PLASTY


Vyhovuje 777 produktů
Aktuální strana 9 z 39

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11357-4
Kat. čís.: 96098
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-2
Kat. čís.: 99068
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 2: Determination of glass transition temperature and glass transition step height
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11357-7
Kat. čís.: 98990
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 7: Determination of crystallization kinetics
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-6
Kat. čís.: 505376
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-3
Kat. čís.: 505541
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-1
Kat. čís.: 502017
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: General principles
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 75-2
Kat. čís.: 94185
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 2: Plastics and ebonite
Třídící znak: 640753Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 75-1
Kat. čís.: 94186
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 1: General test method
Třídící znak: 640753Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 75-3
Kat. čís.: 72055
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 3: High-strength thermosetting laminates
Třídící znak: 640753Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76272)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2006  
  
ČSN EN ISO 9773
Kat. čís.: 55700
Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení
Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO 9773:1998)
Třídící znak: 640754Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 69442)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2004  
  
ČSN EN ISO 4589-3
Kat. čís.: 503131
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 3: Elevated-temperature test
Třídící znak: 640756Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4589-2
Kat. čís.: 503132
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2: Ambient-temperature test
Třídící znak: 640756Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4589-1
Kat. čís.: 503133
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 1: General requirements
Třídící znak: 640756Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0757
Kat. čís.: 4701
Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií
Plastics testing. Determination of flammability of plastics in the form of film
Třídící znak: 640757Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 64 0758
Kat. čís.: 4702
Plasty. Stanovení kyanovodíku ve zplodinách hoření plastů
Plastics. Determination of hydrogen cyanide in combustion products of plastics
Třídící znak: 640758Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 22088-3
Kat. čís.: 85805
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 3: Bent strip method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-6
Kat. čís.: 83352
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 6: Slow strain rate method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-5
Kat. čís.: 83372
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 5: Constant tensile deformation method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-4
Kat. čís.: 85804
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 4: Ball or pin impression method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-2
Kat. čís.: 85806
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 2: Constant tensile load method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>