ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 6 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61851-21
Kat. čís.: 65814
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
Electric vehicle conductive charging system - Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c./d.c. supply
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504613)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2018  
  
ČSN EN 61851-22
Kat. čís.: 65815
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla
Electric vehicle conductive charging system - Part 22: AC electric vehicle charging station
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61851-23
Kat. čís.: 96723
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice
Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle charging station
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503312)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN 61851-21-1
Kat. čís.: 504600
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61851-24
Kat. čís.: 96722
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení
Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503311)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN 61851-1 ed. 2
Kat. čís.: 89690
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.12.2011Datum zrušení: 05.07.2022 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501661)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.2017Datum zrušení:  05.07.2022 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 508668)ZrušenáCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019Datum zrušení:  01.07.2020 
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 510174)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020Datum zrušení:  05.07.2022 
  
ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3
Kat. čís.: 510173
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky
Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62752
Kat. čís.: 501657
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)
In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)
Třídící znak: 341591Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508282)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2019  
  
ČSN EN IEC 63119-1
Kat. čís.: 509850
Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně
Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General
Třídící znak: 341592Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62840-2
Kat. čís.: 508018
Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky
Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements
Třídící znak: 341595Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 1610
Kat. čís.: 6492
Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách
Heavy-current distribution system in industrial workshops
Třídící znak: 341610Datum vydání: 01.09.1963  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 13007)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1993  
  
ČSN 34 1638
Kat. čís.: 51620
Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání
Electrical equipment of machines (mining technology) for open - cast mining
Třídící znak: 341638Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 61040
Kat. čís.: 21107
Detektory, přístroje a vybavení pro měření výkonu a energie laserového záření
Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for laser radiation
Třídící znak: 341751Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 2040 ed. 2
Kat. čís.: 93296
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
Rules for protection of telecommunication and signalling lines and devices against dangerous and disturbing and corrosive influences of the 25 kV, 50 Hz electric traction
Třídící znak: 342040Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 34 2100
Kat. čís.: 2625
Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
CSN electric-engineering regulations. Rules for overhead communication lines
Třídící znak: 342100Datum vydání:   Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13018)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1984  
  
ČSN 34 2300 ed. 2
Kat. čís.: 95810
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
Regulations for internal distribution networks of communication lines
Třídící znak: 342300Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 34 2600 ed. 2
Kat. čís.: 84049
Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení
Railway applications - Railway Signalling Equipment
Třídící znak: 342600Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96584)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN 34 2613 ed. 3
Kat. čís.: 94663
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost
Railway Signalling Equipment - Track circuits and outer condition for their function
Třídící znak: 342613Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510164)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN 34 2614 ed. 3
Kat. čís.: 95390
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits
Třídící znak: 342614Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 500285)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2016  
  
ČSN 34 2617
Kat. čís.: 23400
Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení
Determinig and verifying dependability measures for railroad safety devices
Třídící znak: 342617Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>