VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 582 produktů
Aktuální strana 8 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16962
Kat. čís.: 509514
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv
Fertilizers - Extraction of water soluble micro-nutrients in fertilizers and removal of organic compounds from fertilizer extracts
Třídící znak: 654901Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16963
Kat. čís.: 506054
Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES
Fertilizers - Determination of boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc using ICP-AES
Třídící znak: 654902Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16964
Kat. čís.: 509513
Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou
Fertilizers - Extraction of total micro-nutrients in fertilizers using aqua regia
Třídící znak: 654903Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16965
Kat. čís.: 506053
Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Fertilizers - Determination of cobalt, copper, iron, manganese and zinc using flame atomic absorption spectrometry (FAAS)
Třídící znak: 654904Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17041
Kat. čís.: 507352
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H
Fertilizers . Determination of boron in concentrations . 10 % using spectrometry with azomethine-H
Třídící znak: 654905Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17042
Kat. čís.: 507481
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace
Fertilizers - Determination of boron in concentrations . 10 % using acidimetric titration
Třídící znak: 654906Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17043
Kat. čís.: 507733
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným
Fertilizers . Determination of molybdenum in concentrations <= 10 % using spectrometry of a complex with ammonium thiocyanate
Třídící znak: 654907Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17090
Kat. čís.: 507747
Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
Fertilizers - Determination of nitrification inhibitor DMPSA in fertilizers - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Třídící znak: 654908Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17411
Kat. čís.: 512647
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)
Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by liquid chromatography and tandem mass spectrometry detection (LC-MS/MS)
Třídící znak: 654909Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17403
Kat. čís.: 513042
Hnojiva - Stanovení dusíku nerozpustného ve studené vodě a dusíku nerozpustného v horké vodě v pevných močovinoformaldehydových a methylenmočovinových pozvolně působících hnojivech a stanovení uvolňování živinových polymerů ve fosfátovém pufrovacím roztoku s pH 7,5 při 100 °C
Fertilizers - Determination of cold water insoluble nitrogen and hot water insoluble nitrogen in solid urea formaldehyde and methylene urea slow-release fertilizers and determination of the solubility of nutrient polymers in phosphate buffer solution with a pH of 7,5 at 100 °C
Třídící znak: 654909Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17803
Kat. čís.: 515431
Organická a organominerální hnojiva - Detekce specifických patogenů
Organic and organo-mineral fertilizers - Detection of specific pathogens
Třídící znak: 654912Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17804
Kat. čís.: 515432
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Enterococcaceae
Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Enterocococaceae
Třídící znak: 654913Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17751
Kat. čís.: 515645
Nová
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku
Třídící znak: 654914Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17752
Kat. čís.: 515646
Nová
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických inhibitorů
Třídící znak: 654915Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17753
Kat. čís.: 515647
Nová
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických kontaminantů
Třídící znak: 654916Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17754
Kat. čís.: 515648
Nová
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických mikroživin
Třídící znak: 654917Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17755
Kat. čís.: 515640
Nová
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů
Třídící znak: 654918Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17756
Kat. čís.: 515641
Nová
Organická hnojiva, organominerální hnojiva, anorganická hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů
Třídící znak: 654919Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17757
Kat. čís.: 515642
Nová
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických živin
Třídící znak: 654920Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17758
Kat. čís.: 515643
Nová
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací
Třídící znak: 654921Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>