ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1252 produktů
Aktuální strana 5 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50463-5 ed. 2
Kat. čís.: 504658
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50591
Kat. čís.: 508892
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie
Railway Applications - Rolling Stock - Specification and verification of energy consumption
Třídící znak: 341567Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50343 ed. 2
Kat. čís.: 96624
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů
Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling
Třídící znak: 341570Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505297)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
ČSN EN 62718
Kat. čís.: 500700
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení
Railway applications - Rolling stock - DC supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps
Třídící znak: 341575Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60310 ed. 3
Kat. čís.: 500911
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel
Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling Stock
Třídící znak: 341580Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505711)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2018  
  
ČSN EN 50329
Kat. čís.: 68455
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory
Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
Třídící znak: 341582Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87987)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78754)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50328
Kat. čís.: 68012
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice
Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
Třídící znak: 341583Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79149)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2007  
  
ČSN EN 50327
Kat. čís.: 68456
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů
Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
Třídící znak: 341584Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74729)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2006  
  
ČSN EN 60322
Kat. čís.: 64187
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Rules for power resistors of open construction
Třídící znak: 341585Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50696
Kat. čís.: 513248
Kontaktní rozhraní pro automatická připojovací zařízení
Contact Interface for Automated Connection Device
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3
Kat. čís.: 510173
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky
Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 518991)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2024  
  
ČSN EN IEC 61851-21-2
Kat. čís.: 513369
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-2: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení - EMC požadavky na externí nabíjecí systémy elektrického vozidla
Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61851-25
Kat. čís.: 513376
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení
Electric vehicle conductive charging system - Part 25: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61851-21-1
Kat. čís.: 504600
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61851-22
Kat. čís.: 65815
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla
Electric vehicle conductive charging system - Part 22: AC electric vehicle charging station
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61851-23
Kat. čís.: 96723
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice
Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle charging station
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503312)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN 61851-24
Kat. čís.: 96722
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení
Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging
Třídící znak: 341590Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503311)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN 62752
Kat. čís.: 501657
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)
In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)
Třídící znak: 341591Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511172)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508282)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2019  
  
ČSN EN IEC 63110-1
Kat. čís.: 516949
Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel - Část 1: Základní definice, případy použití a architektury
Protocol for management of electric vehicles charging and discharging infrastructures - Part 1: Basic definitions, use cases and architectures
Třídící znak: 341592Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63119-1
Kat. čís.: 509850
Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně
Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General
Třídící znak: 341592Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>