ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1252 produktů
Aktuální strana 4 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50345 ed. 2
Kat. čís.: 85744
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines
Třídící znak: 341535Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62621
Kat. čís.: 501302
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Specific requirements for composite insulators used for overhead contact line systems
Třídící znak: 341536Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502369)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 50149 ed. 2
Kat. čís.: 92109
Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
Třídící znak: 341558Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-1 ed. 2
Kat. čís.: 67922
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 1: General
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-2 ed. 2
Kat. čís.: 67923
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 2: D.C. circuit breakers
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-3 ed. 2
Kat. čís.: 67915
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 3: Indoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94484)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
ČSN EN 50123-4 ed. 2
Kat. čís.: 67921
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 4: Outdoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94485)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
ČSN EN 50123-6 ed. 2
Kat. čís.: 67917
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 6: D.C. switchgear assemblies
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98648)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN EN 50123-7-1
Kat. čís.: 67916
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 7-1: Measurement, control and protection devices for specific use in d.c. traction systems - Application guide
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-7-2 ed. 2
Kat. čís.: 67918
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 7-2: Measurement, control and protection devices for specific use in d.c. traction systems - Isolating current transducers and other current measuring devices
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50123-7-3 ed. 2
Kat. čís.: 67919
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 7-3: Measurement, control and protection devices for specific use in d.c. traction systems - Isolating voltage transducers and other voltage measuring devices
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50526-1
Kat. čís.: 91399
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí
Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 1: Surge arresters
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50526-2
Kat. čís.: 96373
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí
Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 2: Voltage limiting devices
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50526-3
Kat. čís.: 501224
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání
Railway application - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 3: Application Guide
Třídící znak: 341561Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50215 ed. 2
Kat. čís.: 85611
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
Třídící znak: 341565Datum vydání: 01.07.2010Datum zrušení: 29.11.2024 Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515111)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022Datum zrušení:  29.11.2024 
  
ČSN EN IEC 61133
Kat. čís.: 515110
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
Railway applications - Rolling stock -Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
Třídící znak: 341565Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-1 ed. 2
Kat. čís.: 504666
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-2 ed. 2
Kat. čís.: 504664
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508169)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN EN 50463-3 ed. 2
Kat. čís.: 504662
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50463-4 ed. 2
Kat. čís.: 504660
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace
Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication
Třídící znak: 341566Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>