075
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-20
Kat. čís.: 500790
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod
Fire hazard testing - Part 1-20: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-11 ed. 2
Kat. čís.: 99347
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí
Fire hazard testing - Part 1-11: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire hazard assessment
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>