ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1252 produktů
Aktuální strana 6 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 63119-2
Kat. čís.: 517450
Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 2: Případy použití
Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 2: Use cases
Třídící znak: 341592Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61980-1
Kat. čís.: 513037
Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 341593Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61980-2
Kat. čís.: 518506
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Zvláštní požadavky na komunikaci a činnosti systému MF-WPT
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 2: Specific requirements for MF-WPT system communication and activities
Třídící znak: 341593Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61980-3
Kat. čís.: 516729
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for magnetic field wireless power transfer systems
Třídící znak: 341593Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC IEC/TS 61980-2
Kat. čís.: 511346
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT)
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 2: Specific requirements for communication between electric road vehicle (EV) and infrastructure
Třídící znak: 341593Datum vydání: 01.02.2021Datum zrušení: 07.06.2026 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518507)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2024Datum zrušení:  07.06.2026 
  
ČSN CLC IEC/TS 61980-3
Kat. čís.: 511345
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for the magnetic field wireless power transfer systems
Třídící znak: 341593Datum vydání: 01.02.2021Datum zrušení: 22.12.2025 Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516885)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2023Datum zrušení:  22.12.2025 
  
ČSN EN IEC 62840-2
Kat. čís.: 508018
Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky
Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements
Třídící znak: 341595Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 1610
Kat. čís.: 6492
Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách
Heavy-current distribution system in industrial workshops
Třídící znak: 341610Datum vydání: 01.09.1963  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 13007)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1993  
  
ČSN 34 1638
Kat. čís.: 51620
Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání
Electrical equipment of machines (mining technology) for open - cast mining
Třídící znak: 341638Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 34 2040 ed. 2
Kat. čís.: 93296
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
Rules for protection of telecommunication and signalling lines and devices against dangerous and disturbing and corrosive influences of the 25 kV, 50 Hz electric traction
Třídící znak: 342040Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 34 2100
Kat. čís.: 2625
Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
CSN electric-engineering regulations. Rules for overhead communication lines
Třídící znak: 342100Datum vydání:   Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13018)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1984  
  
ČSN 34 2300 ed. 2
Kat. čís.: 95810
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
Regulations for internal distribution networks of communication lines
Třídící znak: 342300Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 34 2600 ed. 2
Kat. čís.: 84049
Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení
Railway applications - Railway Signalling Equipment
Třídící znak: 342600Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96584)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN 34 2613 ed. 3
Kat. čís.: 94663
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost
Railway Signalling Equipment - Track circuits and outer condition for their function
Třídící znak: 342613Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510164)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN 34 2614 ed. 3
Kat. čís.: 95390
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits
Třídící znak: 342614Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 500285)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2016  
  
ČSN 34 2617
Kat. čís.: 23400
Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení
Determinig and verifying dependability measures for railroad safety devices
Třídící znak: 342617Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 34 2650 ed. 2
Kat. čís.: 84528
Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení
Railway signalling and interlocking equipment - Level crossing protection equipment
Třídící znak: 342650Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
ČSN EN 50159
Kat. čís.: 88792
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems
Třídící znak: 342670Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510627)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN 62625-1
Kat. čís.: 95475
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification
Třídící znak: 342671Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 503309)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502370)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 62625-2
Kat. čís.: 501251
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 2: Conformity testing
Třídící znak: 342671Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>