TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 4 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 105-E01
Kat. čís.: 93670
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě
Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water
Třídící znak: 800143Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E02
Kat. čís.: 93518
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě
Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water
Třídící znak: 800144Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E07
Kat. čís.: 87029
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E07: Stálobarevnost při pokapání: vodou
Textiles - Tests for colour fastness - Part E07: Colour fastness to spotting: Water
Třídící znak: 800145Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-C10
Kat. čís.: 79436
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C10: Stálobarevnost v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou
Textiles - Tests for colour fastness - Part C10: Colour fastness to washing with soap or soap and soda
Třídící znak: 800146Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-B02
Kat. čís.: 96838
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou
Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test
Třídící znak: 800147Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-G03
Kat. čís.: 53077
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G03: Stálobarevnost vůči atmosférickému ozonu
Textiles - Tests for colour fastness - Part G03: Colour fastness to ozone in the atmosphere
Třídící znak: 800148Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-P01
Kat. čís.: 20075
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část PO1: Stálobarevnost v suchém teple (s výjimkou žehlení) (ISO 105-P01:1993)
Textiles. Tests for colour fastness. Part P01: Colour fastness to dry heat (Excluding pressing) (ISO 105-P01:1993)
Třídící znak: 800149Datum vydání: 01.09.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-B05
Kat. čís.: 50785
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B05: Zjišťování a hodnocení fotochromie
Textiles - Tests for colour fastness - Part B05: Detection and assessment of photochromism
Třídící znak: 800150Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E11
Kat. čís.: 52791
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E11: Stálobarevnost při paření
Textiles - Tests for colour fastness - Part E11: Colour fastness to steaming
Třídící znak: 800151Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-D02
Kat. čís.: 500863
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla
Textiles - Tests for colour fastness - Part D02: Colour fastness to rubbing: Organic solvents
Třídící znak: 800152Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 105-N03
Kat. čís.: 20715
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část N03: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (mírné)
Textiles. Tests for colour fastness. Part N03: Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (mild)
Třídící znak: 800153Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-N04
Kat. čís.: 20714
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část N04: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (silné)
Textiles. Tests for colour fastness. Part N04: Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (severe)
Třídící znak: 800154Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-X08
Kat. čís.: 53071
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X08: Stálobarevnost při odkližování
Textiles - Tests for colour fastness - Part X08: Colour fastness to degumming
Třídící znak: 800155Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E12
Kat. čís.: 86518
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E12: Stálobarevnost při valchování: alkalická valcha
Textiles - Tests for colour fastness - Part E12: Colour fastness to milling: Alkaline milling (ISO 105-E12:2010)
Třídící znak: 800156Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 105-E14
Kat. čís.: 52789
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E14: Stálobarevnost při kyselém valchování: mírném
Textiles - Tests for colour fastness - Part E14: Colour fastness to acid-felting: Mild
Třídící znak: 800157Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E13
Kat. čís.: 52790
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E13: Stálobarevnost při kyselém valchování: přísném
Textiles - Tests for colour fastness - Part E13: Colour fastness to acid-felting: Severe
Třídící znak: 800158Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E10
Kat. čís.: 52785
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E10: Stálobarevnost při dekatování
Textiles - Tests for colour fastness - Part E10: Colour fastness to decatizing
Třídící znak: 800159Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-X07
Kat. čís.: 53073
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X07: Stálobarevnost při přebarvování: vlna
Textiles - Tests for colour fastness - Part X07: Colour fastness to cross-dyeing: Wool
Třídící znak: 800160Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-S01
Kat. čís.: 26363
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S01: Stálobarevnost při vulkanizaci: horkým vzduchem
Textiles - Tests for colour fastness - Part S01: Colour fastness to vulcanization: Hot air
Třídící znak: 800161Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-S02
Kat. čís.: 26422
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným
Textiles - Tests for colour fastness - Part S02: Colour fastness to vulcanization: Sulfur monochloride
Třídící znak: 800162Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>