PLASTY


Vyhovuje 794 produktů
Aktuální strana 8 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 13802
Kat. čís.: 98342
Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu
Plastics - Verification of pendulum impact-testing machines - Charpy, Izod and tensile impact-testing
Třídící znak: 640614Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6721-1
Kat. čís.: 508421
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles
Třídící znak: 640615Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6721-2
Kat. čís.: 508422
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 2: Torsion-pendulum method
Třídící znak: 640615Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6721-3
Kat. čís.: 512595
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové kmity - Metoda rezonanční křivky
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 3: Flexural vibration - Resonance-curve method
Třídící znak: 640615Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 180
Kat. čís.: 510604
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod
Plastics - Determination of Izod impact strength
Třídící znak: 640616Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0618
Kat. čís.: 4695
Zkoušení plastů. Únava při kmitavém namáhání
Plastics testing. Method of test for fatigue of plastics
Třídící znak: 640618Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 2039-2
Kat. čís.: 58096
Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella
Plastics - Determination of hardness - Part 2: Rockwell hardness
Třídící znak: 640619Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2039-1
Kat. čís.: 67961
Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky
Plastics - Determination of hardness - Part 1: Ball indentation method
Třídící znak: 640619Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0620
Kat. čís.: 29797
Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu
Plastics. Determination of the brittleness temperature by impact
Třídící znak: 640620Datum vydání: 01.07.1984  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 899-2
Kat. čís.: 69310
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení
Plastics - Determination of creep behaviour - Part 2: Flexural creep by three-point loading
Třídící znak: 640621Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98625)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.10.2015  
  
ČSN EN ISO 899-1
Kat. čís.: 505281
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu
Plastics - Determination of creep behaviour - Part 1: Tensile creep
Třídící znak: 640621Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512820)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN ISO 868
Kat. čís.: 68533
Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness)
Třídící znak: 640624Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21509
Kat. čís.: 98575
Plasty a ebonit - Ověřování tvrdoměrů Shore
Plastics and ebonite - Verification of Shore durometers
Třídící znak: 640625Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8256
Kat. čís.: 72905
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu
Plastics - Determination of tensile-impact strength
Třídící znak: 640627Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6603-1
Kat. čís.: 60190
Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška
Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics - Part 1: Non-instrumented impact testing
Třídící znak: 640628Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6603-2
Kat. čís.: 62507
Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška
Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics - Part 2: Instrumented puncture test
Třídící znak: 640628Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0662
Kat. čís.: 4698
Zkoušení plastů. Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vyztužených plastů
Plastics testing. Interlaminar shear strength of structural reinforced plastics
Třídící znak: 640662Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 14130
Kat. čís.: 54788
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení zdánlivé mezilaminární smykové pevnosti metodou krátkého nosníku
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of apparent interlaminar shear strength by short-beam method
Třídící znak: 640663Datum vydání: 01.05.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14125
Kat. čís.: 55591
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural properties
Třídící znak: 640664Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88802)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2011  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 67015)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2003  
  
ČSN EN ISO 14129
Kat. čís.: 55169
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Tahová zkouška na ± 45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí / smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the in plane shear stress/shear strain response, including the in-plane shear modulus and strength by the +-45° tension test method
Třídící znak: 640666Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>