TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 556 produktů
Aktuální strana 5 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 105-X07
Kat. čís.: 53073
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X07: Stálobarevnost při přebarvování: vlna
Textiles - Tests for colour fastness - Part X07: Colour fastness to cross-dyeing: Wool
Třídící znak: 800160Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-S01
Kat. čís.: 26363
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S01: Stálobarevnost při vulkanizaci: horkým vzduchem
Textiles - Tests for colour fastness - Part S01: Colour fastness to vulcanization: Hot air
Třídící znak: 800161Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-S02
Kat. čís.: 26422
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným
Textiles - Tests for colour fastness - Part S02: Colour fastness to vulcanization: Sulfur monochloride
Třídící znak: 800162Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E03
Kat. čís.: 87030
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E03: Stálobarevnost v chlorované vodě (voda v plaveckých bazénech)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E03: Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water)
Třídící znak: 800163Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-P02
Kat. čís.: 73949
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou
Textiles - Tests for colour fastness - Part P02: Colour fastness to pleating: Steam pleating
Třídící znak: 800164Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E04
Kat. čís.: 93669
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu
Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration
Třídící znak: 800165Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-D01
Kat. čís.: 87284
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu
Textiles - Tests for colour fastness - Part D01: Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent
Třídící znak: 800166Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E08
Kat. čís.: 52786
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E08: Stálobarevnost v horké vodě
Textiles - Tests for colour fastness - Part E08: Colour fastness to hot water
Třídící znak: 800167Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-B07
Kat. čís.: 84992
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B07: Stálobarevnost na světle při namočení umělým potem
Textiles - Tests for colour fatness - Part B07: Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration
Třídící znak: 800168Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-C12
Kat. čís.: 76405
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní
Textiles - Tests for colour fastness - Part C12: Colour fastness to indrustrial laundering
Třídící znak: 800169Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81109)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2008  
  
ČSN EN ISO 105-C09
Kat. čís.: 67951
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C09: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní - Chování při oxidačním bělení s použitím bezfosfátového standardního detergentu za přítomnosti aktivátoru bělení při nízké teplotě
Textiles - Tests for colour fastness - Part C09: Colour fastness to domestic and commercial laundering - Oxidative bleach response using a non-phosphate reference detergent incorporating a low temperature bleach activator
Třídící znak: 800170Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 80524)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2008  
  
ČSN EN ISO 105-B04
Kat. čís.: 52788
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B04: Stálobarevnost v umělé povětrnosti: zkouška s xenonovou výbojkou
Textiles - Tests for colour fastness - Part B04: Colour fastness to artifical weathering: Xenon arc fading lamp test
Třídící znak: 800171Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-B06
Kat. čís.: 511826
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou
Textiles - Tests for colour fastness - Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp test
Třídící znak: 800172Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-G01
Kat. čís.: 500862
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku
Textiles - Tests for colour fastness - Part G01: Colour fastness to nitrogen oxides
Třídící znak: 800173Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 105-X13
Kat. čís.: 53402
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X13: Stálobarevnost vlnařských barviv při procesech používajících chemické prostředky pro tvarování, plisování a fixování
Textiles - Tests for colour fastness - Part X13: Colour fastness of wooldyes to processes using chemical means for creasing, pleating and setting
Třídící znak: 800174Datum vydání: 01.10.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-B10
Kat. čís.: 90652
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B10: Umělá povětrnost - Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky
Textiles - Tests for colour fastness - Part B10: Artificial weathering - Exposure to filtered xenon-arc radiation
Třídící znak: 800175Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-X05
Kat. čís.: 53404
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X05: Stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům
Textiles - Tests for colour fastness - Part X05: Colour fastness to organic solvents
Třídící znak: 800177Datum vydání: 01.10.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-A04
Kat. čís.: 58569
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A04: Metoda pro přístrojové hodnocení stupně zapouštění doprovodných tkanin
Textiles - Tests for colour fastness - Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics
Třídící znak: 800178Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-B08
Kat. čís.: 58583
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B08: Kontrola kvality modrých vlněných referenčních materiálů 1 až 7
Textiles - Tests for colour fastness - Part B08: Quality control of blue wool reference materials 1 to 7
Třídící znak: 800179Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 86044)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
ČSN EN ISO 105-J02
Kat. čís.: 57755
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J02: Přístrojové stanovení relativní bělosti
Textiles - Tests for colour fastness - Part J02: Instrumental assessment of relative whiteness
Třídící znak: 800180Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>