ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1252 produktů
Aktuální strana 3 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50641
Kat. čís.: 511042
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav
Railway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of electric traction power supply systems
Třídící znak: 341505Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60077-1 ed. 2
Kat. čís.: 504601
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60077-2 ed. 2
Kat. čís.: 504603
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2
Kat. čís.: 510256
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60077-4 ed. 2
Kat. čís.: 510254
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2
Kat. čís.: 510258
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50502
Kat. čís.: 99483
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu
Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses - Safety requirements and current collection systems
Třídící znak: 341515Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50657
Kat. čís.: 504244
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel
Railway Applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock
Třídící znak: 341518Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50122-1 ed. 2
Kat. čís.: 89451
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.11.2011Datum zrušení: 25.07.2025 Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89731)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2012Datum zrušení:  25.07.2025 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 500926)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016Datum zrušení:  25.07.2025 
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 501939)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2017Datum zrušení:  25.07.2025 
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 503310)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017Datum zrušení:  25.07.2025 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96583)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2015Datum zrušení:  25.07.2025 
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 504807)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2018Datum zrušení:  25.07.2025 
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 508865)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2019Datum zrušení:  25.07.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517101)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2023Datum zrušení:  25.07.2025 
  
ČSN EN 50122-1 ed. 3
Kat. čís.: 517100
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50122-2 ed. 2
Kat. čís.: 88721
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.09.2011Datum zrušení: 25.07.2025 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517099)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2023Datum zrušení:  25.07.2025 
  
ČSN EN 50122-2 ed. 3
Kat. čís.: 517098
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50122-3
Kat. čís.: 88720
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 3: Mutual Interaction of a.c. and d.c. traction systems
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.09.2011Datum zrušení: 25.07.2025 Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517097)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.06.2023Datum zrušení:  25.07.2025 
  
ČSN EN 50122-3 ed. 2
Kat. čís.: 517096
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 3: Mutual Interaction of AC and DC traction systems
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50162
Kat. čís.: 72514
Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav
Protection against corrosion by stray current from direct current systems
Třídící znak: 341521Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50633
Kat. čís.: 501881
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy
Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric traction systems
Třídící znak: 341522Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50562
Kat. čís.: 506938
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav
Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems
Třídící znak: 341523Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50239 ed. 2
Kat. čís.: 505808
Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting application
Třídící znak: 341525Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 1530 ed. 2
Kat. čís.: 84184
Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
Railway applications - The catenary for electrified railways
Třídící znak: 341530Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 50119 ed. 3
Kat. čís.: 512193
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
Třídící znak: 341531Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>