PLASTY


Vyhovuje 786 produktů
Aktuální strana 12 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 21627-3
Kat. čís.: 85704
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 3: Total chlorine
Třídící znak: 641330Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21627-1
Kat. čís.: 85706
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 1: Inorganic chlorine
Třídící znak: 641330Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21627-2
Kat. čís.: 85705
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 2: Easily saponifiable chlorine
Třídící znak: 641330Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10082
Kat. čís.: 60017
Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody
Plastics - Phenolic resins - Classification and test methods
Třídící znak: 641501Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 9771
Kat. čís.: 51856
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovaných v kyselém prostředí
Plastics - Phenolic resins - Determination of the pseudo-adiabatic temperature rise of liquid resols when cured under acid conditions
Třídící znak: 641510Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 8975
Kat. čís.: 16176
Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH
Plastics. Phenolic resins. Determination of pH
Třídící znak: 641511Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18915)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.1996  
  
ČSN EN ISO 8988
Kat. čís.: 77356
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou
Plastics - Phenolic resins - Determination of hexamethylenetetramine content - Kjeldahl method, perchloric acid method and hydrochloric acid method
Třídící znak: 641512Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8989
Kat. čís.: 56021
Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou
Plastics. Liquid phenolic resins. Determination of water miscibility
Třídící znak: 641513Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9944
Kat. čís.: 16111
Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů
Plastics. Phenolic resins. Determination of electrical conductivity of resin extracts
Třídící znak: 641514Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20364)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.1996  
  
ČSN EN ISO 8987
Kat. čís.: 74787
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času
Plastics - Phenolic resins - Determination of reactivity on a Btransformation test plate
Třídící znak: 641516Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8974
Kat. čís.: 66002
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií
Plastics - Phenolic resins - Determination of residual phenol content by gas chromatography
Třídící znak: 641518Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9396
Kat. čís.: 62043
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení doby gelace při dané teplotě v automatickém přístroji
Plastics - Phenolic resins - Determination of the gel time at a given temperature using automatic apparatus
Třídící znak: 641519Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8619
Kat. čís.: 73702
Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce
Plastics - Phenolic resin powder - Determination of flow distance on a heated glass plate
Třídící znak: 641521Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 308
Kat. čís.: 54727
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení acetonového extraktu (zdánlivý obsah pryskyřice v nevytvrzeném materiálu)
Plastics - Phenolic moulding materials - Determination of acetone-soluble matter (apparent resin content of material in the unmoulded state)
Třídící znak: 641523Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11402
Kat. čís.: 73192
Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu
Phenolic, amino and condensation resins - Determination of free-formaldehyde content
Třídící znak: 641524Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76377)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2006  
  
ČSN EN ISO 11401
Kat. čís.: 56135
Plasty - Fenolické pryskyřice - Separace kapalinovou chromatografií
Plastics - Phenolic resins - Separation by liquid chromatography
Třídící znak: 641525Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 11409
Kat. čís.: 56134
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reakčních tepel a teplot metodou DSC
Plastics - Phenolic resins - Determination of heats and temperatures of reaction by differential scanning calorimetry
Třídící znak: 641526Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 3671
Kat. čís.: 56137
Plasty - Aminoplastové lisovací hmoty - Stanovení těkavých složek
Plastics - Aminoplastic moulding materials - Determination of volatile matter
Třídící znak: 642014Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 11667
Kat. čís.: 57630
Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice, vyztužujících vláken a minerálního plniva - Rozpouštěcí metody
Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of resin, reinforced-fibre and mineral-filler content - Dissolution methods
Třídící znak: 642015Datum vydání: 01.12.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 4614
Kat. čís.: 57900
Plasty - Melamin-formaldehydové výlisky - Stanovení extrahovatelného formaldehydu
Plastics - Melamine-formaldehyde mouldings - Determination of extractable formaldehyde
Třídící znak: 642016Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>