PLASTY


Vyhovuje 782 produktů
Aktuální strana 5 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 64 0312
Kat. čís.: 29754
Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny
Polyethylene. Determination of swelling grade
Třídící znak: 640312Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 1158
Kat. čís.: 55592
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru
Plastics - Vinyl chloride homopolymers and copolymers - Determination of chlorine content
Třídící znak: 640323Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1264
Kat. čís.: 52854
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of pH of aqueous extract
Třídící znak: 640326Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1675
Kat. čís.: 55215
Plasty - Kapalné pryskyřice - Stanovení hustoty pyknometrickou metodou
Plastics - Liquid resins - Determination of density by the pyknometer method (ISO 1675:1985)
Třídící znak: 640331Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3001
Kat. čís.: 57480
Plasty - Epoxidové sloučeniny - Stanovení epoxidového ekvivalentu
Plastics - Epoxy compounds - Determination of epoxy equivalent
Třídící znak: 640332Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 119
Kat. čís.: 56028
Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volných fenolů - Jodometrická metoda
Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free phenols - Iodometric method
Třídící znak: 640336Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 2114
Kat. čís.: 62045
Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti
Plastics (polyester resins) and paints and varnishes (binders) - Determination of partial acid value and total acid value
Třídící znak: 640343Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 74741)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
ČSN EN ISO 2555
Kat. čís.: 505741
Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem
Plastics - Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of apparent viscosity using a single cylinder type rotational viscometer method
Třídící znak: 640346Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3219-2
Kat. čís.: 513172
Reologie - Část 2: Obecné zásady rotačních a oscilačních měření reologických vlastností
Rheology - Part 2: General principles of rotational and oscillatory rheometry
Třídící znak: 640347Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3219-1
Kat. čís.: 513173
Reologie - Část 1: Slovník a značky používané u rotačních a oscilačních měření reologických vlastností
Rheology - Part 1: Vocabulary and symbols for rotational and oscillatory rheometry
Třídící znak: 640347Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12058-1
Kat. čís.: 506141
Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí
Plastics - Determination of viscosity using a falling-ball viscometer - Part 1: Inclined-tube method
Třídící znak: 640348Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0349
Kat. čís.: 29780
Plasty. Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým reoviskozimetrem
Plastics. Determination of viscosity by means of the Hoppler reoviscosimeter
Třídící znak: 640349Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 1628-3
Kat. čís.: 87147
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 3: Polyethylenes and polypropylenes
Třídící znak: 640355Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1628-5
Kat. čís.: 97778
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP)
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 5: Thermoplastic polyester (TP) homopolymers and copolymers
Třídící znak: 640355Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1628-1
Kat. čís.: 513412
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Obecné principy
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles
Třídící znak: 640355Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1628-2
Kat. čís.: 511090
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 2: Polyvinylchlorid
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 2: Poly(vinyl chloride) resins
Třídící znak: 640355Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16014-5
Kat. čís.: 508428
Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla
Plastics - Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using sizeexclusion chromatography - Part 5: Light-scattering method
Třídící znak: 640360Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15791-1
Kat. čís.: 95120
Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod
Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance
Třídící znak: 640405Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13927
Kat. čís.: 97930
Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků
Plastics - Simple heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector
Třídící znak: 640411Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25762
Kat. čís.: 95042
Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny
Plastics - Guidance on the assessment of the fire characteristics and fire performance of fibre-reinforced polymer composites
Třídící znak: 640415Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>