PLASTY


Vyhovuje 777 produktů
Aktuální strana 11 z 39

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 2535
Kat. čís.: 66944
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení doby gelace při teplotě okolí
Plastics - Unsaturated-polyester resins - Measurement of gel time at ambient temperature
Třídící znak: 641212Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3673-1
Kat. čís.: 58818
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování
Plastics - Epoxy resins - Part 1: Designation
Třídící znak: 641301Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 3673-2
Kat. čís.: 91528
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic
Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties of crosslinked epoxy resins
Třídící znak: 641301Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4615
Kat. čís.: 57899
Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru
Plastics - Unsaturated polyester and epoxide resins - Determination of total chlorine content
Třídící znak: 641311Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3521
Kat. čís.: 58823
Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového objemového smrštění
Plastics - Unsaturated polyester and epoxy resins - Determination of overall volume shrinkage
Třídící znak: 641312Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 4895
Kat. čís.: 96097
Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci
Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize
Třídící znak: 641313Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7327
Kat. čís.: 52279
Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Stanovení volné kyseliny v anhydridu
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxide resins - Determination of free acid in acid anhydride
Třídící znak: 641320Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4597-1
Kat. čís.: 82359
Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1: Designation (ISO 4597-1:2005)
Třídící znak: 641321Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9702
Kat. čís.: 56138
Plasty - Aminová tvrdidla pro epoxidy - Stanovení obsahu dusíku v primárních, sekundárních a terciárních aminových skupinách
Plastics - Amine epoxide hardeners - Determination of primary, secondary and tertiary amine group nitrogen content
Třídící znak: 641322Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 21627-3
Kat. čís.: 85704
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 3: Total chlorine
Třídící znak: 641330Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21627-1
Kat. čís.: 85706
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 1: Inorganic chlorine
Třídící znak: 641330Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21627-2
Kat. čís.: 85705
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 2: Easily saponifiable chlorine
Třídící znak: 641330Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10082
Kat. čís.: 60017
Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody
Plastics - Phenolic resins - Classification and test methods
Třídící znak: 641501Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 9771
Kat. čís.: 51856
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovaných v kyselém prostředí
Plastics - Phenolic resins - Determination of the pseudo-adiabatic temperature rise of liquid resols when cured under acid conditions
Třídící znak: 641510Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 8975
Kat. čís.: 16176
Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH
Plastics. Phenolic resins. Determination of pH
Třídící znak: 641511Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18915)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.1996  
  
ČSN EN ISO 8988
Kat. čís.: 77356
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou
Plastics - Phenolic resins - Determination of hexamethylenetetramine content - Kjeldahl method, perchloric acid method and hydrochloric acid method
Třídící znak: 641512Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8989
Kat. čís.: 56021
Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou
Plastics. Liquid phenolic resins. Determination of water miscibility
Třídící znak: 641513Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9944
Kat. čís.: 16111
Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů
Plastics. Phenolic resins. Determination of electrical conductivity of resin extracts
Třídící znak: 641514Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20364)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.1996  
  
ČSN EN ISO 8987
Kat. čís.: 74787
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času
Plastics - Phenolic resins - Determination of reactivity on a Btransformation test plate
Třídící znak: 641516Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8974
Kat. čís.: 66002
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií
Plastics - Phenolic resins - Determination of residual phenol content by gas chromatography
Třídící znak: 641518Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>