ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 4 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50562
Kat. čís.: 506938
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav
Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems
Třídící znak: 341523Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50239 ed. 2
Kat. čís.: 505808
Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting application
Třídící znak: 341525Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50239
Kat. čís.: 60595
Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro nákladní dopravu
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic
Třídící znak: 341525Datum vydání: 01.06.2001Datum zrušení: 27.11.2020 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96582)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2015Datum zrušení:  27.11.2020 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 505798)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.2018Datum zrušení:  27.11.2020 
  
ČSN 34 1530 ed. 2
Kat. čís.: 84184
Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
Railway applications - The catenary for electrified railways
Třídící znak: 341530Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 50119 ed. 2
Kat. čís.: 85166
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
Třídící znak: 341531Datum vydání: 01.04.2010Datum zrušení: 13.01.2023 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94265)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013Datum zrušení:  13.01.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510280)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020Datum zrušení:  13.01.2023 
  
ČSN EN 50119
Kat. čís.: 63911
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
Třídící znak: 341531Datum vydání: 01.10.2002Datum zrušení: 01.09.2020 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85167)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010Datum zrušení:  01.09.2020 
  
ČSN EN 50119 ed. 3
Kat. čís.: 510279
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
Třídící znak: 341531Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50345 ed. 2
Kat. čís.: 85744
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines
Třídící znak: 341535Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62621
Kat. čís.: 501302
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Specific requirements for composite insulators used for overhead contact line systems
Třídící znak: 341536Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502369)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 50149 ed. 2
Kat. čís.: 92109
Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
Třídící znak: 341558Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50526-1
Kat. čís.: 91399
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí
Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 1: Surge arresters
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50526-2
Kat. čís.: 96373
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí
Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 2: Voltage limiting devices
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50526-3
Kat. čís.: 501224
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání
Railway application - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 3: Application Guide
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-3 ed. 2
Kat. čís.: 67915
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 3: Indoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94484)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
ČSN EN 50123-7-1
Kat. čís.: 67916
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 7-1: Measurement, control and protection devices for specific use in d.c. traction systems - Application guide
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-6 ed. 2
Kat. čís.: 67917
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 6: D.C. switchgear assemblies
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98648)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN EN 50123-7-2 ed. 2
Kat. čís.: 67918
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 7-2: Measurement, control and protection devices for specific use in d.c. traction systems - Isolating current transducers and other current measuring devices
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-7-3 ed. 2
Kat. čís.: 67919
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 7-3: Measurement, control and protection devices for specific use in d.c. traction systems - Isolating voltage transducers and other voltage measuring devices
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-4 ed. 2
Kat. čís.: 67921
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 4: Outdoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94485)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
ČSN EN 50123-1 ed. 2
Kat. čís.: 67922
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 1: General
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>