PLASTY


Vyhovuje 788 produktů
Aktuální strana 9 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12115
Kat. čís.: 55168
Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti
Fibre-reinforced plastics - Thermosetting moulding compounds and prepregs - Determination of flowability, maturation and shelf life
Třídící znak: 640673Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11248
Kat. čís.: 57871
Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Hodnocení krátkodobé odolnosti při zvýšených teplotách
Plastics - Thermosetting moulding materials - Evaluation of short-term performance at elevated temperatures
Třídící znak: 640674Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11358-1
Kat. čís.: 96096
Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy
Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 1: General principles
Třídící znak: 640740Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 11359-2
Kat. čís.: 503913
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu
Plastics - Thermomechanical analysis (TMA) - Part 2: Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature
Třídící znak: 640745Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 11359-1
Kat. čís.: 503914
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy
Plastics - Thermomechanical analysis (TMA) - Part 1: General principles
Třídící znak: 640745Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 11357-7
Kat. čís.: 98990
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 7: Determination of crystallization kinetics
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-6
Kat. čís.: 505376
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-3
Kat. čís.: 505541
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-5
Kat. čís.: 95469
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 5: Determination of characteristic reaction-curve temperatures and times, enthalpy of reaction and degree of conversion
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-1
Kat. čís.: 502017
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: General principles
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11357-2
Kat. čís.: 510347
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 2: Determination of glass transition temperature and step height
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-4
Kat. čís.: 512591
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11357-8
Kat. čís.: 512594
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 8: Stanovení tepelné vodivosti
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 8: Determination of thermal conductivity
Třídící znak: 640748Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 75-1
Kat. čís.: 511153
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 1: General test method
Třídící znak: 640753Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 75-2
Kat. čís.: 94185
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 2: Plastics and ebonite
Třídící znak: 640753Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 75-3
Kat. čís.: 72055
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 3: High-strength thermosetting laminates
Třídící znak: 640753Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76272)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2006  
  
ČSN EN ISO 9773
Kat. čís.: 55700
Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení
Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO 9773:1998)
Třídící znak: 640754Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 69442)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2004  
  
ČSN EN ISO 4589-3
Kat. čís.: 503131
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 3: Elevated-temperature test
Třídící znak: 640756Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4589-2
Kat. čís.: 503132
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2: Ambient-temperature test
Třídící znak: 640756Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4589-1
Kat. čís.: 503133
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 1: General requirements
Třídící znak: 640756Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>