PLASTY


Vyhovuje 794 produktů
Aktuální strana 13 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1842
Kat. čís.: 52752
Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů (SMC - BMC) - Stanovení smrštění při lisování
Plastics - Thermoset moulding compounds (SMC-BMC) - Determination of compression moulding shrinkage
Třídící znak: 642031Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10352
Kat. čís.: 511546
Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti a plošné hmotnosti vláken
Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of mass per unit area and fibre mass per unit area
Třídící znak: 642032Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13677-1
Kat. čís.: 67270
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 1: Značení
Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT - Part 1: Designation
Třídící znak: 642033Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13677-2
Kat. čís.: 67271
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 642033Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13677-3
Kat. čís.: 67272
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 3: Specifické požadavky
Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 642033Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14598-2
Kat. čís.: 73885
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky
Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 642034Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76378)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2006  
  
ČSN EN 14598-1
Kat. čís.: 73886
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 1: Označování
Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 1: Designation
Třídící znak: 642034Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14598-3
Kat. čís.: 73887
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastu - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 3: Specifické požadavky
Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 642034Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 60
Kat. čís.: 57872
Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou
Plastics - Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel
Třídící znak: 642101Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 61
Kat. čís.: 57870
Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou
Plastics - Determination of apparent density of moulding material that cannot be poured from a specified funnel
Třídící znak: 642102Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14526-1
Kat. čís.: 59938
Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci
Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 642201Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14526-2
Kat. čís.: 59939
Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 642201Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14526-3
Kat. čís.: 59940
Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty
Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds
Třídící znak: 642201Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14527-3
Kat. čís.: 59909
Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty
Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding compounds (UF- and UF/MF-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds
Třídící znak: 642202Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14527-1
Kat. čís.: 59910
Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF- PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci
Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding compounds (UF- and UF/MF-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 642202Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14527-2
Kat. čís.: 59911
Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding compounds (UF- and UF/MF-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 642202Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14528-2
Kat. čís.: 59853
Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 642203Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14528-3
Kat. čís.: 59852
Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty
Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds
Třídící znak: 642203Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14528-1
Kat. čís.: 59854
Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci
Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 642203Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14529-3
Kat. čís.: 59849
Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty
Plastics - Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds
Třídící znak: 642204Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>