ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1266 produktů
Aktuální strana 3 z 64

Předchozí strana Další strana >>

ČSN CLC/TS 50544
Kat. čís.: 92673
Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí
Low voltage d.c. surge protective device for traction systems - Selection and application rules for surge arresters
Třídící znak: 341395Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50628
Kat. čís.: 501651
Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
Erection of electrical installations in underground mines
Třídící znak: 341415Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 1500 ed. 2
Kat. čís.: 84547
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení
Railway applications - Fixed installations - Basic rules for electric traction equipment
Třídící znak: 341500Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 89456)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011  
  
ČSN EN 60077-2 ed. 2
Kat. čís.: 504603
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60077-1 ed. 2
Kat. čís.: 504601
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60077-5
Kat. čís.: 69963
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí
Railway applications - Electrotechnical equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.06.2004Datum zrušení: 04.12.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510259)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  04.12.2022 
  
ČSN EN 60077-3
Kat. čís.: 66663
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for d.c. circuit-breakers
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.03.2003Datum zrušení: 29.11.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510257)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  29.11.2022 
  
ČSN EN 60077-2
Kat. čís.: 66664
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.03.2003Datum zrušení: 01.09.2020 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504604)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018Datum zrušení:  01.09.2020 
  
ČSN EN 60077-1
Kat. čís.: 66665
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rulesŘ
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.03.2003Datum zrušení: 04.09.2020 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504602)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018Datum zrušení:  04.09.2020 
  
ČSN EN 60077-4
Kat. čís.: 68856
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.12.2003Datum zrušení: 29.11.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510255)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  29.11.2022 
  
ČSN EN IEC 60077-4 ed. 2
Kat. čís.: 510254
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2
Kat. čís.: 510258
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2
Kat. čís.: 510256
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers
Třídící znak: 341510Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50502
Kat. čís.: 99483
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu
Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses - Safety requirements and current collection systems
Třídící znak: 341515Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50657
Kat. čís.: 504244
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel
Railway Applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock
Třídící znak: 341518Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50122-1 ed. 2
Kat. čís.: 89451
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89731)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2012  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 500926)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 501939)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 503310)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96583)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 504807)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2018  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 508865)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN 50122-2 ed. 2
Kat. čís.: 88721
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50122-3
Kat. čís.: 88720
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 3: Mutual Interaction of a.c. and d.c. traction systems
Třídící znak: 341520Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50162
Kat. čís.: 72514
Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav
Protection against corrosion by stray current from direct current systems
Třídící znak: 341521Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50633
Kat. čís.: 501881
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy
Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric traction systems
Třídící znak: 341522Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>