PLASTY


Vyhovuje 788 produktů
Aktuální strana 10 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 64 0757
Kat. čís.: 4701
Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií
Plastics testing. Determination of flammability of plastics in the form of film
Třídící znak: 640757Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 64 0758
Kat. čís.: 4702
Plasty. Stanovení kyanovodíku ve zplodinách hoření plastů
Plastics. Determination of hydrogen cyanide in combustion products of plastics
Třídící znak: 640758Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 22088-2
Kat. čís.: 85806
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 2: Constant tensile load method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-4
Kat. čís.: 85804
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 4: Ball or pin impression method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-6
Kat. čís.: 83352
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 6: Slow strain rate method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-5
Kat. čís.: 83372
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 5: Constant tensile deformation method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-3
Kat. čís.: 85805
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 3: Bent strip method
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22088-1
Kat. čís.: 85807
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 1: General guidance
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0766
Kat. čís.: 4704
Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek
Plastics testing. Environmental stress cracking of polyethylene plastics
Třídící znak: 640766Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 2578
Kat. čís.: 56544
Plasty - Stanovení mezních hodnot čas-teplota po dlouhotrvajícím působení tepla
Plastics - Determination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat
Třídící znak: 640768Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 64 0770
Kat. čís.: 29809
Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů
Plastics. Methods of exposure to natural and artificial weathering
Třídící znak: 640770Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 877-2
Kat. čís.: 87917
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 2: Direct weathering and exposure behind window glass (ISO 877- 2:2009)
Třídící znak: 640771Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 877-1
Kat. čís.: 87918
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 1: General guidance (ISO 877-1:2009)
Třídící znak: 640771Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 877-3
Kat. čís.: 505743
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation
Třídící znak: 640771Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4611
Kat. čís.: 87909
Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy
Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist (ISO 4611:2010)
Třídící znak: 640772Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29664
Kat. čís.: 502482
Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami
Plastics - Artificial weathering including acidic deposition
Třídící znak: 640775Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 846
Kat. čís.: 507884
Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů
Plastics - Evaluation of the action of microorganisms
Třídící znak: 640780Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14995
Kat. čís.: 78044
Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace
Plastics - Evaluation of compostability - Test scheme and specifications
Třídící znak: 640781Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 22196
Kat. čís.: 512818
Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích
Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces
Třídící znak: 640782Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 21702
Kat. čís.: 512819
Měření antivirové aktivity na plastech a jiných neporézních površích
Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces
Třídící znak: 640783Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>