ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 5 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50123-2 ed. 2
Kat. čís.: 67923
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 2: D.C. circuit breakers
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50215 ed. 2
Kat. čís.: 85611
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
Třídící znak: 341565Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-5 ed. 2
Kat. čís.: 504658
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-4 ed. 2
Kat. čís.: 504660
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-3 ed. 2
Kat. čís.: 504662
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-2 ed. 2
Kat. čís.: 504664
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508169)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN EN 50463-1 ed. 2
Kat. čís.: 504666
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-3
Kat. čís.: 93704
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 06.10.2020 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504663)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2018Datum zrušení:  06.10.2020 
  
ČSN EN 50463-2
Kat. čís.: 93701
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 06.10.2020 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504665)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2018Datum zrušení:  06.10.2020 
  
ČSN EN 50463-1
Kat. čís.: 93699
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 06.10.2020 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504667)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2018Datum zrušení:  06.10.2020 
  
ČSN EN 50463-5
Kat. čís.: 93702
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 06.10.2020 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504659)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2018Datum zrušení:  06.10.2020 
  
ČSN EN 50463-4
Kat. čís.: 93703
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 06.10.2020 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504661)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2018Datum zrušení:  06.10.2020 
  
ČSN EN 50591
Kat. čís.: 508892
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie
Railway Applications - Rolling Stock - Specification and verification of energy consumption
Třídící znak: 341567Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50343 ed. 2
Kat. čís.: 96624
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů
Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling
Třídící znak: 341570Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505297)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
ČSN EN 62718
Kat. čís.: 500700
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení
Railway applications - Rolling stock - DC supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps
Třídící znak: 341575Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60310 ed. 3
Kat. čís.: 500911
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel
Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling Stock
Třídící znak: 341580Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505711)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2018  
  
ČSN EN 50329
Kat. čís.: 68455
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory
Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
Třídící znak: 341582Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87987)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78754)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 50328
Kat. čís.: 68012
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice
Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
Třídící znak: 341583Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79149)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2007  
  
ČSN EN 50327
Kat. čís.: 68456
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů
Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
Třídící znak: 341584Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74729)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.02.2006  
  
ČSN EN 60322
Kat. čís.: 64187
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Rules for power resistors of open construction
Třídící znak: 341585Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>