ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 7 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 34 2650 ed. 2
Kat. čís.: 84528
Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení
Railway signalling and interlocking equipment - Level crossing protection equipment
Třídící znak: 342650Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
ČSN EN 50159
Kat. čís.: 88792
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems
Třídící znak: 342670Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510627)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN 62625-1
Kat. čís.: 95475
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification
Třídící znak: 342671Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 503309)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502370)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 62625-2
Kat. čís.: 501251
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 2: Conformity testing
Třídící znak: 342671Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50129
Kat. čís.: 68996
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related electronic systems for signalling
Třídící znak: 342675Datum vydání: 01.12.2003Datum zrušení: 23.11.2021 Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 88546)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2012Datum zrušení:  23.11.2021 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 507297)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2019Datum zrušení:  23.11.2021 
  
ČSN EN 50129 ed. 2
Kat. čís.: 506992
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
Třídící znak: 342675Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508644)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2019  
  
ČSN EN 50128 ed. 2
Kat. čís.: 89892
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
Třídící znak: 342680Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510628)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95200)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2014  
  
ČSN EN 61375-1
Kat. čís.: 92587
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 1: General architecture
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61375-3-3
Kat. čís.: 92586
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-3: CANopen Consist Network (CCN)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-2-1
Kat. čís.: 92588
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-1: Wire Train Bus (WTB)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1920 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-2-2
Kat. čís.: 92589
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-2: Wire Train Bus conformance testing
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-3-1
Kat. čís.: 92590
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-3-2
Kat. čís.: 92591
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) conformance testing
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-2-3
Kat. čís.: 98958
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 503314)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501844)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
ČSN EN 61375-3-4
Kat. čís.: 96040
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-4: Ethernet Consist Network (ECN)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 503313)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN IEC 61375-2-6
Kat. čís.: 505933
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62580-1
Kat. čís.: 502378
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura
Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General architecture
Třídící znak: 342691Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 505057)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.06.2018  
  
ČSN EN 54-3 ed. 2
Kat. čís.: 502356
Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.05.2017Datum zrušení: 31.03.2022 Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 507508)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2019Datum zrušení:  31.03.2022 
  
ČSN EN 54-26
Kat. čís.: 502293
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Carbon monoxide detectors - Point detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-12 ed. 2
Kat. čís.: 502597
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>