ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 11 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2
Kat. čís.: 99266
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test method
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505667)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 60695-11-3
Kat. čís.: 92580
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek
Fire hazard testing - Part 11-3: Test flames - 500 W flames - Apparatus and confirmational test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2
Kat. čís.: 501807
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání
Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief distortion test
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-9-1 ed. 3
Kat. čís.: 94618
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod
Fire hazard testing - Part 9-1: Surface spread of flame - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-2-10 ed. 2
Kat. čís.: 94497
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup
Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-8-1 ed. 3
Kat. čís.: 502497
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-8-2
Kat. čís.: 502666
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-1-21
Kat. čís.: 502969
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 1-21: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-10 ed. 2
Kat. čís.: 503163
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-11-5 ed. 2
Kat. čís.: 503586
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Fire hazard testing Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-30 ed. 3
Kat. čís.: 503363
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-11-2 ed. 3
Kat. čís.: 504252
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2
Kat. čís.: 94616
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99580)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2016  
  
ČSN EN 60695-6-1 ed. 2
Kat. čís.: 75248
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod
Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88260)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
ČSN EN 60695-5-1
Kat. čís.: 68689
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod
Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-7-1 ed. 3
Kat. čís.: 87868
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod
Fire hazard testing - Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60060-3
Kat. čís.: 77238
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě
High voltage test techniques - Part 3: Definitions and requirements for on-site tests
Třídící znak: 345640Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78927)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 60060-1
Kat. čís.: 88863
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky
High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements
Třídící znak: 345640Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60060-2 ed. 2
Kat. čís.: 88997
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy
High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems
Třídící znak: 345640Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60270
Kat. čís.: 63384
Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů
High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
Třídící znak: 345641Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500916)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.10.2016  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79070)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>