ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 9 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 54-5 ed. 2
Kat. čís.: 502137
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.04.2017Datum zrušení: 31.08.2022 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506439)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.2019Datum zrušení:  31.08.2022 
  
ČSN EN 54-21
Kat. čís.: 77413
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-20
Kat. čís.: 77546
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82823)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
ČSN EN 54-4
Kat. čís.: 54335
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68241)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 77750)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.03.2007  
  
ČSN EN 54-2
Kat. čís.: 54334
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna
Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 78423)Cena: 391 Kč
 
 Vydána: 01.05.2007  
  
ČSN EN 54-3+A1
Kat. čís.: 507507
Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 54-22+A1
Kat. čís.: 510046
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
Fire detection and fire alarm systems - Part 22: Resettable line-type heat detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 54-13+A1
Kat. čís.: 509775
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14604
Kat. čís.: 75118
Autonomní hlásiče kouře
Smoke alarm devices
Třídící znak: 342711Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82822)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
ČSN 34 2720
Kat. čís.: 2629
Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací
Electric engineering rules csn. Regulations for light signal calling equipment and inter communication equipment
Třídící znak: 342720Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 50408
Kat. čís.: 81835
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for cab heaters for vehicles
Třídící znak: 343010Datum vydání: 01.02.2009Datum zrušení: 12.02.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89546)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2012Datum zrušení:  12.02.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510902)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020Datum zrušení:  12.02.2023 
  
ČSN 34 3085 ed. 2
Kat. čís.: 93533
Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách
Electrical installations - Rules for handling with electrical equipment in case of fire or flood
Třídící znak: 343085Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 50110-1 ed. 3
Kat. čís.: 97143
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
Operation of electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 343100Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50110-2 ed. 2
Kat. čís.: 87371
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky
Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Třídící znak: 343100Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 3112
Kat. čís.: 2645
Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů
Safety regulations for operations on electric traction systems for tramways and trolley-buses
Třídící znak: 343112Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 34 3278
Kat. čís.: 2647
Provoz a obsluha přístrojových transformátorů
Operation and attendance of instrument transformers
Třídící znak: 343278Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 34 3372
Kat. čís.: 15322
Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah
Tramway and trolley bus overhead contact line servicing regulations
Třídící znak: 343372Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 50109-1
Kat. čís.: 21644
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50109-2-1
Kat. čís.: 21434
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-1: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a pevnými čelistmi, velikosti A až E, V a W
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 1-2: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts - open throat tools with fixed dies, sizes A to E, V and W
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 50109-2-2
Kat. čís.: 21435
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-2: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a vyjímatelnými vyměnitelnými čelistmi, velikosti A až G, Q až T, V a W
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-2: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts - Open throat tools with removable and interchangeable dies, sizes A to G, Q to T, V and W
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.04.1997    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 94220)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2013  
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>