ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1252 produktů
Aktuální strana 11 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60695-1-20
Kat. čís.: 500790
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod
Fire hazard testing - Part 1-20: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-21
Kat. čís.: 502969
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 1-21: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-30 ed. 3
Kat. čís.: 503363
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-1-40
Kat. čís.: 95998
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny
Fire hazard testing - Part 1- 40: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Insulating liquids
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-2-10 ed. 2
Kat. čís.: 94497
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup
Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.01.2014Datum zrušení: 02.12.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515576)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022Datum zrušení:  02.12.2024 
  
ČSN EN 60695-2-11 ed. 2
Kat. čís.: 96615
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)
Fire hazard testing Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.01.2015Datum zrušení: 02.12.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515349)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022Datum zrušení:  02.12.2024 
  
ČSN EN 60695-2-12 ed. 2
Kat. čís.: 88894
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)
Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2011Datum zrušení: 12.11.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96172)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2014Datum zrušení:  12.11.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515352)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022Datum zrušení:  12.11.2024 
  
ČSN EN 60695-2-13 ed. 2
Kat. čís.: 88896
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)
Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2011Datum zrušení: 28.09.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96171)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2014Datum zrušení:  28.09.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514847)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022Datum zrušení:  28.09.2024 
  
ČSN EN 60695-4 ed. 3
Kat. čís.: 92276
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.03.2013Datum zrušení: 28.07.2024 Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514546)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  28.07.2024 
  
ČSN EN 60695-5-1
Kat. čís.: 68689
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod
Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.10.2003Datum zrušení: 02.12.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515234)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022Datum zrušení:  01.10.2023 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 517816)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2023Datum zrušení:  02.12.2024 
  
ČSN EN 60695-6-1 ed. 2
Kat. čís.: 75248
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod
Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2006Datum zrušení: 09.09.2024 Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88260)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011Datum zrušení:  09.09.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515079)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022Datum zrušení:  09.09.2024 
  
ČSN EN 60695-7-1 ed. 3
Kat. čís.: 87868
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod
Fire hazard testing - Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-7-2
Kat. čís.: 90726
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.06.2012Datum zrušení: 02.12.2024 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515236)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022Datum zrušení:  01.06.2024 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 519309)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2024Datum zrušení:  02.12.2024 
  
ČSN EN 60695-7-3
Kat. čís.: 90725
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek
Fire hazard testing - Part 7-3: Toxicity of fire effluent - Use and interpretation of test results
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-8-1 ed. 3
Kat. čís.: 502497
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-8-2
Kat. čís.: 502666
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-9-1 ed. 3
Kat. čís.: 94618
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod
Fire hazard testing - Part 9-1: Surface spread of flame - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-9-2
Kat. čís.: 96510
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.12.2014Datum zrušení: 29.09.2024 Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515286)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2022Datum zrušení:  29.09.2024 
  
ČSN EN 60060-1
Kat. čís.: 88863
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky
High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements
Třídící znak: 345640Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60060-2 ed. 2
Kat. čís.: 88997
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy
High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems
Třídící znak: 345640Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>