PLASTY


Vyhovuje 777 produktů
Aktuální strana 10 z 39

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 22088-1
Kat. čís.: 85807
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 1: General guidance
Třídící znak: 640764Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0766
Kat. čís.: 4704
Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek
Plastics testing. Environmental stress cracking of polyethylene plastics
Třídící znak: 640766Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 2578
Kat. čís.: 56544
Plasty - Stanovení mezních hodnot čas-teplota po dlouhotrvajícím působení tepla
Plastics - Determination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat
Třídící znak: 640768Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 64 0770
Kat. čís.: 29809
Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů
Plastics. Methods of exposure to natural and artificial weathering
Třídící znak: 640770Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 877-2
Kat. čís.: 87917
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 2: Direct weathering and exposure behind window glass (ISO 877- 2:2009)
Třídící znak: 640771Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 877-1
Kat. čís.: 87918
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 1: General guidance (ISO 877-1:2009)
Třídící znak: 640771Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 877-3
Kat. čís.: 505743
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation
Třídící znak: 640771Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4611
Kat. čís.: 87909
Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy
Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist (ISO 4611:2010)
Třídící znak: 640772Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29664
Kat. čís.: 502482
Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami
Plastics - Artificial weathering including acidic deposition
Třídící znak: 640775Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 846
Kat. čís.: 52614
Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů
Plastics - Evaluation of the action of microorganism
Třídící znak: 640780Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14995
Kat. čís.: 78044
Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace
Plastics - Evaluation of compostability - Test scheme and specifications
Třídící znak: 640781Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7808
Kat. čís.: 55216
Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Stanovení tokového chování
Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of transfer flow (ISO 7808:1992)
Třídící znak: 640810Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1133-2
Kat. čís.: 91024
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature history and/or moisture
Třídící znak: 640861Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1133-1
Kat. čís.: 91023
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard method
Třídící znak: 640861Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3146
Kat. čís.: 61796
Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem
Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods
Třídící znak: 640862Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 67808)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
ČSN EN ISO 20200
Kat. čís.: 99838
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku
Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory-scale test
Třídící znak: 640873Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3672-2
Kat. čís.: 64531
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 641201Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3672-1
Kat. čís.: 64532
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 1: Systém označování
Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 1: Designation system
Třídící znak: 641201Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 584
Kat. čís.: 54728
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda)
Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of reactivity at 80 °C (conventional method)
Třídící znak: 641202Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2554
Kat. čís.: 56024
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení hydroxylového čísla
Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of hydroxyl value
Třídící znak: 641211Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>