PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 3 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 4892-1
Kat. čís.: 500865
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance
Třídící znak: 640152Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16465
Kat. čís.: 99112
Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí
Plastics - Methods for the calibration of black-standard and white-standard thermometers and black-panel and white-panel thermometers for use in natural and artificial weathering
Třídící znak: 640153Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16472
Kat. čís.: 95613
Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp
Plastics - Method for artificial accelerated photoageing using medium pressure mercury vapour lamps
Třídící znak: 640155Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16795
Kat. čís.: 99840
Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření
Plastics - Method for estimating heat build up of flat surfaces by simulated solar radiation
Třídící znak: 640156Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0181
Kat. čís.: 29738
Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek
Plastics. Methods of thickness determination of films and sheets
Třídící znak: 640181Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 64 0201
Kat. čís.: 29739
Zkoušení plastů. Vzorkování
Plastics tests. Sampling
Třídící znak: 640201Datum vydání: 01.03.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 10724-1
Kat. čís.: 64720
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder moulding compounds (PMCs) - Part 1: General principles and moulding of multipurpose test specimens
Třídící znak: 640202Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10724-2
Kat. čís.: 62044
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 2: Malé desky
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder moulding compounds (PMCs) - Part 2: Small plates
Třídící znak: 640202Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 295
Kat. čís.: 71281
Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním
Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials
Třídící znak: 640203Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 291
Kat. čís.: 82696
Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení
Plastics - Stadnard atmospheres for conditioning and testing
Třídící znak: 640204Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 293
Kat. čís.: 75298
Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů
Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials
Třídící znak: 640207Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2818
Kat. čís.: 508203
Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním
Plastics - Preparation of test specimens by machining
Třídící znak: 640208Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3167
Kat. čís.: 96204
Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa
Plastics - Multipurpose test specimens
Třídící znak: 640209Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 294-1
Kat. čís.: 504176
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens
Třídící znak: 640210Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 294-5
Kat. čís.: 504529
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 5: Preparation of standard specimens for investigating anisotropy
Třídící znak: 640210Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 294-2
Kat. čís.: 507406
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 2: Small tensile bars
Třídící znak: 640210Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 294-4
Kat. čís.: 507412
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 4: Determination of moulding shrinkage
Třídící znak: 640210Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 294-3
Kat. čís.: 511089
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 3: Small plates
Třídící znak: 640210Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1624
Kat. čís.: 65480
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem
Plastics - Vinyl chloride homopolymer and copolymer resins - Sieve analysis in water
Třídící znak: 640212Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0213
Kat. čís.: 29744
Zkoušení plastů. Stanovení zrnitosti
Testing of plastics. Determination of granularity
Třídící znak: 640213Datum vydání: 01.01.1987  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>